Resultat: 18-10-2021 21:07:51 - - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)
Statistik: 18-10-2021 21:07:51 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)
Statistik: 18-10-2021 21:07:51 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)
Statistik: 18-10-2021 21:07:51 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)
Statistik: 18-10-2021 21:07:51 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)

Resultat: 17-10-2021 11:45:11 - MIA 99 - Event - Heat race (240 Sek)
Statistik: 17-10-2021 11:45:11 - MIA 99 - Omgange / Overordnet bedst - Event - Heat race (240 Sek)
Statistik: 17-10-2021 11:45:11 - MIA 99 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event - Heat race (240 Sek)
Statistik: 17-10-2021 11:45:11 - MIA 99 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event - Heat race (240 Sek)
Statistik: 17-10-2021 11:45:11 - MIA 99 - Løbets udvikling / - Event - Heat race (240 Sek)
Bane_rekord: 17-10-2021 11:45:11 - MIA 99 - Event - Heat race (240 Sek)

Resultat: 26-09-2021 14:46:06 - SM 2 løb - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 14:46:06 - SM 2 løb - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 14:46:06 - SM 2 løb - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 14:46:06 - SM 2 løb - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 14:46:06 - SM 2 løb - Løbets udvikling / - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Bane_rekord: 26-09-2021 14:46:06 - SM 2 løb - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 14:30:39 - SM 2 løb - Heat 3 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 14:30:39 - SM 2 løb - Heat 3 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 14:30:39 - SM 2 løb - Heat 3 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 14:30:39 - SM 2 løb - Heat 3 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 14:06:56 - SM 2 løb - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 14:06:56 - SM 2 løb - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 14:06:56 - SM 2 løb - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 14:06:56 - SM 2 løb - Heat 2 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 13:39:22 - SM 2 løb - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 13:39:22 - SM 2 løb - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 13:39:22 - SM 2 løb - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 13:39:22 - SM 2 løb - Heat 1 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Resultat: 26-09-2021 12:55:30 - SM 2 løb - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 12:55:30 - SM 2 løb - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 12:55:30 - SM 2 løb - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 12:55:30 - SM 2 løb - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 12:55:30 - SM 2 løb - Løbets udvikling / - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Bane_rekord: 26-09-2021 12:55:30 - SM 2 løb - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 12:39:55 - SM 2 løb - Heat 3 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 12:39:55 - SM 2 løb - Heat 3 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 12:39:55 - SM 2 løb - Heat 3 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 12:39:55 - SM 2 løb - Heat 3 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 12:17:36 - SM 2 løb - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 12:17:36 - SM 2 løb - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 12:17:36 - SM 2 løb - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 12:17:36 - SM 2 løb - Heat 2 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 11:48:45 - SM 2 løb - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 11:48:45 - SM 2 løb - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 11:48:45 - SM 2 løb - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Statistik: 26-09-2021 11:48:45 - SM 2 løb - Heat 1 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)

Statistik: 26-09-2021 11:30:39 - SM 1 løb - Omgangs tid / / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)
Resultat: 26-09-2021 11:30:39 - SM 1 løb - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (240 Sek)

Resultat: 20-09-2021 22:05:08 - - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-09-2021 22:05:08 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-09-2021 22:05:08 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-09-2021 22:05:08 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-09-2021 22:05:08 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)
Bane_rekord: 20-09-2021 22:05:08 - - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)
Resultat: 20-09-2021 21:17:45 - - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-09-2021 21:17:45 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-09-2021 21:17:45 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-09-2021 21:17:45 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-09-2021 21:17:45 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)
Bane_rekord: 20-09-2021 21:17:45 - - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)

Resultat: 13-09-2021 21:10:51 - - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-09-2021 21:10:51 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-09-2021 21:10:51 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-09-2021 21:10:51 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-09-2021 21:10:51 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Bane_rekord: 13-09-2021 21:10:51 - - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Resultat: 13-09-2021 20:41:05 - - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-09-2021 20:41:05 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-09-2021 20:41:05 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-09-2021 20:41:05 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-09-2021 20:41:05 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)

Resultat: 03-09-2021 16:00:35 - - Event - Heat race (210 Sek)
Statistik: 03-09-2021 16:00:35 - - Omgange / Overordnet bedst - Event - Heat race (210 Sek)
Statistik: 03-09-2021 16:00:35 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event - Heat race (210 Sek)
Statistik: 03-09-2021 16:00:35 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event - Heat race (210 Sek)
Statistik: 03-09-2021 16:00:35 - - Løbets udvikling / - Event - Heat race (210 Sek)
Bane_rekord: 03-09-2021 16:00:35 - - Event - Heat race (210 Sek)
Resultat: 03-09-2021 15:04:34 - - Event - Heat race (210 Sek)
Statistik: 03-09-2021 15:04:34 - - Omgange / Overordnet bedst - Event - Heat race (210 Sek)
Statistik: 03-09-2021 15:04:34 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event - Heat race (210 Sek)
Statistik: 03-09-2021 15:04:34 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event - Heat race (210 Sek)
Statistik: 03-09-2021 15:04:34 - - Løbets udvikling / - Event - Heat race (210 Sek)
Bane_rekord: 03-09-2021 15:04:34 - - Event - Heat race (210 Sek)
Resultat: 03-09-2021 14:08:12 - - Event - Heat race (210 Sek)
Statistik: 03-09-2021 14:08:12 - - Omgange / Overordnet bedst - Event - Heat race (210 Sek)
Statistik: 03-09-2021 14:08:12 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event - Heat race (210 Sek)
Statistik: 03-09-2021 14:08:12 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event - Heat race (210 Sek)
Statistik: 03-09-2021 14:08:12 - - Løbets udvikling / - Event - Heat race (210 Sek)
Bane_rekord: 03-09-2021 14:08:12 - - Event - Heat race (210 Sek)

Resultat: 30-08-2021 21:26:18 - - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 30-08-2021 21:26:18 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 30-08-2021 21:26:18 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 30-08-2021 21:26:18 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 30-08-2021 21:26:18 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Resultat: 30-08-2021 20:51:01 - - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 30-08-2021 20:51:01 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 30-08-2021 20:51:01 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 30-08-2021 20:51:01 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 30-08-2021 20:51:01 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)

Resultat: 05-07-2021 22:14:04 - - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 05-07-2021 22:14:04 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 05-07-2021 22:14:04 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 05-07-2021 22:14:04 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 05-07-2021 22:14:04 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Bane_rekord: 05-07-2021 22:14:04 - - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Resultat: 05-07-2021 21:29:49 - - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 05-07-2021 21:29:49 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 05-07-2021 21:29:49 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 05-07-2021 21:29:49 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 05-07-2021 21:29:49 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Resultat: 05-07-2021 20:46:50 - - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 05-07-2021 20:46:50 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 05-07-2021 20:46:50 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 05-07-2021 20:46:50 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 05-07-2021 20:46:50 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Bane_rekord: 05-07-2021 20:46:50 - - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)

Resultat: 03-07-2021 15:52:07 - - Event - Heat race (300 Sek)
Statistik: 03-07-2021 15:52:07 - - Omgange / Overordnet bedst - Event - Heat race (300 Sek)
Statistik: 03-07-2021 15:52:07 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event - Heat race (300 Sek)
Statistik: 03-07-2021 15:52:07 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event - Heat race (300 Sek)
Statistik: 03-07-2021 15:52:07 - - Løbets udvikling / - Event - Heat race (300 Sek)
Bane_rekord: 03-07-2021 15:52:07 - - Event - Heat race (300 Sek)
Resultat: 03-07-2021 14:45:44 - - Event - Heat race (180 Sek)
Statistik: 03-07-2021 14:45:44 - - Omgange / Overordnet bedst - Event - Heat race (180 Sek)
Statistik: 03-07-2021 14:45:44 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event - Heat race (180 Sek)
Statistik: 03-07-2021 14:45:44 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event - Heat race (180 Sek)
Statistik: 03-07-2021 14:45:44 - - Løbets udvikling / - Event - Heat race (180 Sek)
Bane_rekord: 03-07-2021 14:45:44 - - Event - Heat race (180 Sek)

Resultat: 28-06-2021 21:12:38 - - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)
Statistik: 28-06-2021 21:12:38 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)
Statistik: 28-06-2021 21:12:38 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)
Statistik: 28-06-2021 21:12:38 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)
Statistik: 28-06-2021 21:12:38 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)
Resultat: 28-06-2021 20:49:41 - - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)
Statistik: 28-06-2021 20:49:41 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)
Statistik: 28-06-2021 20:49:41 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)
Statistik: 28-06-2021 20:49:41 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)
Statistik: 28-06-2021 20:49:41 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)
Bane_rekord: 28-06-2021 20:49:41 - - Mini Saloon Lige dato > - Heat race (180 Sek)

Resultat: 19-06-2021 15:24:59 - - Event - Heat race (180 Sek)
Statistik: 19-06-2021 15:24:59 - - Omgange / Overordnet bedst - Event - Heat race (180 Sek)
Statistik: 19-06-2021 15:24:59 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event - Heat race (180 Sek)
Statistik: 19-06-2021 15:24:59 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event - Heat race (180 Sek)
Statistik: 19-06-2021 15:24:59 - - Løbets udvikling / - Event - Heat race (180 Sek)
Bane_rekord: 19-06-2021 15:24:59 - - Event - Heat race (180 Sek)
Resultat: 19-06-2021 14:29:28 - - Event - Heat race (180 Sek)
Statistik: 19-06-2021 14:29:28 - - Omgange / Overordnet bedst - Event - Heat race (180 Sek)
Statistik: 19-06-2021 14:29:28 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event - Heat race (180 Sek)
Statistik: 19-06-2021 14:29:28 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event - Heat race (180 Sek)
Statistik: 19-06-2021 14:29:28 - - Løbets udvikling / - Event - Heat race (180 Sek)
Bane_rekord: 19-06-2021 14:29:28 - - Event - Heat race (180 Sek)

Resultat: 14-06-2021 21:36:38 - - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 14-06-2021 21:36:38 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 14-06-2021 21:36:38 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 14-06-2021 21:36:38 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 14-06-2021 21:36:38 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Resultat: 14-06-2021 21:10:14 - - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 14-06-2021 21:10:14 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 14-06-2021 21:10:14 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 14-06-2021 21:10:14 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 14-06-2021 21:10:14 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)

Resultat: 07-06-2021 21:02:11 - - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-06-2021 21:02:11 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-06-2021 21:02:11 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-06-2021 21:02:11 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-06-2021 21:02:11 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Resultat: 07-06-2021 20:42:30 - - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-06-2021 20:42:30 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-06-2021 20:42:30 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-06-2021 20:42:30 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-06-2021 20:42:30 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Resultat: 07-06-2021 20:22:58 - - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-06-2021 20:22:58 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-06-2021 20:22:58 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-06-2021 20:22:58 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-06-2021 20:22:58 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)
Bane_rekord: 07-06-2021 20:22:58 - - Mini Saloon Ulige dato < - Heat race (180 Sek)

Resultat: 17-05-2021 21:38:04 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-05-2021 21:38:04 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-05-2021 21:38:04 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-05-2021 21:38:04 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-05-2021 21:38:04 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 17-05-2021 21:00:09 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-05-2021 21:00:09 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-05-2021 21:00:09 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-05-2021 21:00:09 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-05-2021 21:00:09 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Kvalifikation: 17-05-2021 20:23:58 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Kvalifikation (180 Sek)

Resultat: 10-05-2021 22:39:36 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 10-05-2021 22:39:36 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 10-05-2021 22:39:36 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 10-05-2021 22:39:36 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 10-05-2021 22:39:36 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)

Resultat: 11-09-2020 19:50:44 - Geberit - Event - Heat race (180 Sek)
Statistik: 11-09-2020 19:50:44 - Geberit - Omgange / Overordnet bedst - Event - Heat race (180 Sek)
Statistik: 11-09-2020 19:50:44 - Geberit - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event - Heat race (180 Sek)
Statistik: 11-09-2020 19:50:44 - Geberit - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event - Heat race (180 Sek)
Statistik: 11-09-2020 19:50:44 - Geberit - Løbets udvikling / - Event - Heat race (180 Sek)
Bane_rekord: 11-09-2020 19:50:44 - Geberit - Event - Heat race (180 Sek)

Resultat: 07-09-2020 21:28:42 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-09-2020 21:28:42 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-09-2020 21:28:42 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-09-2020 21:28:42 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-09-2020 21:28:42 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 07-09-2020 20:46:00 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-09-2020 20:46:00 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-09-2020 20:46:00 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-09-2020 20:46:00 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-09-2020 20:46:00 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 07-09-2020 20:06:14 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-09-2020 20:06:14 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-09-2020 20:06:14 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-09-2020 20:06:14 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-09-2020 20:06:14 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)

Resultat: 31-08-2020 21:16:07 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 31-08-2020 21:16:07 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 31-08-2020 21:16:07 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 31-08-2020 21:16:07 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 31-08-2020 21:16:07 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 31-08-2020 20:47:53 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 31-08-2020 20:47:53 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 31-08-2020 20:47:53 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 31-08-2020 20:47:53 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 31-08-2020 20:47:53 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)

Resultat: 24-08-2020 21:19:12 - - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 24-08-2020 21:19:12 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 24-08-2020 21:19:12 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 24-08-2020 21:19:12 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 24-08-2020 21:19:12 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 24-08-2020 20:36:12 - - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 24-08-2020 20:36:12 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 24-08-2020 20:36:12 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 24-08-2020 20:36:12 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 24-08-2020 20:36:12 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)

Resultat: 23-08-2020 15:17:51 - SM afdeling - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 15:17:51 - SM afdeling - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 15:17:51 - SM afdeling - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 15:17:51 - SM afdeling - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 15:17:51 - SM afdeling - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 14:59:28 - SM afdeling - Heat 3 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 14:59:28 - SM afdeling - Heat 3 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 14:59:28 - SM afdeling - Heat 3 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 14:59:28 - SM afdeling - Heat 3 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 14:33:09 - SM afdeling - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 14:33:09 - SM afdeling - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 14:33:09 - SM afdeling - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 14:33:09 - SM afdeling - Heat 2 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 14:05:18 - SM afdeling - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 14:05:18 - SM afdeling - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 14:05:18 - SM afdeling - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 14:05:18 - SM afdeling - Heat 1 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Resultat: 23-08-2020 12:59:42 - SM afdeling - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 12:59:42 - SM afdeling - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 12:59:42 - SM afdeling - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 12:59:42 - SM afdeling - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 12:59:42 - SM afdeling - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 12:40:56 - SM afdeling - Heat 3 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 12:40:56 - SM afdeling - Heat 3 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 12:40:56 - SM afdeling - Heat 3 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 12:40:56 - SM afdeling - Heat 3 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 12:13:24 - SM afdeling - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 12:13:24 - SM afdeling - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 12:13:24 - SM afdeling - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 12:13:24 - SM afdeling - Heat 2 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Resultat: 23-08-2020 11:33:50 - SM afdeling - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 11:33:50 - SM afdeling - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 11:33:50 - SM afdeling - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 11:33:50 - SM afdeling - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Statistik: 23-08-2020 11:33:50 - SM afdeling - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (300 Sek)
Kvalifikation: 23-08-2020 10:12:39 - SM afdeling - Mini Saloon Ulige venstre om - Kvalifikation (300 Sek)

Resultat: 17-08-2020 21:32:32 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-08-2020 21:32:32 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-08-2020 21:32:32 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-08-2020 21:32:32 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-08-2020 21:32:32 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 17-08-2020 21:00:22 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-08-2020 21:00:22 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-08-2020 21:00:22 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-08-2020 21:00:22 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-08-2020 21:00:22 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 17-08-2020 20:17:22 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-08-2020 20:17:22 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-08-2020 20:17:22 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-08-2020 20:17:22 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-08-2020 20:17:22 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)

Resultat: 10-08-2020 21:24:51 - - Mini Saloon lige højre om - Team race (180 Sek)
Statistik: 10-08-2020 21:24:51 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Team race (180 Sek)
Statistik: 10-08-2020 21:24:51 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Team race (180 Sek)
Statistik: 10-08-2020 21:24:51 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Team race (180 Sek)
Statistik: 10-08-2020 21:24:51 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Team race (180 Sek)

Resultat: 08-08-2020 16:00:53 - - Event - Heat race (240 Sek)
Statistik: 08-08-2020 16:00:53 - - Omgange / Overordnet bedst - Event - Heat race (240 Sek)
Statistik: 08-08-2020 16:00:53 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event - Heat race (240 Sek)
Statistik: 08-08-2020 16:00:53 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event - Heat race (240 Sek)
Statistik: 08-08-2020 16:00:53 - - Løbets udvikling / - Event - Heat race (240 Sek)
Bane_rekord: 08-08-2020 16:00:53 - - Event - Heat race (240 Sek)
Resultat: 08-08-2020 14:56:34 - - Event - Heat race (240 Sek)
Statistik: 08-08-2020 14:56:34 - - Omgange / Overordnet bedst - Event - Heat race (240 Sek)
Statistik: 08-08-2020 14:56:34 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event - Heat race (240 Sek)
Statistik: 08-08-2020 14:56:34 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event - Heat race (240 Sek)
Statistik: 08-08-2020 14:56:34 - - Løbets udvikling / - Event - Heat race (240 Sek)
Bane_rekord: 08-08-2020 14:56:34 - - Event - Heat race (240 Sek)

Resultat: 03-08-2020 20:42:08 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 03-08-2020 20:42:08 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 03-08-2020 20:42:08 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 03-08-2020 20:42:08 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 03-08-2020 20:42:08 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 03-08-2020 19:53:46 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 03-08-2020 19:53:46 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 03-08-2020 19:53:46 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 03-08-2020 19:53:46 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 03-08-2020 19:53:46 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)

Resultat: 27-07-2020 21:06:22 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 27-07-2020 21:06:22 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 27-07-2020 21:06:22 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 27-07-2020 21:06:22 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 27-07-2020 21:06:22 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 27-07-2020 20:19:57 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 27-07-2020 20:19:57 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 27-07-2020 20:19:57 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 27-07-2020 20:19:57 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 27-07-2020 20:19:57 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)

Resultat: 20-07-2020 21:48:13 - - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-07-2020 21:48:13 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-07-2020 21:48:13 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-07-2020 21:48:13 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-07-2020 21:48:13 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 20-07-2020 21:07:39 - - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-07-2020 21:07:39 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-07-2020 21:07:39 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-07-2020 21:07:39 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-07-2020 21:07:39 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 20-07-2020 20:21:32 - - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-07-2020 20:21:32 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-07-2020 20:21:32 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-07-2020 20:21:32 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-07-2020 20:21:32 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)

Resultat: 13-07-2020 21:34:04 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-07-2020 21:34:04 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-07-2020 21:34:04 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-07-2020 21:34:04 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-07-2020 21:34:04 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 13-07-2020 20:47:42 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-07-2020 20:47:42 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-07-2020 20:47:42 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-07-2020 20:47:42 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-07-2020 20:47:42 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 13-07-2020 20:08:34 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-07-2020 20:08:34 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-07-2020 20:08:34 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-07-2020 20:08:34 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-07-2020 20:08:34 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)

Resultat: 06-07-2020 21:10:56 - - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 06-07-2020 21:10:56 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 06-07-2020 21:10:56 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 06-07-2020 21:10:56 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 06-07-2020 21:10:56 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 06-07-2020 20:50:10 - - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 06-07-2020 20:50:10 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 06-07-2020 20:50:10 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 06-07-2020 20:50:10 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 06-07-2020 20:50:10 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 06-07-2020 20:27:39 - - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 06-07-2020 20:27:39 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 06-07-2020 20:27:39 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 06-07-2020 20:27:39 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 06-07-2020 20:27:39 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 06-07-2020 20:06:37 - - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 06-07-2020 20:06:37 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 06-07-2020 20:06:37 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 06-07-2020 20:06:37 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 06-07-2020 20:06:37 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)

Resultat: 29-06-2020 21:15:03 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 29-06-2020 21:15:03 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 29-06-2020 21:15:03 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 29-06-2020 21:15:03 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 29-06-2020 21:15:03 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 29-06-2020 20:35:14 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 29-06-2020 20:35:14 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 29-06-2020 20:35:14 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 29-06-2020 20:35:14 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 29-06-2020 20:35:14 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)

Resultat: 22-06-2020 21:39:20 - - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 22-06-2020 21:39:20 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 22-06-2020 21:39:20 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 22-06-2020 21:39:20 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 22-06-2020 21:39:20 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 22-06-2020 20:54:30 - - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 22-06-2020 20:54:30 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 22-06-2020 20:54:30 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 22-06-2020 20:54:30 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 22-06-2020 20:54:30 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 22-06-2020 20:15:40 - - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 22-06-2020 20:15:40 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 22-06-2020 20:15:40 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 22-06-2020 20:15:40 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 22-06-2020 20:15:40 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)

Resultat: 15-06-2020 21:18:30 - Velkommen tilbage, rart at se jer - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 15-06-2020 21:18:30 - Velkommen tilbage, rart at se jer - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 15-06-2020 21:18:30 - Velkommen tilbage, rart at se jer - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 15-06-2020 21:18:30 - Velkommen tilbage, rart at se jer - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 15-06-2020 21:18:30 - Velkommen tilbage, rart at se jer - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 15-06-2020 20:48:42 - Velkommen tilbage, rart at se jer - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 15-06-2020 20:48:42 - Velkommen tilbage, rart at se jer - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 15-06-2020 20:48:42 - Velkommen tilbage, rart at se jer - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 15-06-2020 20:48:42 - Velkommen tilbage, rart at se jer - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 15-06-2020 20:48:42 - Velkommen tilbage, rart at se jer - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 15-06-2020 20:19:22 - Velkommen tilbage, rart at se jer - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 15-06-2020 20:19:22 - Velkommen tilbage, rart at se jer - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 15-06-2020 20:19:22 - Velkommen tilbage, rart at se jer - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 15-06-2020 20:19:22 - Velkommen tilbage, rart at se jer - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 15-06-2020 20:19:22 - Velkommen tilbage, rart at se jer - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)

Resultat: 08-06-2020 21:13:01 - Velkommen tilbage, rart at se jer - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 08-06-2020 21:13:01 - Velkommen tilbage, rart at se jer - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 08-06-2020 21:13:01 - Velkommen tilbage, rart at se jer - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 08-06-2020 21:13:01 - Velkommen tilbage, rart at se jer - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 08-06-2020 21:13:01 - Velkommen tilbage, rart at se jer - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 08-06-2020 20:27:42 - Velkommen tilbage, rart at se jer - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 08-06-2020 20:27:42 - Velkommen tilbage, rart at se jer - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 08-06-2020 20:27:42 - Velkommen tilbage, rart at se jer - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 08-06-2020 20:27:42 - Velkommen tilbage, rart at se jer - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 08-06-2020 20:27:42 - Velkommen tilbage, rart at se jer - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)

Resultat: 25-05-2020 20:23:42 - v3.29i test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 25-05-2020 20:23:42 - v3.29i test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 25-05-2020 20:23:42 - v3.29i test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 25-05-2020 20:23:42 - v3.29i test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 25-05-2020 20:23:42 - v3.29i test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 25-05-2020 20:04:18 - v3.29i test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 25-05-2020 20:04:18 - v3.29i test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 25-05-2020 20:04:18 - v3.29i test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 25-05-2020 20:04:18 - v3.29i test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 25-05-2020 20:04:18 - v3.29i test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 25-05-2020 19:45:19 - v3.29i test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 25-05-2020 19:45:19 - v3.29i test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 25-05-2020 19:45:19 - v3.29i test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 25-05-2020 19:45:19 - v3.29i test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 25-05-2020 19:45:19 - v3.29i test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 25-05-2020 19:26:29 - v3.29i test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 25-05-2020 19:26:29 - v3.29i test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 25-05-2020 19:26:29 - v3.29i test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 25-05-2020 19:26:29 - v3.29i test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 25-05-2020 19:26:29 - v3.29i test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)

Resultat: 18-05-2020 20:29:56 - v3.29i test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 18-05-2020 20:29:56 - v3.29i test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 18-05-2020 20:29:56 - v3.29i test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 18-05-2020 20:29:56 - v3.29i test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 18-05-2020 20:29:56 - v3.29i test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 18-05-2020 20:09:54 - v3.29i test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 18-05-2020 20:09:54 - v3.29i test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 18-05-2020 20:09:54 - v3.29i test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 18-05-2020 20:09:54 - v3.29i test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 18-05-2020 20:09:54 - v3.29i test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 18-05-2020 19:45:53 - v3.29i test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 18-05-2020 19:45:53 - v3.29i test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 18-05-2020 19:45:53 - v3.29i test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 18-05-2020 19:45:53 - v3.29i test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 18-05-2020 19:45:53 - v3.29i test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 18-05-2020 19:23:59 - v3.29i test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 18-05-2020 19:23:59 - v3.29i test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 18-05-2020 19:23:59 - v3.29i test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 18-05-2020 19:23:59 - v3.29i test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 18-05-2020 19:23:59 - v3.29i test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)

Resultat: 11-05-2020 20:37:07 - v3.29i test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 11-05-2020 20:37:07 - v3.29i test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 11-05-2020 20:37:07 - v3.29i test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 11-05-2020 20:37:07 - v3.29i test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 11-05-2020 20:37:07 - v3.29i test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 11-05-2020 20:16:55 - v3.29i test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 11-05-2020 20:16:55 - v3.29i test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 11-05-2020 20:16:55 - v3.29i test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 11-05-2020 20:16:55 - v3.29i test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 11-05-2020 20:16:55 - v3.29i test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 11-05-2020 19:57:45 - v3.29i test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 11-05-2020 19:57:45 - v3.29i test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 11-05-2020 19:57:45 - v3.29i test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 11-05-2020 19:57:45 - v3.29i test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 11-05-2020 19:57:45 - v3.29i test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 11-05-2020 19:36:20 - v3.29i test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 11-05-2020 19:36:20 - v3.29i test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 11-05-2020 19:36:20 - v3.29i test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 11-05-2020 19:36:20 - v3.29i test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 11-05-2020 19:36:20 - v3.29i test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)

Resultat: 27-04-2020 20:49:56 - v3.29i test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 27-04-2020 20:49:56 - v3.29i test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 27-04-2020 20:49:56 - v3.29i test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 27-04-2020 20:49:56 - v3.29i test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 27-04-2020 20:49:56 - v3.29i test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 27-04-2020 20:26:23 - v3.29i test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 27-04-2020 20:26:23 - v3.29i test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 27-04-2020 20:26:23 - v3.29i test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 27-04-2020 20:26:23 - v3.29i test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 27-04-2020 20:26:23 - v3.29i test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 27-04-2020 20:04:35 - v3.29i test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 27-04-2020 20:04:35 - v3.29i test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 27-04-2020 20:04:35 - v3.29i test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 27-04-2020 20:04:35 - v3.29i test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 27-04-2020 20:04:35 - v3.29i test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 27-04-2020 19:36:09 - v3.29i test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 27-04-2020 19:36:09 - v3.29i test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 27-04-2020 19:36:09 - v3.29i test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 27-04-2020 19:36:09 - v3.29i test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 27-04-2020 19:36:09 - v3.29i test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)

Resultat: 20-04-2020 20:58:34 - v3.29h test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-04-2020 20:58:34 - v3.29h test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-04-2020 20:58:34 - v3.29h test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-04-2020 20:58:34 - v3.29h test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-04-2020 20:58:34 - v3.29h test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 20-04-2020 20:37:33 - v3.29h test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-04-2020 20:37:33 - v3.29h test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-04-2020 20:37:33 - v3.29h test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-04-2020 20:37:33 - v3.29h test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-04-2020 20:37:33 - v3.29h test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 20-04-2020 20:18:05 - v3.29h test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-04-2020 20:18:05 - v3.29h test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-04-2020 20:18:05 - v3.29h test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-04-2020 20:18:05 - v3.29h test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 20-04-2020 20:18:05 - v3.29h test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)

Resultat: 13-04-2020 21:05:42 - v3.29g test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-04-2020 21:05:42 - v3.29g test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-04-2020 21:05:42 - v3.29g test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-04-2020 21:05:42 - v3.29g test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-04-2020 21:05:42 - v3.29g test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 13-04-2020 20:38:36 - v3.29g test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-04-2020 20:38:36 - v3.29g test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-04-2020 20:38:36 - v3.29g test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-04-2020 20:38:36 - v3.29g test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-04-2020 20:38:36 - v3.29g test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 13-04-2020 20:15:02 - v3.29g test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-04-2020 20:15:02 - v3.29g test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-04-2020 20:15:02 - v3.29g test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-04-2020 20:15:02 - v3.29g test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-04-2020 20:15:02 - v3.29g test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 13-04-2020 19:46:02 - v3.29g test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-04-2020 19:46:02 - v3.29g test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-04-2020 19:46:02 - v3.29g test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-04-2020 19:46:02 - v3.29g test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 13-04-2020 19:46:02 - v3.29g test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)

Resultat: 09-04-2020 15:28:00 - v3.29g test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 09-04-2020 15:28:00 - v3.29g test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 09-04-2020 15:28:00 - v3.29g test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 09-04-2020 15:28:00 - v3.29g test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 09-04-2020 15:28:00 - v3.29g test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 09-04-2020 15:06:06 - v3.29g test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 09-04-2020 15:06:06 - v3.29g test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 09-04-2020 15:06:06 - v3.29g test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 09-04-2020 15:06:06 - v3.29g test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 09-04-2020 15:06:06 - v3.29g test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 09-04-2020 14:45:22 - v3.29g test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 09-04-2020 14:45:22 - v3.29g test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 09-04-2020 14:45:22 - v3.29g test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 09-04-2020 14:45:22 - v3.29g test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 09-04-2020 14:45:22 - v3.29g test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 09-04-2020 14:22:46 - v3.29g test multibaner - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 09-04-2020 14:22:46 - v3.29g test multibaner - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 09-04-2020 14:22:46 - v3.29g test multibaner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 09-04-2020 14:22:46 - v3.29g test multibaner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 09-04-2020 14:22:46 - v3.29g test multibaner - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)

Resultat: 06-04-2020 21:13:39 - 4 bane test race - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 06-04-2020 21:13:39 - 4 bane test race - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 06-04-2020 21:13:39 - 4 bane test race - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 06-04-2020 21:13:39 - 4 bane test race - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 06-04-2020 21:13:39 - 4 bane test race - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 06-04-2020 20:51:06 - 4 bane test race - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 06-04-2020 20:51:06 - 4 bane test race - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 06-04-2020 20:51:06 - 4 bane test race - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 06-04-2020 20:51:06 - 4 bane test race - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 06-04-2020 20:51:06 - 4 bane test race - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 06-04-2020 20:22:48 - 4 bane test race - Mini Saloon lige højre om - Heat race (120 Sek)
Statistik: 06-04-2020 20:22:48 - 4 bane test race - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (120 Sek)
Statistik: 06-04-2020 20:22:48 - 4 bane test race - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (120 Sek)
Statistik: 06-04-2020 20:22:48 - 4 bane test race - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (120 Sek)
Statistik: 06-04-2020 20:22:48 - 4 bane test race - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (120 Sek)
Resultat: 06-04-2020 20:08:26 - 4 bane test race - Mini Saloon lige højre om - Heat race (120 Sek)
Statistik: 06-04-2020 20:08:26 - 4 bane test race - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (120 Sek)
Statistik: 06-04-2020 20:08:26 - 4 bane test race - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (120 Sek)
Statistik: 06-04-2020 20:08:26 - 4 bane test race - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (120 Sek)
Statistik: 06-04-2020 20:08:26 - 4 bane test race - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (120 Sek)
Resultat: 06-04-2020 19:54:00 - 4 bane test race - Mini Saloon lige højre om - Heat race (60 Sek)
Statistik: 06-04-2020 19:54:00 - 4 bane test race - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (60 Sek)
Statistik: 06-04-2020 19:54:00 - 4 bane test race - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (60 Sek)
Statistik: 06-04-2020 19:54:00 - 4 bane test race - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (60 Sek)
Statistik: 06-04-2020 19:54:00 - 4 bane test race - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (60 Sek)
Resultat: 06-04-2020 19:39:20 - 4 bane test race - Mini Saloon lige højre om - Heat race (60 Sek)
Statistik: 06-04-2020 19:39:20 - 4 bane test race - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (60 Sek)
Statistik: 06-04-2020 19:39:20 - 4 bane test race - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (60 Sek)
Statistik: 06-04-2020 19:39:20 - 4 bane test race - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (60 Sek)
Statistik: 06-04-2020 19:39:20 - 4 bane test race - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (60 Sek)

Resultat: 09-03-2020 21:11:35 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 09-03-2020 21:11:35 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 09-03-2020 21:11:35 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 09-03-2020 21:11:35 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 09-03-2020 21:11:35 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Heat race (180 Sek)

Resultat: 07-03-2020 16:39:10 - Søvsø - Event - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-03-2020 16:39:10 - Søvsø - Omgange / Overordnet bedst - Event - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-03-2020 16:39:10 - Søvsø - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-03-2020 16:39:10 - Søvsø - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-03-2020 16:39:10 - Søvsø - Løbets udvikling / - Event - Heat race (180 Sek)
Bane_rekord: 07-03-2020 16:39:10 - Søvsø - Event - Heat race (180 Sek)
Resultat: 07-03-2020 15:46:45 - Søvsø - Event - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-03-2020 15:46:45 - Søvsø - Omgange / Overordnet bedst - Event - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-03-2020 15:46:45 - Søvsø - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-03-2020 15:46:45 - Søvsø - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event - Heat race (180 Sek)
Statistik: 07-03-2020 15:46:45 - Søvsø - Løbets udvikling / - Event - Heat race (180 Sek)
Bane_rekord: 07-03-2020 15:46:45 - Søvsø - Event - Heat race (180 Sek)

Resultat: 02-03-2020 21:22:38 - - Mini Saloon lige højre om - Team race (180 Sek)
Statistik: 02-03-2020 21:22:38 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Team race (180 Sek)
Statistik: 02-03-2020 21:22:38 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Team race (180 Sek)
Statistik: 02-03-2020 21:22:38 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Team race (180 Sek)
Statistik: 02-03-2020 21:22:38 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Team race (180 Sek)

Resultat: 24-02-2020 21:11:54 - - Mini Saloon lige højre om - Team race (180 Sek)
Statistik: 24-02-2020 21:11:54 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Team race (180 Sek)
Statistik: 24-02-2020 21:11:54 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Team race (180 Sek)
Statistik: 24-02-2020 21:11:54 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Team race (180 Sek)
Statistik: 24-02-2020 21:11:54 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Team race (180 Sek)

Resultat: 17-02-2020 21:58:12 - - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-02-2020 21:58:12 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-02-2020 21:58:12 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-02-2020 21:58:12 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-02-2020 21:58:12 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Bane_rekord: 17-02-2020 21:58:12 - - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Resultat: 17-02-2020 21:15:54 - - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-02-2020 21:15:54 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-02-2020 21:15:54 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-02-2020 21:15:54 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Statistik: 17-02-2020 21:15:54 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)
Bane_rekord: 17-02-2020 21:15:54 - - Mini Saloon lige højre om - Heat race (180 Sek)

Resultat: 10-02-2020 21:26:24 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Team optælling (180 Sek)
Statistik: 10-02-2020 21:26:24 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Team optælling (180 Sek)
Statistik: 10-02-2020 21:26:24 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Team optælling (180 Sek)
Statistik: 10-02-2020 21:26:24 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Team optælling (180 Sek)
Statistik: 10-02-2020 21:26:24 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Team optælling (180 Sek)
Bane_rekord: 10-02-2020 21:26:24 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Team optælling (180 Sek)

Resultat: 03-02-2020 21:27:12 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Team optælling (180 Sek)
Statistik: 03-02-2020 21:27:12 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Team optælling (180 Sek)
Statistik: 03-02-2020 21:27:12 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Team optælling (180 Sek)
Statistik: 03-02-2020 21:27:12 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Team optælling (180 Sek)
Statistik: 03-02-2020 21:27:12 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Team optælling (180 Sek)

Resultat: 01-02-2020 20:52:03 - Dennis - Event - Heat race (240 Sek)
Statistik: 01-02-2020 20:52:03 - Dennis - Omgange / Overordnet bedst - Event - Heat race (240 Sek)
Statistik: 01-02-2020 20:52:03 - Dennis - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event - Heat race (240 Sek)
Statistik: 01-02-2020 20:52:03 - Dennis - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event - Heat race (240 Sek)
Statistik: 01-02-2020 20:52:03 - Dennis - Løbets udvikling / - Event - Heat race (240 Sek)
Bane_rekord: 01-02-2020 20:52:03 - Dennis - Event - Heat race (240 Sek)
Resultat: 01-02-2020 19:51:47 - Dennis - Event - Heat race (240 Sek)
Statistik: 01-02-2020 19:51:47 - Dennis - Omgange / Overordnet bedst - Event - Heat race (240 Sek)
Statistik: 01-02-2020 19:51:47 - Dennis - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event - Heat race (240 Sek)
Statistik: 01-02-2020 19:51:47 - Dennis - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event - Heat race (240 Sek)
Statistik: 01-02-2020 19:51:47 - Dennis - Løbets udvikling / - Event - Heat race (240 Sek)
Bane_rekord: 01-02-2020 19:51:47 - Dennis - Event - Heat race (240 Sek)
Resultat: 01-02-2020 14:25:19 - Steven - Event - Team optælling (150 Sek)
Statistik: 01-02-2020 14:25:19 - Steven - Omgange / Overordnet bedst - Event - Team optælling (150 Sek)
Statistik: 01-02-2020 14:25:19 - Steven - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event - Team optælling (150 Sek)
Statistik: 01-02-2020 14:25:19 - Steven - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event - Team optælling (150 Sek)
Statistik: 01-02-2020 14:25:19 - Steven - Løbets udvikling / - Event - Team optælling (150 Sek)
Bane_rekord: 01-02-2020 14:25:19 - Steven - Event - Team optælling (150 Sek)

Resultat: 27-01-2020 21:19:42 - - Mini Saloon Ulige venstre om - Team optælling (180 Sek)
Statistik: 27-01-2020 21:19:42 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Team optælling (180 Sek)
Statistik: 27-01-2020 21:19:42 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Team optælling (180 Sek)
Statistik: 27-01-2020 21:19:42 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om - Team optælling (180 Sek)
Statistik: 27-01-2020 21:19:42 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om - Team optælling (180 Sek)

Resultat: 20-01-2020 20:26:20 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 20-01-2020 20:26:20 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 20-01-2020 20:26:20 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 20-01-2020 20:26:20 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 20-01-2020 20:26:20 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 18-01-2020 19:12:20 - - Event
Statistik: 18-01-2020 19:12:20 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-01-2020 19:12:20 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-01-2020 19:12:20 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-01-2020 19:12:20 - - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 18-01-2020 19:12:20 - - Event

Resultat: 13-01-2020 21:43:39 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-01-2020 21:43:39 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-01-2020 21:43:39 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-01-2020 21:43:39 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-01-2020 21:43:39 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 13-01-2020 21:05:14 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-01-2020 21:05:14 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-01-2020 21:05:14 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-01-2020 21:05:14 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-01-2020 21:05:14 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 13-01-2020 20:23:04 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-01-2020 20:23:04 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-01-2020 20:23:04 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-01-2020 20:23:04 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-01-2020 20:23:04 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 06-01-2020 21:41:36 - 2020 - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 06-01-2020 21:41:36 - 2020 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 06-01-2020 21:41:36 - 2020 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 06-01-2020 21:41:36 - 2020 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 06-01-2020 21:41:36 - 2020 - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Bane_rekord: 06-01-2020 21:41:36 - 2020 - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 30-12-2019 21:36:51 - nytårsræs - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 30-12-2019 21:36:51 - nytårsræs - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 30-12-2019 21:36:51 - nytårsræs - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 30-12-2019 21:36:51 - nytårsræs - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 30-12-2019 21:36:51 - nytårsræs - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 23-12-2019 15:49:58 - Mikkelsen - Event
Statistik: 23-12-2019 15:49:58 - Mikkelsen - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-12-2019 15:49:58 - Mikkelsen - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-12-2019 15:49:58 - Mikkelsen - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-12-2019 15:49:58 - Mikkelsen - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 23-12-2019 15:49:58 - Mikkelsen - Event
Resultat: 23-12-2019 14:49:40 - Mikkelsen - Event
Statistik: 23-12-2019 14:49:40 - Mikkelsen - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-12-2019 14:49:40 - Mikkelsen - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-12-2019 14:49:40 - Mikkelsen - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-12-2019 14:49:40 - Mikkelsen - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 23-12-2019 14:49:40 - Mikkelsen - Event

Resultat: 21-12-2019 15:47:35 - Juleeventyr på 4 hjul - Runde 2 - Mini Saloon Stockcar
Statistik: 21-12-2019 15:47:35 - Juleeventyr på 4 hjul - Runde 2 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Stockcar
Statistik: 21-12-2019 15:47:35 - Juleeventyr på 4 hjul - Runde 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Stockcar
Statistik: 21-12-2019 15:47:35 - Juleeventyr på 4 hjul - Runde 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Stockcar
Statistik: 21-12-2019 15:47:35 - Juleeventyr på 4 hjul - Runde 2 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Stockcar
Bane_rekord: 21-12-2019 15:47:35 - Juleeventyr på 4 hjul - Runde 2 - Mini Saloon Stockcar
Resultat: 21-12-2019 14:23:07 - Juleeventyr på 4 hjul - Runde 1 - Mini Saloon Stockcar
Statistik: 21-12-2019 14:23:07 - Juleeventyr på 4 hjul - Runde 1 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Stockcar
Statistik: 21-12-2019 14:23:07 - Juleeventyr på 4 hjul - Runde 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Stockcar
Statistik: 21-12-2019 14:23:07 - Juleeventyr på 4 hjul - Runde 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Stockcar
Statistik: 21-12-2019 14:23:07 - Juleeventyr på 4 hjul - Runde 1 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Stockcar
Bane_rekord: 21-12-2019 14:23:07 - Juleeventyr på 4 hjul - Runde 1 - Mini Saloon Stockcar

Resultat: 20-12-2019 15:29:37 - Elektriker - Event
Statistik: 20-12-2019 15:29:37 - Elektriker - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-12-2019 15:29:37 - Elektriker - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-12-2019 15:29:37 - Elektriker - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-12-2019 15:29:37 - Elektriker - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 20-12-2019 15:29:37 - Elektriker - Event

Resultat: 16-12-2019 21:47:29 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-12-2019 21:47:29 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-12-2019 21:47:29 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-12-2019 21:47:29 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-12-2019 21:47:29 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 16-12-2019 21:04:12 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-12-2019 21:04:12 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-12-2019 21:04:12 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-12-2019 21:04:12 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-12-2019 21:04:12 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 16-12-2019 20:16:56 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-12-2019 20:16:56 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-12-2019 20:16:56 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-12-2019 20:16:56 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-12-2019 20:16:56 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 14-12-2019 14:11:11 - - Event
Statistik: 14-12-2019 14:11:11 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-12-2019 14:11:11 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-12-2019 14:11:11 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-12-2019 14:11:11 - - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 14-12-2019 14:11:11 - - Event
Resultat: 14-12-2019 13:26:10 - - Event
Statistik: 14-12-2019 13:26:10 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-12-2019 13:26:10 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-12-2019 13:26:10 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-12-2019 13:26:10 - - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 14-12-2019 13:26:10 - - Event
Resultat: 14-12-2019 12:34:56 - Niels J - Event
Statistik: 14-12-2019 12:34:56 - Niels J - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-12-2019 12:34:56 - Niels J - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-12-2019 12:34:56 - Niels J - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-12-2019 12:34:56 - Niels J - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 14-12-2019 12:34:56 - Niels J - Event

Resultat: 13-12-2019 17:36:31 - fys og træn - Event
Statistik: 13-12-2019 17:36:31 - fys og træn - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 13-12-2019 17:36:31 - fys og træn - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 13-12-2019 17:36:31 - fys og træn - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 13-12-2019 17:36:31 - fys og træn - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 13-12-2019 17:36:31 - fys og træn - Event
Resultat: 13-12-2019 16:26:41 - fys og træn - Event
Statistik: 13-12-2019 16:26:41 - fys og træn - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 13-12-2019 16:26:41 - fys og træn - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 13-12-2019 16:26:41 - fys og træn - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 13-12-2019 16:26:41 - fys og træn - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 13-12-2019 16:26:41 - fys og træn - Event

Resultat: 09-12-2019 21:43:11 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-12-2019 21:43:11 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-12-2019 21:43:11 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-12-2019 21:43:11 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-12-2019 21:43:11 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 09-12-2019 20:56:57 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-12-2019 20:56:57 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-12-2019 20:56:57 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-12-2019 20:56:57 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-12-2019 20:56:57 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 09-12-2019 20:17:40 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-12-2019 20:17:40 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-12-2019 20:17:40 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-12-2019 20:17:40 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-12-2019 20:17:40 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 07-12-2019 16:37:38 - - Event
Statistik: 07-12-2019 16:37:38 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-12-2019 16:37:38 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-12-2019 16:37:38 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-12-2019 16:37:38 - - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 07-12-2019 16:37:38 - - Event
Resultat: 07-12-2019 14:28:52 - test - Event
Statistik: 07-12-2019 14:28:52 - test - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-12-2019 14:28:52 - test - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-12-2019 14:28:52 - test - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-12-2019 14:28:52 - test - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 06-12-2019 14:36:58 - Move2Peak - Event
Statistik: 06-12-2019 14:36:58 - Move2Peak - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-12-2019 14:36:58 - Move2Peak - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-12-2019 14:36:58 - Move2Peak - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-12-2019 14:36:58 - Move2Peak - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 06-12-2019 14:36:58 - Move2Peak - Event
Resultat: 06-12-2019 14:03:37 - Move2Peak - Event
Statistik: 06-12-2019 14:03:37 - Move2Peak - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-12-2019 14:03:37 - Move2Peak - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-12-2019 14:03:37 - Move2Peak - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-12-2019 14:03:37 - Move2Peak - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 06-12-2019 14:03:37 - Move2Peak - Event
Resultat: 06-12-2019 13:27:30 - Move2Peak - Event
Statistik: 06-12-2019 13:27:30 - Move2Peak - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-12-2019 13:27:30 - Move2Peak - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-12-2019 13:27:30 - Move2Peak - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-12-2019 13:27:30 - Move2Peak - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 06-12-2019 13:27:30 - Move2Peak - Event

Resultat: 02-12-2019 21:21:18 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 02-12-2019 21:21:18 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 02-12-2019 21:21:18 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 02-12-2019 21:21:18 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 02-12-2019 21:21:18 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 02-12-2019 20:52:16 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 02-12-2019 20:52:16 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 02-12-2019 20:52:16 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 02-12-2019 20:52:16 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 02-12-2019 20:52:16 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Bane_rekord: 02-12-2019 20:52:16 - - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 02-12-2019 20:12:31 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 02-12-2019 20:12:31 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 02-12-2019 20:12:31 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 02-12-2019 20:12:31 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 02-12-2019 20:12:31 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 25-11-2019 21:41:11 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-11-2019 21:41:11 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-11-2019 21:41:11 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-11-2019 21:41:11 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-11-2019 21:41:11 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 25-11-2019 20:59:58 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-11-2019 20:59:58 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-11-2019 20:59:58 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-11-2019 20:59:58 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-11-2019 20:59:58 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 25-11-2019 20:18:12 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-11-2019 20:18:12 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-11-2019 20:18:12 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-11-2019 20:18:12 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-11-2019 20:18:12 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 20-11-2019 17:20:28 - test - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 20-11-2019 17:20:28 - test - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 20-11-2019 17:20:28 - test - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 20-11-2019 17:20:28 - test - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 20-11-2019 17:20:28 - test - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 20-11-2019 16:32:19 - backspin - Event
Statistik: 20-11-2019 16:32:19 - backspin - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-11-2019 16:32:19 - backspin - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-11-2019 16:32:19 - backspin - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-11-2019 16:32:19 - backspin - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 20-11-2019 16:32:19 - backspin - Event
Resultat: 20-11-2019 16:08:11 - backspin - Event
Statistik: 20-11-2019 16:08:11 - backspin - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-11-2019 16:08:11 - backspin - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-11-2019 16:08:11 - backspin - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-11-2019 16:08:11 - backspin - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 20-11-2019 16:08:11 - backspin - Event

Resultat: 19-11-2019 18:51:47 - Everyoneprint - Event
Statistik: 19-11-2019 18:51:47 - Everyoneprint - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 19-11-2019 18:51:47 - Everyoneprint - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 19-11-2019 18:51:47 - Everyoneprint - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 19-11-2019 18:51:47 - Everyoneprint - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 19-11-2019 18:51:47 - Everyoneprint - Event
Resultat: 19-11-2019 18:04:07 - Everyoneprint - Event
Statistik: 19-11-2019 18:04:07 - Everyoneprint - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 19-11-2019 18:04:07 - Everyoneprint - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 19-11-2019 18:04:07 - Everyoneprint - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 19-11-2019 18:04:07 - Everyoneprint - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 19-11-2019 18:04:07 - Everyoneprint - Event

Resultat: 18-11-2019 21:11:57 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-11-2019 21:11:57 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-11-2019 21:11:57 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-11-2019 21:11:57 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-11-2019 21:11:57 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 18-11-2019 20:30:16 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-11-2019 20:30:16 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-11-2019 20:30:16 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-11-2019 20:30:16 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-11-2019 20:30:16 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 11-11-2019 21:22:03 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-11-2019 21:22:03 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-11-2019 21:22:03 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-11-2019 21:22:03 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-11-2019 21:22:03 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Bane_rekord: 11-11-2019 21:22:03 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 11-11-2019 20:42:52 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-11-2019 20:42:52 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-11-2019 20:42:52 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-11-2019 20:42:52 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-11-2019 20:42:52 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 09-11-2019 16:55:08 - Gas 6 - Event
Statistik: 09-11-2019 16:55:08 - Gas 6 - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-11-2019 16:55:08 - Gas 6 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-11-2019 16:55:08 - Gas 6 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-11-2019 16:55:08 - Gas 6 - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 09-11-2019 16:55:08 - Gas 6 - Event
Resultat: 09-11-2019 16:03:38 - Gas 6 - Event
Statistik: 09-11-2019 16:03:38 - Gas 6 - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-11-2019 16:03:38 - Gas 6 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-11-2019 16:03:38 - Gas 6 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-11-2019 16:03:38 - Gas 6 - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 09-11-2019 16:03:38 - Gas 6 - Event
Resultat: 09-11-2019 12:46:10 - Posen - Event
Statistik: 09-11-2019 12:46:10 - Posen - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-11-2019 12:46:10 - Posen - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-11-2019 12:46:10 - Posen - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-11-2019 12:46:10 - Posen - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 09-11-2019 12:46:10 - Posen - Event
Resultat: 09-11-2019 11:49:26 - Posen - Event
Statistik: 09-11-2019 11:49:26 - Posen - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-11-2019 11:49:26 - Posen - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-11-2019 11:49:26 - Posen - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-11-2019 11:49:26 - Posen - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 09-11-2019 11:49:26 - Posen - Event

Resultat: 04-11-2019 22:04:29 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-11-2019 22:04:29 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-11-2019 22:04:29 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-11-2019 22:04:29 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-11-2019 22:04:29 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 04-11-2019 21:22:49 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-11-2019 21:22:49 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-11-2019 21:22:49 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-11-2019 21:22:49 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-11-2019 21:22:49 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Bane_rekord: 04-11-2019 21:22:49 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-11-2019 20:34:45 - - Omgange / / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-11-2019 20:34:45 - - Omgange / / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-11-2019 20:34:45 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-11-2019 20:34:45 - - Faktisk/Potentiale / / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-11-2019 20:34:45 - - Omgangs tid / / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 04-11-2019 20:34:45 - - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 04-11-2019 20:34:45 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-11-2019 20:34:45 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-11-2019 20:34:45 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-11-2019 20:34:45 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-11-2019 20:34:45 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 01-11-2019 18:45:20 - DKT - Event
Statistik: 01-11-2019 18:45:20 - DKT - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-11-2019 18:45:20 - DKT - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-11-2019 18:45:20 - DKT - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-11-2019 18:45:20 - DKT - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 01-11-2019 18:45:20 - DKT - Event
Resultat: 01-11-2019 17:41:15 - DKT - Event
Statistik: 01-11-2019 17:41:15 - DKT - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-11-2019 17:41:15 - DKT - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-11-2019 17:41:15 - DKT - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-11-2019 17:41:15 - DKT - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 01-11-2019 17:41:15 - DKT - Event

Resultat: 29-10-2019 21:58:55 - Søren - Event
Statistik: 29-10-2019 21:58:55 - Søren - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-10-2019 21:58:55 - Søren - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-10-2019 21:58:55 - Søren - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-10-2019 21:58:55 - Søren - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 29-10-2019 21:58:55 - Søren - Event
Resultat: 29-10-2019 21:07:28 - Søren - Event
Statistik: 29-10-2019 21:07:28 - Søren - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-10-2019 21:07:28 - Søren - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-10-2019 21:07:28 - Søren - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-10-2019 21:07:28 - Søren - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 29-10-2019 21:07:28 - Søren - Event

Resultat: 28-10-2019 22:09:26 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 28-10-2019 22:09:26 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 28-10-2019 22:09:26 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 28-10-2019 22:09:26 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 28-10-2019 22:09:26 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 28-10-2019 21:23:55 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 28-10-2019 21:23:55 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 28-10-2019 21:23:55 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 28-10-2019 21:23:55 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 28-10-2019 21:23:55 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 28-10-2019 20:42:04 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 28-10-2019 20:42:04 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 28-10-2019 20:42:04 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 28-10-2019 20:42:04 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 28-10-2019 20:42:04 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 21-10-2019 21:22:16 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-10-2019 21:22:16 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-10-2019 21:22:16 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-10-2019 21:22:16 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-10-2019 21:22:16 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 21-10-2019 20:43:00 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-10-2019 20:43:00 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-10-2019 20:43:00 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-10-2019 20:43:00 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-10-2019 20:43:00 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 21-10-2019 20:05:33 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-10-2019 20:05:33 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-10-2019 20:05:33 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-10-2019 20:05:33 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-10-2019 20:05:33 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 19-10-2019 12:48:14 - - Event
Statistik: 19-10-2019 12:48:14 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 19-10-2019 12:48:14 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 19-10-2019 12:48:14 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 19-10-2019 12:48:14 - - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 19-10-2019 12:48:14 - - Event

Resultat: 14-10-2019 21:46:42 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 14-10-2019 21:46:42 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 14-10-2019 21:46:42 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 14-10-2019 21:46:42 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 14-10-2019 21:46:42 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 14-10-2019 21:06:46 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 14-10-2019 21:06:46 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 14-10-2019 21:06:46 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 14-10-2019 21:06:46 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 14-10-2019 21:06:46 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 14-10-2019 20:26:46 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 14-10-2019 20:26:46 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 14-10-2019 20:26:46 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 14-10-2019 20:26:46 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 14-10-2019 20:26:46 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 12-10-2019 19:07:28 - Fit & Sund - Event
Statistik: 12-10-2019 19:07:28 - Fit & Sund - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 12-10-2019 19:07:28 - Fit & Sund - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 12-10-2019 19:07:28 - Fit & Sund - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 12-10-2019 19:07:28 - Fit & Sund - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 12-10-2019 19:07:28 - Fit & Sund - Event
Resultat: 12-10-2019 18:26:33 - Fit & Sund - Event
Statistik: 12-10-2019 18:26:33 - Fit & Sund - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 12-10-2019 18:26:33 - Fit & Sund - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 12-10-2019 18:26:33 - Fit & Sund - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 12-10-2019 18:26:33 - Fit & Sund - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 12-10-2019 18:26:33 - Fit & Sund - Event

Resultat: 10-10-2019 18:44:44 - OK plus - Event
Statistik: 10-10-2019 18:44:44 - OK plus - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-10-2019 18:44:44 - OK plus - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-10-2019 18:44:44 - OK plus - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-10-2019 18:44:44 - OK plus - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 10-10-2019 18:44:44 - OK plus - Event
Resultat: 10-10-2019 17:51:22 - OK plus - Event
Statistik: 10-10-2019 17:51:22 - OK plus - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-10-2019 17:51:22 - OK plus - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-10-2019 17:51:22 - OK plus - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-10-2019 17:51:22 - OK plus - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 10-10-2019 17:51:22 - OK plus - Event

Resultat: 08-10-2019 18:40:46 - Mikkel J - Event
Statistik: 08-10-2019 18:40:46 - Mikkel J - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-10-2019 18:40:46 - Mikkel J - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-10-2019 18:40:46 - Mikkel J - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-10-2019 18:40:46 - Mikkel J - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 08-10-2019 18:40:46 - Mikkel J - Event
Resultat: 08-10-2019 18:17:29 - Mikkel J - Event
Statistik: 08-10-2019 18:17:29 - Mikkel J - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-10-2019 18:17:29 - Mikkel J - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-10-2019 18:17:29 - Mikkel J - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-10-2019 18:17:29 - Mikkel J - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 08-10-2019 18:17:29 - Mikkel J - Event
Resultat: 08-10-2019 17:42:07 - Mikkel J - Event
Statistik: 08-10-2019 17:42:07 - Mikkel J - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-10-2019 17:42:07 - Mikkel J - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-10-2019 17:42:07 - Mikkel J - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-10-2019 17:42:07 - Mikkel J - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 08-10-2019 17:42:07 - Mikkel J - Event

Resultat: 07-10-2019 21:48:41 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 07-10-2019 21:48:41 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 07-10-2019 21:48:41 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 07-10-2019 21:48:41 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 07-10-2019 21:48:41 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 30-09-2019 20:26:37 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 30-09-2019 20:26:37 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 30-09-2019 20:26:37 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 30-09-2019 20:26:37 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 30-09-2019 20:26:37 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 23-09-2019 21:41:22 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-09-2019 21:41:22 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-09-2019 21:41:22 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-09-2019 21:41:22 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-09-2019 21:41:22 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Bane_rekord: 23-09-2019 21:41:22 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 23-09-2019 20:57:40 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-09-2019 20:57:40 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-09-2019 20:57:40 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-09-2019 20:57:40 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-09-2019 20:57:40 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 23-09-2019 20:19:24 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-09-2019 20:19:24 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-09-2019 20:19:24 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-09-2019 20:19:24 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-09-2019 20:19:24 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 21-09-2019 17:41:20 - Aabank - Event
Statistik: 21-09-2019 17:41:20 - Aabank - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 21-09-2019 17:41:20 - Aabank - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 21-09-2019 17:41:20 - Aabank - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 21-09-2019 17:41:20 - Aabank - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 21-09-2019 17:41:20 - Aabank - Event
Resultat: 21-09-2019 17:25:03 - Aabank - Event
Statistik: 21-09-2019 17:25:03 - Aabank - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 21-09-2019 17:25:03 - Aabank - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 21-09-2019 17:25:03 - Aabank - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 21-09-2019 17:25:03 - Aabank - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 21-09-2019 17:25:03 - Aabank - Event
Resultat: 21-09-2019 16:49:02 - Aabank - Event
Statistik: 21-09-2019 16:49:02 - Aabank - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 21-09-2019 16:49:02 - Aabank - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 21-09-2019 16:49:02 - Aabank - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 21-09-2019 16:49:02 - Aabank - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 21-09-2019 16:49:02 - Aabank - Event

Resultat: 18-09-2019 19:21:19 - Nicolai - Event
Statistik: 18-09-2019 19:21:19 - Nicolai - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-09-2019 19:21:19 - Nicolai - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-09-2019 19:21:19 - Nicolai - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-09-2019 19:21:19 - Nicolai - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 18-09-2019 19:21:19 - Nicolai - Event
Resultat: 18-09-2019 18:36:59 - Nicolai - Event
Statistik: 18-09-2019 18:36:59 - Nicolai - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-09-2019 18:36:59 - Nicolai - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-09-2019 18:36:59 - Nicolai - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-09-2019 18:36:59 - Nicolai - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 18-09-2019 18:36:59 - Nicolai - Event

Resultat: 09-09-2019 21:30:14 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-09-2019 21:30:14 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-09-2019 21:30:14 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-09-2019 21:30:14 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-09-2019 21:30:14 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 09-09-2019 20:42:01 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-09-2019 20:42:01 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-09-2019 20:42:01 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-09-2019 20:42:01 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-09-2019 20:42:01 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 02-09-2019 21:27:54 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 02-09-2019 21:27:54 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 02-09-2019 21:27:54 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 02-09-2019 21:27:54 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 02-09-2019 21:27:54 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 02-09-2019 20:44:42 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 02-09-2019 20:44:42 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 02-09-2019 20:44:42 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 02-09-2019 20:44:42 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 02-09-2019 20:44:42 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Kvalifikation: 02-09-2019 20:05:04 - - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 31-08-2019 13:32:07 - Søren's venner - Event
Statistik: 31-08-2019 13:32:07 - Søren's venner - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 31-08-2019 13:32:07 - Søren's venner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 31-08-2019 13:32:07 - Søren's venner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 31-08-2019 13:32:07 - Søren's venner - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 31-08-2019 13:32:07 - Søren's venner - Event
Resultat: 31-08-2019 12:50:57 - Søren's venner - Event
Statistik: 31-08-2019 12:50:57 - Søren's venner - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 31-08-2019 12:50:57 - Søren's venner - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 31-08-2019 12:50:57 - Søren's venner - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 31-08-2019 12:50:57 - Søren's venner - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 31-08-2019 12:50:57 - Søren's venner - Event

Resultat: 26-08-2019 21:19:02 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-08-2019 21:19:02 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-08-2019 21:19:02 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-08-2019 21:19:02 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-08-2019 21:19:02 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 26-08-2019 20:32:12 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-08-2019 20:32:12 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-08-2019 20:32:12 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-08-2019 20:32:12 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-08-2019 20:32:12 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 12-08-2019 21:17:41 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-08-2019 21:17:41 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-08-2019 21:17:41 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-08-2019 21:17:41 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-08-2019 21:17:41 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 12-08-2019 20:28:23 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-08-2019 20:28:23 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-08-2019 20:28:23 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-08-2019 20:28:23 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-08-2019 20:28:23 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 10-08-2019 15:38:34 - Timo's polterabend - Event
Statistik: 10-08-2019 15:38:34 - Timo's polterabend - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-08-2019 15:38:34 - Timo's polterabend - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-08-2019 15:38:34 - Timo's polterabend - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-08-2019 15:38:34 - Timo's polterabend - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 10-08-2019 15:38:34 - Timo's polterabend - Event
Resultat: 10-08-2019 14:58:26 - Timo's polterabend - Event
Statistik: 10-08-2019 14:58:26 - Timo's polterabend - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-08-2019 14:58:26 - Timo's polterabend - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-08-2019 14:58:26 - Timo's polterabend - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-08-2019 14:58:26 - Timo's polterabend - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 10-08-2019 14:58:26 - Timo's polterabend - Event

Resultat: 05-08-2019 21:21:26 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 05-08-2019 21:21:26 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 05-08-2019 21:21:26 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 05-08-2019 21:21:26 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 05-08-2019 21:21:26 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 05-08-2019 20:30:12 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 05-08-2019 20:30:12 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 05-08-2019 20:30:12 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 05-08-2019 20:30:12 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 05-08-2019 20:30:12 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 03-08-2019 13:38:10 - Christian's polterabend - Event
Statistik: 03-08-2019 13:38:10 - Christian's polterabend - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 03-08-2019 13:38:10 - Christian's polterabend - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 03-08-2019 13:38:10 - Christian's polterabend - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 03-08-2019 13:38:10 - Christian's polterabend - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 03-08-2019 13:38:10 - Christian's polterabend - Event
Resultat: 03-08-2019 12:36:49 - Landwehr - Event
Statistik: 03-08-2019 12:36:49 - Landwehr - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 03-08-2019 12:36:49 - Landwehr - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 03-08-2019 12:36:49 - Landwehr - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 03-08-2019 12:36:49 - Landwehr - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 03-08-2019 12:36:49 - Landwehr - Event

Resultat: 29-07-2019 21:04:09 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-07-2019 21:04:09 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-07-2019 21:04:09 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-07-2019 21:04:09 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-07-2019 21:04:09 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 29-07-2019 20:25:24 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-07-2019 20:25:24 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-07-2019 20:25:24 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-07-2019 20:25:24 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-07-2019 20:25:24 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 24-06-2019 21:21:08 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-06-2019 21:21:08 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-06-2019 21:21:08 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-06-2019 21:21:08 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-06-2019 21:21:08 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 24-06-2019 20:17:16 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-06-2019 20:17:16 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-06-2019 20:17:16 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-06-2019 20:17:16 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-06-2019 20:17:16 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 23-06-2019 15:35:01 - 15. afd. af SM 2019 - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 23-06-2019 15:35:01 - 13. afd. af SM 2019 - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-06-2019 15:35:01 - 13. afd. af SM 2019 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-06-2019 15:35:01 - 13. afd. af SM 2019 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-06-2019 15:35:01 - 13. afd. af SM 2019 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-06-2019 15:35:01 - 13. afd. af SM 2019 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 23-06-2019 13:31:13 - 13. afd. af SM 2019 - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-06-2019 13:31:13 - 13. afd. af SM 2019 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-06-2019 13:31:13 - 13. afd. af SM 2019 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-06-2019 13:31:13 - 13. afd. af SM 2019 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-06-2019 13:31:13 - 13. afd. af SM 2019 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 23-06-2019 11:55:04 - 13. afd. af SM 2019 - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-06-2019 11:55:04 - 13. afd. af SM 2019 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-06-2019 11:55:04 - 13. afd. af SM 2019 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-06-2019 11:55:04 - 13. afd. af SM 2019 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-06-2019 11:55:04 - 13. afd. af SM 2019 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Kvalifikation: 23-06-2019 10:23:48 - 13. afd. af SM 2019 - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 15-06-2019 14:44:18 - - Event
Statistik: 15-06-2019 14:44:18 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-06-2019 14:44:18 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-06-2019 14:44:18 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-06-2019 14:44:18 - - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 15-06-2019 14:44:18 - - Event
Resultat: 15-06-2019 14:02:11 - - Event
Statistik: 15-06-2019 14:02:11 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-06-2019 14:02:11 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-06-2019 14:02:11 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-06-2019 14:02:11 - - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 15-06-2019 14:02:11 - - Event

Resultat: 10-06-2019 21:09:48 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 10-06-2019 21:09:48 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 10-06-2019 21:09:48 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 10-06-2019 21:09:48 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 10-06-2019 21:09:48 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 03-06-2019 21:25:29 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-06-2019 21:25:29 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-06-2019 21:25:29 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-06-2019 21:25:29 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-06-2019 21:25:29 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 03-06-2019 20:33:23 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-06-2019 20:33:23 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-06-2019 20:33:23 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-06-2019 20:33:23 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-06-2019 20:33:23 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 03-06-2019 19:56:58 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-06-2019 19:56:58 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-06-2019 19:56:58 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-06-2019 19:56:58 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-06-2019 19:56:58 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 26-05-2019 15:43:59 - DM Finale - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 15:43:59 - DM Finale - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 15:43:59 - DM Finale - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 15:43:59 - DM Finale - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 15:43:59 - DM Finale - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 15:25:14 - DM Finale - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 15:25:14 - DM Finale - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 15:25:14 - DM Finale - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 15:25:14 - DM Finale - Heat 1 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 26-05-2019 15:14:43 - DM Junior finale - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 15:14:43 - DM Junior finale - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 15:14:43 - DM Junior finale - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 15:14:43 - DM Junior finale - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 15:14:43 - DM Junior finale - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 15:01:54 - DM Junior finale - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 15:01:54 - DM Junior finale - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 15:01:54 - DM Junior finale - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 15:01:54 - DM Junior finale - Heat 1 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 26-05-2019 14:53:08 - DM semifinaler - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 14:53:08 - DM semifinaler - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 14:53:08 - DM semifinaler - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 14:53:08 - DM semifinaler - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 14:53:08 - DM semifinaler - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 14:40:41 - DM semifinaler - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 14:40:41 - DM semifinaler - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 14:40:41 - DM semifinaler - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 14:40:41 - DM semifinaler - Heat 2 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 14:22:07 - DM semifinaler - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 14:22:07 - DM semifinaler - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 14:22:07 - DM semifinaler - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 14:22:07 - DM semifinaler - Heat 1 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 26-05-2019 14:06:29 - DM indledende runder - Runde 2 - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 14:06:29 - DM indledende runder - Runde 2 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 14:06:29 - DM indledende runder - Runde 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 14:06:29 - DM indledende runder - Runde 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 14:06:29 - DM indledende runder - Runde 2 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Bane_rekord: 26-05-2019 14:06:29 - DM indledende runder - Runde 2 - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 13:51:16 - DM indledende runder - Runde 2 - Heat 5 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 13:51:16 - DM indledende runder - Runde 2 - Heat 5 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 13:51:16 - DM indledende runder - Runde 2 - Heat 5 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 13:51:16 - DM indledende runder - Runde 2 - Heat 5 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 13:29:26 - DM indledende runder - Runde 2 - Heat 4 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 13:29:26 - DM indledende runder - Runde 2 - Heat 4 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 13:29:26 - DM indledende runder - Runde 2 - Heat 4 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 13:29:26 - DM indledende runder - Runde 2 - Heat 4 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 13:07:33 - DM indledende runder - Runde 2 - Heat 3 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 13:07:33 - DM indledende runder - Runde 2 - Heat 3 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 13:07:33 - DM indledende runder - Runde 2 - Heat 3 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 13:07:33 - DM indledende runder - Runde 2 - Heat 3 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 12:45:31 - DM indledende runder - Runde 2 - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 12:45:31 - DM indledende runder - Runde 2 - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 12:45:31 - DM indledende runder - Runde 2 - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 12:45:31 - DM indledende runder - Runde 2 - Heat 2 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 12:23:43 - DM indledende runder - Runde 2 - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 12:23:43 - DM indledende runder - Runde 2 - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 12:23:43 - DM indledende runder - Runde 2 - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 12:23:43 - DM indledende runder - Runde 2 - Heat 1 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 26-05-2019 12:15:35 - DM indledende runder - Runde 1 - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 12:15:35 - DM indledende runder - Runde 1 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 12:15:35 - DM indledende runder - Runde 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 12:15:35 - DM indledende runder - Runde 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 12:15:35 - DM indledende runder - Runde 1 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Bane_rekord: 26-05-2019 12:15:35 - DM indledende runder - Runde 1 - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 11:59:54 - DM indledende runder - Runde 1 - Heat 5 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 11:59:54 - DM indledende runder - Runde 1 - Heat 5 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 11:59:54 - DM indledende runder - Runde 1 - Heat 5 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 11:59:54 - DM indledende runder - Runde 1 - Heat 5 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 11:38:12 - DM indledende runder - Runde 1 - Heat 4 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 11:38:12 - DM indledende runder - Runde 1 - Heat 4 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 11:38:12 - DM indledende runder - Runde 1 - Heat 4 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 11:38:12 - DM indledende runder - Runde 1 - Heat 4 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 11:16:37 - DM indledende runder - Runde 1 - Heat 3 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 11:16:37 - DM indledende runder - Runde 1 - Heat 3 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 11:16:37 - DM indledende runder - Runde 1 - Heat 3 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 11:16:37 - DM indledende runder - Runde 1 - Heat 3 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 10:54:00 - DM indledende runder - Runde 1 - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 10:54:00 - DM indledende runder - Runde 1 - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 10:54:00 - DM indledende runder - Runde 1 - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 10:54:00 - DM indledende runder - Runde 1 - Heat 2 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 10:31:46 - DM indledende runder - Runde 1 - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 10:31:46 - DM indledende runder - Runde 1 - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 10:31:46 - DM indledende runder - Runde 1 - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 26-05-2019 10:31:46 - DM indledende runder - Runde 1 - Heat 1 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Kvalifikation: 26-05-2019 10:22:21 - DM indledende runder - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 20-05-2019 21:32:20 - DM træningsløb - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 20-05-2019 21:32:20 - DM træningsløb - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 20-05-2019 21:32:20 - DM træningsløb - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 20-05-2019 21:32:20 - DM træningsløb - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 20-05-2019 21:32:20 - DM træningsløb - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 20-05-2019 20:45:47 - DM træningsløb - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 20-05-2019 20:45:47 - DM træningsløb - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 20-05-2019 20:45:47 - DM træningsløb - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 20-05-2019 20:45:47 - DM træningsløb - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 20-05-2019 20:45:47 - DM træningsløb - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Bane_rekord: 20-05-2019 20:45:47 - DM træningsløb - Mini Saloon Ulige venstre om
Kvalifikation: 20-05-2019 20:07:07 - DM træningsløb - Mini Saloon Ulige venstre om
Bane_rekord: 20-05-2019 20:07:07 - DM træningsløb - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 18-05-2019 17:29:39 - Helena - Event
Statistik: 18-05-2019 17:29:39 - Helena - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-05-2019 17:29:39 - Helena - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-05-2019 17:29:39 - Helena - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-05-2019 17:29:39 - Helena - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 18-05-2019 17:29:39 - Helena - Event
Resultat: 18-05-2019 16:42:18 - Helena - Event
Statistik: 18-05-2019 16:42:18 - Helena - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-05-2019 16:42:18 - Helena - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-05-2019 16:42:18 - Helena - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-05-2019 16:42:18 - Helena - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 18-05-2019 16:42:18 - Helena - Event

Resultat: 17-05-2019 15:18:00 - Tobias polterabend - Event
Statistik: 17-05-2019 15:18:00 - Tobias polterabend - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 17-05-2019 15:18:00 - Tobias polterabend - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 17-05-2019 15:18:00 - Tobias polterabend - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 17-05-2019 15:18:00 - Tobias polterabend - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 17-05-2019 15:18:00 - Tobias polterabend - Event
Resultat: 17-05-2019 14:35:14 - Tobias polterabend - Event
Statistik: 17-05-2019 14:35:14 - Tobias polterabend - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 17-05-2019 14:35:14 - Tobias polterabend - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 17-05-2019 14:35:14 - Tobias polterabend - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 17-05-2019 14:35:14 - Tobias polterabend - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 17-05-2019 14:35:14 - Tobias polterabend - Event

Resultat: 13-05-2019 21:48:52 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-05-2019 21:48:52 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-05-2019 21:48:52 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-05-2019 21:48:52 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-05-2019 21:48:52 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 13-05-2019 21:08:39 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-05-2019 21:08:39 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-05-2019 21:08:39 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-05-2019 21:08:39 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-05-2019 21:08:39 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Bane_rekord: 13-05-2019 21:08:39 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 13-05-2019 20:27:33 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-05-2019 20:27:33 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-05-2019 20:27:33 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-05-2019 20:27:33 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-05-2019 20:27:33 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 11-05-2019 16:44:14 - - Event
Statistik: 11-05-2019 16:44:14 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 11-05-2019 16:44:14 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 11-05-2019 16:44:14 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 11-05-2019 16:44:14 - - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 11-05-2019 16:44:14 - - Event
Resultat: 11-05-2019 16:00:31 - - Event
Statistik: 11-05-2019 16:00:31 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 11-05-2019 16:00:31 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 11-05-2019 16:00:31 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 11-05-2019 16:00:31 - - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 11-05-2019 16:00:31 - - Event

Resultat: 06-05-2019 21:19:18 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 06-05-2019 21:19:18 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 06-05-2019 21:19:18 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 06-05-2019 21:19:18 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 06-05-2019 21:19:18 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 06-05-2019 20:35:07 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 06-05-2019 20:35:07 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 06-05-2019 20:35:07 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 06-05-2019 20:35:07 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 06-05-2019 20:35:07 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Bane_rekord: 06-05-2019 20:35:07 - - Mini Saloon lige højre om
Kvalifikation: 06-05-2019 19:52:20 - - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 04-05-2019 16:35:38 - Fadergruppen - Event
Statistik: 04-05-2019 16:35:38 - Fadergruppen - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-05-2019 16:35:38 - Fadergruppen - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-05-2019 16:35:38 - Fadergruppen - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-05-2019 16:35:38 - Fadergruppen - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 04-05-2019 16:35:38 - Fadergruppen - Event
Resultat: 04-05-2019 15:51:02 - Fadergruppen - Event
Statistik: 04-05-2019 15:51:02 - Fadergruppen - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-05-2019 15:51:02 - Fadergruppen - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-05-2019 15:51:02 - Fadergruppen - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-05-2019 15:51:02 - Fadergruppen - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 04-05-2019 15:51:02 - Fadergruppen - Event
Resultat: 04-05-2019 14:54:03 - Lyndby Rockerlaug Dartklub - Event
Statistik: 04-05-2019 14:54:03 - Lyndby Rockerlaug Dartklub - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-05-2019 14:54:03 - Lyndby Rockerlaug Dartklub - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-05-2019 14:54:03 - Lyndby Rockerlaug Dartklub - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-05-2019 14:54:03 - Lyndby Rockerlaug Dartklub - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 04-05-2019 14:54:03 - Lyndby Rockerlaug Dartklub - Event
Resultat: 04-05-2019 14:03:09 - Lyndby Rockerlaug Dartklub - Event
Statistik: 04-05-2019 14:03:09 - Lyndby Rockerlaug Dartklub - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-05-2019 14:03:09 - Lyndby Rockerlaug Dartklub - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-05-2019 14:03:09 - Lyndby Rockerlaug Dartklub - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-05-2019 14:03:09 - Lyndby Rockerlaug Dartklub - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 04-05-2019 14:03:09 - Lyndby Rockerlaug Dartklub - Event

Resultat: 02-05-2019 19:19:36 - Dansk Kabel TV - Event
Statistik: 02-05-2019 19:19:36 - Dansk Kabel TV - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 02-05-2019 19:19:36 - Dansk Kabel TV - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 02-05-2019 19:19:36 - Dansk Kabel TV - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 02-05-2019 19:19:36 - Dansk Kabel TV - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 02-05-2019 19:19:36 - Dansk Kabel TV - Event
Resultat: 02-05-2019 18:30:17 - Dansk Kabel TV - Event
Statistik: 02-05-2019 18:30:17 - Dansk Kabel TV - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 02-05-2019 18:30:17 - Dansk Kabel TV - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 02-05-2019 18:30:17 - Dansk Kabel TV - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 02-05-2019 18:30:17 - Dansk Kabel TV - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 02-05-2019 18:30:17 - Dansk Kabel TV - Event

Resultat: 29-04-2019 21:46:25 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-04-2019 21:46:25 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-04-2019 21:46:25 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-04-2019 21:46:25 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-04-2019 21:46:25 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 29-04-2019 21:04:03 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-04-2019 21:04:03 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-04-2019 21:04:03 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-04-2019 21:04:03 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-04-2019 21:04:03 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 29-04-2019 20:18:20 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-04-2019 20:18:20 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-04-2019 20:18:20 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-04-2019 20:18:20 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-04-2019 20:18:20 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Bane_rekord: 29-04-2019 20:18:20 - - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 27-04-2019 15:41:04 - Cornelius - Event
Statistik: 27-04-2019 15:41:04 - Cornelius - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 27-04-2019 15:41:04 - Cornelius - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 27-04-2019 15:41:04 - Cornelius - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 27-04-2019 15:41:04 - Cornelius - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 27-04-2019 15:41:04 - Cornelius - Event
Resultat: 27-04-2019 14:49:19 - Cornelius - Event
Statistik: 27-04-2019 14:49:19 - Cornelius - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 27-04-2019 14:49:19 - Cornelius - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 27-04-2019 14:49:19 - Cornelius - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 27-04-2019 14:49:19 - Cornelius - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 27-04-2019 14:49:19 - Cornelius - Event

Resultat: 26-04-2019 13:36:14 - Christian's polterabend - Event
Statistik: 26-04-2019 13:36:14 - Christian's polterabend - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-04-2019 13:36:14 - Christian's polterabend - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-04-2019 13:36:14 - Christian's polterabend - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-04-2019 13:36:14 - Christian's polterabend - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 26-04-2019 13:36:14 - Christian's polterabend - Event
Resultat: 26-04-2019 12:37:44 - Christian's polterabend - Event
Statistik: 26-04-2019 12:37:44 - Christian's polterabend - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-04-2019 12:37:44 - Christian's polterabend - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-04-2019 12:37:44 - Christian's polterabend - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-04-2019 12:37:44 - Christian's polterabend - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 26-04-2019 12:37:44 - Christian's polterabend - Event

Resultat: 22-04-2019 21:13:39 - Påskeløbene - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 22-04-2019 21:13:39 - Påskeløbene - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 22-04-2019 21:13:39 - Påskeløbene - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 22-04-2019 21:13:39 - Påskeløbene - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 22-04-2019 21:13:39 - Påskeløbene - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 22-04-2019 20:26:34 - Påskeløbene - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 22-04-2019 20:26:34 - Påskeløbene - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 22-04-2019 20:26:34 - Påskeløbene - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 22-04-2019 20:26:34 - Påskeløbene - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 22-04-2019 20:26:34 - Påskeløbene - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 08-04-2019 20:50:12 - Gulbarreløb - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 08-04-2019 20:50:12 - Gulbarreløb - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 08-04-2019 20:50:12 - Gulbarreløb - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 08-04-2019 20:50:12 - Gulbarreløb - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 08-04-2019 20:50:12 - Gulbarreløb - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 08-04-2019 20:11:00 - Gulbarreløb - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 08-04-2019 20:11:00 - Gulbarreløb - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 08-04-2019 20:11:00 - Gulbarreløb - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 08-04-2019 20:11:00 - Gulbarreløb - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 08-04-2019 20:11:00 - Gulbarreløb - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 01-04-2019 21:21:01 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 01-04-2019 21:21:01 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 01-04-2019 21:21:01 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 01-04-2019 21:21:01 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 01-04-2019 21:21:01 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 01-04-2019 20:24:11 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 01-04-2019 20:24:11 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 01-04-2019 20:24:11 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 01-04-2019 20:24:11 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 01-04-2019 20:24:11 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 30-03-2019 17:43:53 - Jesper's bekendte - Event
Statistik: 30-03-2019 17:43:53 - Jesper's bekendte - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-03-2019 17:43:53 - Jesper's bekendte - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-03-2019 17:43:53 - Jesper's bekendte - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-03-2019 17:43:53 - Jesper's bekendte - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 30-03-2019 17:43:53 - Jesper's bekendte - Event
Resultat: 30-03-2019 16:43:23 - Jesper's bekendte - Event
Statistik: 30-03-2019 16:43:23 - Jesper's bekendte - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-03-2019 16:43:23 - Jesper's bekendte - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-03-2019 16:43:23 - Jesper's bekendte - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-03-2019 16:43:23 - Jesper's bekendte - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 30-03-2019 16:43:23 - Jesper's bekendte - Event
Resultat: 30-03-2019 15:45:16 - HK anno 2001 - Event
Statistik: 30-03-2019 15:45:16 - HK anno 2001 - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-03-2019 15:45:16 - HK anno 2001 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-03-2019 15:45:16 - HK anno 2001 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-03-2019 15:45:16 - HK anno 2001 - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 30-03-2019 15:45:16 - HK anno 2001 - Event
Resultat: 30-03-2019 14:53:08 - HK anno 2001 - Event
Statistik: 30-03-2019 14:53:08 - HK anno 2001 - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-03-2019 14:53:08 - HK anno 2001 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-03-2019 14:53:08 - HK anno 2001 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-03-2019 14:53:08 - HK anno 2001 - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 30-03-2019 14:53:08 - HK anno 2001 - Event
Resultat: 30-03-2019 13:55:07 - Carcenter 4min - Event
Statistik: 30-03-2019 13:55:07 - Carcenter 4min - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-03-2019 13:55:07 - Carcenter 4min - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-03-2019 13:55:07 - Carcenter 4min - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-03-2019 13:55:07 - Carcenter 4min - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 30-03-2019 13:55:07 - Carcenter 4min - Event
Resultat: 30-03-2019 12:53:18 - Carcenter - Event
Statistik: 30-03-2019 12:53:18 - Carcenter - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-03-2019 12:53:18 - Carcenter - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-03-2019 12:53:18 - Carcenter - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-03-2019 12:53:18 - Carcenter - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 30-03-2019 12:53:18 - Carcenter - Event

Resultat: 25-03-2019 21:24:04 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-03-2019 21:24:04 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-03-2019 21:24:04 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-03-2019 21:24:04 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-03-2019 21:24:04 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Bane_rekord: 25-03-2019 21:24:04 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 25-03-2019 20:35:37 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-03-2019 20:35:37 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-03-2019 20:35:37 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-03-2019 20:35:37 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-03-2019 20:35:37 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Bane_rekord: 25-03-2019 20:35:37 - - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 23-03-2019 17:17:53 - Loyal to holdet.dk - Event
Statistik: 23-03-2019 17:17:53 - Loyal to holdet.dk - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-03-2019 17:17:53 - Loyal to holdet.dk - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-03-2019 17:17:53 - Loyal to holdet.dk - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-03-2019 17:17:53 - Loyal to holdet.dk - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 23-03-2019 17:17:53 - Loyal to holdet.dk - Event
Resultat: 23-03-2019 16:36:52 - Loyal to holdet.dk - Event
Statistik: 23-03-2019 16:36:52 - Loyal to holdet.dk - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-03-2019 16:36:52 - Loyal to holdet.dk - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-03-2019 16:36:52 - Loyal to holdet.dk - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-03-2019 16:36:52 - Loyal to holdet.dk - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 23-03-2019 16:36:52 - Loyal to holdet.dk - Event

Resultat: 18-03-2019 21:16:50 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-03-2019 21:16:50 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-03-2019 21:16:50 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-03-2019 21:16:50 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-03-2019 21:16:50 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 18-03-2019 20:29:59 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-03-2019 20:29:59 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-03-2019 20:29:59 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-03-2019 20:29:59 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-03-2019 20:29:59 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 11-03-2019 21:19:26 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-03-2019 21:19:26 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-03-2019 21:19:26 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-03-2019 21:19:26 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-03-2019 21:19:26 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Bane_rekord: 11-03-2019 21:19:26 - - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 11-03-2019 20:28:03 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-03-2019 20:28:03 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-03-2019 20:28:03 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-03-2019 20:28:03 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-03-2019 20:28:03 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 06-03-2019 18:30:45 - Essity - Event
Statistik: 06-03-2019 18:30:45 - Essity - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-03-2019 18:30:45 - Essity - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-03-2019 18:30:45 - Essity - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-03-2019 18:30:45 - Essity - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 06-03-2019 18:30:45 - Essity - Event
Resultat: 06-03-2019 17:44:12 - Essity - Event
Statistik: 06-03-2019 17:44:12 - Essity - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-03-2019 17:44:12 - Essity - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-03-2019 17:44:12 - Essity - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-03-2019 17:44:12 - Essity - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 06-03-2019 17:44:12 - Essity - Event

Resultat: 04-03-2019 21:28:34 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-03-2019 21:28:34 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-03-2019 21:28:34 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-03-2019 21:28:34 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-03-2019 21:28:34 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Bane_rekord: 04-03-2019 21:28:34 - - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 04-03-2019 20:27:02 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-03-2019 20:27:02 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-03-2019 20:27:02 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-03-2019 20:27:02 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-03-2019 20:27:02 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 25-02-2019 21:15:21 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-02-2019 21:15:21 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-02-2019 21:15:21 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-02-2019 21:15:21 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-02-2019 21:15:21 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 25-02-2019 20:31:07 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-02-2019 20:31:07 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-02-2019 20:31:07 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-02-2019 20:31:07 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-02-2019 20:31:07 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 23-02-2019 17:13:33 - Worsøe - Event
Statistik: 23-02-2019 17:13:33 - Worsøe - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-02-2019 17:13:33 - Worsøe - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-02-2019 17:13:33 - Worsøe - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-02-2019 17:13:33 - Worsøe - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 23-02-2019 17:13:33 - Worsøe - Event
Resultat: 23-02-2019 16:16:31 - Worsøe - Event
Statistik: 23-02-2019 16:16:31 - Worsøe - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-02-2019 16:16:31 - Worsøe - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-02-2019 16:16:31 - Worsøe - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-02-2019 16:16:31 - Worsøe - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 23-02-2019 16:16:31 - Worsøe - Event

Resultat: 20-02-2019 20:28:59 - - Event
Statistik: 20-02-2019 20:28:59 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-02-2019 20:28:59 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-02-2019 20:28:59 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-02-2019 20:28:59 - - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 20-02-2019 20:28:59 - - Event
Resultat: 20-02-2019 19:47:31 - - Event
Statistik: 20-02-2019 19:47:31 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-02-2019 19:47:31 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-02-2019 19:47:31 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-02-2019 19:47:31 - - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 20-02-2019 19:47:31 - - Event

Resultat: 18-02-2019 21:14:21 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-02-2019 21:14:21 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-02-2019 21:14:21 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-02-2019 21:14:21 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-02-2019 21:14:21 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 18-02-2019 20:35:28 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-02-2019 20:35:28 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-02-2019 20:35:28 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-02-2019 20:35:28 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-02-2019 20:35:28 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 18-02-2019 20:06:19 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-02-2019 20:06:19 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-02-2019 20:06:19 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-02-2019 20:06:19 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-02-2019 20:06:19 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 16-02-2019 12:06:03 - Jacob - Event
Statistik: 16-02-2019 12:06:03 - Jacob - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-02-2019 12:06:03 - Jacob - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-02-2019 12:06:03 - Jacob - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-02-2019 12:06:03 - Jacob - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 16-02-2019 12:06:03 - Jacob - Event

Resultat: 16-02-2019 11:21:21 - Jacob - Event
Statistik: 16-02-2019 11:21:21 - Jacob - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-02-2019 11:21:21 - Jacob - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-02-2019 11:21:21 - Jacob - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-02-2019 11:21:21 - Jacob - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 16-02-2019 11:21:21 - Jacob - Event

Resultat: 11-02-2019 21:13:50 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-02-2019 21:13:50 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-02-2019 21:13:50 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-02-2019 21:13:50 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-02-2019 21:13:50 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-02-2019 20:24:38 - - Omgange / / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-02-2019 20:24:38 - - Omgangs tid / / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 11-02-2019 20:24:38 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 11-02-2019 20:24:38 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-02-2019 20:24:38 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-02-2019 20:24:38 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-02-2019 20:24:38 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-02-2019 20:24:38 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 09-02-2019 14:37:59 - Brian - Event
Statistik: 09-02-2019 14:37:59 - Brian - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-02-2019 14:37:59 - Brian - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-02-2019 14:37:59 - Brian - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-02-2019 14:37:59 - Brian - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 09-02-2019 14:37:59 - Brian - Event
Resultat: 09-02-2019 13:46:59 - Brian - Event
Statistik: 09-02-2019 13:46:59 - Brian - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-02-2019 13:46:59 - Brian - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-02-2019 13:46:59 - Brian - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-02-2019 13:46:59 - Brian - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 09-02-2019 13:46:59 - Brian - Event
Resultat: 09-02-2019 12:49:42 - Jacob - Event
Statistik: 09-02-2019 12:49:42 - Jacob - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-02-2019 12:49:42 - Jacob - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-02-2019 12:49:42 - Jacob - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-02-2019 12:49:42 - Jacob - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 09-02-2019 12:49:42 - Jacob - Event

Resultat: 06-02-2019 11:15:32 - RACEFUN - Event
Statistik: 06-02-2019 11:15:32 - RACEFUN - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-02-2019 11:15:32 - RACEFUN - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-02-2019 11:15:32 - RACEFUN - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-02-2019 11:15:32 - RACEFUN - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 04-02-2019 21:48:08 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-02-2019 21:48:08 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-02-2019 21:48:08 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-02-2019 21:48:08 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-02-2019 21:48:08 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 04-02-2019 20:42:21 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-02-2019 20:42:21 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-02-2019 20:42:21 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-02-2019 20:42:21 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 04-02-2019 20:42:21 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 28-01-2019 21:30:58 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 28-01-2019 21:30:58 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 28-01-2019 21:30:58 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 28-01-2019 21:30:58 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 28-01-2019 21:30:58 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 28-01-2019 20:45:25 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 28-01-2019 20:45:25 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 28-01-2019 20:45:25 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 28-01-2019 20:45:25 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 28-01-2019 20:45:25 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 26-01-2019 16:40:15 - Grønskov Service - Event
Statistik: 26-01-2019 16:40:15 - Grønskov Service - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-01-2019 16:40:15 - Grønskov Service - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-01-2019 16:40:15 - Grønskov Service - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-01-2019 16:40:15 - Grønskov Service - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 26-01-2019 16:40:15 - Grønskov Service - Event
Resultat: 26-01-2019 15:53:20 - Grønskov Service - Event
Statistik: 26-01-2019 15:53:20 - Grønskov Service - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-01-2019 15:53:20 - Grønskov Service - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-01-2019 15:53:20 - Grønskov Service - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-01-2019 15:53:20 - Grønskov Service - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 26-01-2019 15:53:20 - Grønskov Service - Event

Resultat: 25-01-2019 21:04:12 - Christian - Event
Statistik: 25-01-2019 21:04:12 - Christian - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-01-2019 21:04:12 - Christian - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-01-2019 21:04:12 - Christian - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-01-2019 21:04:12 - Christian - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 25-01-2019 21:04:12 - Christian - Event
Resultat: 25-01-2019 20:21:21 - Christian - Event
Resultat: 25-01-2019 20:21:21 - Svaneeng - Event
Statistik: 25-01-2019 20:21:21 - Svaneeng - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-01-2019 20:21:21 - Svaneeng - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-01-2019 20:21:21 - Svaneeng - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-01-2019 20:21:21 - Svaneeng - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 25-01-2019 20:21:21 - Svaneeng - Event
Resultat: 25-01-2019 14:36:58 - Svaneeng - Event
Statistik: 25-01-2019 14:36:58 - Svaneeng - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-01-2019 14:36:58 - Svaneeng - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-01-2019 14:36:58 - Svaneeng - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-01-2019 14:36:58 - Svaneeng - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 25-01-2019 14:36:58 - Svaneeng - Event
Resultat: 25-01-2019 13:53:35 - Svaneeng - Event
Statistik: 25-01-2019 13:53:35 - Svaneeng - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-01-2019 13:53:35 - Svaneeng - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-01-2019 13:53:35 - Svaneeng - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-01-2019 13:53:35 - Svaneeng - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 25-01-2019 13:53:35 - Svaneeng - Event

Resultat: 22-01-2019 18:16:25 - Olympus - Event
Statistik: 22-01-2019 18:16:25 - Olympus - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 22-01-2019 18:16:25 - Olympus - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 22-01-2019 18:16:25 - Olympus - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 22-01-2019 18:16:25 - Olympus - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 22-01-2019 18:16:25 - Olympus - Event
Resultat: 22-01-2019 17:21:48 - Olympus - Event
Statistik: 22-01-2019 17:21:48 - Olympus - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 22-01-2019 17:21:48 - Olympus - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 22-01-2019 17:21:48 - Olympus - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 22-01-2019 17:21:48 - Olympus - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 22-01-2019 17:21:48 - Olympus - Event

Resultat: 21-01-2019 20:55:20 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-01-2019 20:55:20 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-01-2019 20:55:20 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-01-2019 20:55:20 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-01-2019 20:55:20 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 21-01-2019 20:13:24 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-01-2019 20:13:24 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-01-2019 20:13:24 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-01-2019 20:13:24 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-01-2019 20:13:24 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 18-01-2019 18:07:47 - - Event
Statistik: 18-01-2019 18:07:47 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-01-2019 18:07:47 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-01-2019 18:07:47 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-01-2019 18:07:47 - - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 18-01-2019 18:07:47 - - Event
Resultat: 18-01-2019 17:23:39 - - Event
Statistik: 18-01-2019 17:23:39 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-01-2019 17:23:39 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-01-2019 17:23:39 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-01-2019 17:23:39 - - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 18-01-2019 17:23:39 - - Event

Resultat: 14-01-2019 21:13:45 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 14-01-2019 21:13:45 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 14-01-2019 21:13:45 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 14-01-2019 21:13:45 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 14-01-2019 21:13:45 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 14-01-2019 20:14:40 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 14-01-2019 20:14:40 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 14-01-2019 20:14:40 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 14-01-2019 20:14:40 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 14-01-2019 20:14:40 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 07-01-2019 21:30:06 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 07-01-2019 21:30:06 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 07-01-2019 21:30:06 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 07-01-2019 21:30:06 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 07-01-2019 21:30:06 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 07-01-2019 20:28:43 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 07-01-2019 20:28:43 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 07-01-2019 20:28:43 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 07-01-2019 20:28:43 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 07-01-2019 20:28:43 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 29-12-2018 13:27:42 - - Event
Statistik: 29-12-2018 13:27:42 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-12-2018 13:27:42 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-12-2018 13:27:42 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-12-2018 13:27:42 - - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 29-12-2018 13:27:42 - - Event
Resultat: 29-12-2018 12:41:24 - - Event
Statistik: 29-12-2018 12:41:24 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-12-2018 12:41:24 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-12-2018 12:41:24 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-12-2018 12:41:24 - - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 29-12-2018 12:41:24 - - Event

Resultat: 17-12-2018 20:35:28 - Juleeventyr på 4 hjul - Mini Saloon Stockcar
Statistik: 17-12-2018 20:35:28 - Juleeventyr på 4 hjul - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Stockcar
Statistik: 17-12-2018 20:35:28 - Juleeventyr på 4 hjul - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Stockcar
Statistik: 17-12-2018 20:35:28 - Juleeventyr på 4 hjul - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Stockcar
Statistik: 17-12-2018 20:35:28 - Juleeventyr på 4 hjul - Løbets udvikling / - Mini Saloon Stockcar
Bane_rekord: 17-12-2018 20:35:28 - Juleeventyr på 4 hjul - Mini Saloon Stockcar

Resultat: 15-12-2018 19:01:30 - - Event
Statistik: 15-12-2018 19:01:30 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-12-2018 19:01:30 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-12-2018 19:01:30 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-12-2018 19:01:30 - - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 15-12-2018 19:01:30 - - Event
Resultat: 15-12-2018 14:10:23 - Vidar - Event
Statistik: 15-12-2018 14:10:23 - Vidar - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-12-2018 14:10:23 - Vidar - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-12-2018 14:10:23 - Vidar - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-12-2018 14:10:23 - Vidar - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 15-12-2018 14:10:23 - Vidar - Event
Resultat: 15-12-2018 13:30:36 - Vidar - Event
Statistik: 15-12-2018 13:30:36 - Vidar - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-12-2018 13:30:36 - Vidar - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-12-2018 13:30:36 - Vidar - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-12-2018 13:30:36 - Vidar - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 15-12-2018 13:30:36 - Vidar - Event

Resultat: 10-12-2018 20:12:28 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 10-12-2018 20:12:28 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 10-12-2018 20:12:28 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 10-12-2018 20:12:28 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 10-12-2018 20:12:28 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 07-12-2018 14:36:23 - 2ctrl - Event
Statistik: 07-12-2018 14:36:23 - 2ctrl - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-12-2018 14:36:23 - 2ctrl - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-12-2018 14:36:23 - 2ctrl - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-12-2018 14:36:23 - 2ctrl - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 07-12-2018 14:36:23 - 2ctrl - Event
Resultat: 07-12-2018 13:50:16 - 2ctrl - Event
Statistik: 07-12-2018 13:50:16 - 2ctrl - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-12-2018 13:50:16 - 2ctrl - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-12-2018 13:50:16 - 2ctrl - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-12-2018 13:50:16 - 2ctrl - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 07-12-2018 13:50:16 - 2ctrl - Event

Resultat: 03-12-2018 20:10:43 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-12-2018 20:10:43 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-12-2018 20:10:43 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-12-2018 20:10:43 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-12-2018 20:10:43 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 26-11-2018 21:05:02 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-11-2018 21:05:02 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-11-2018 21:05:02 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-11-2018 21:05:02 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-11-2018 21:05:02 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 26-11-2018 20:22:53 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-11-2018 20:22:53 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-11-2018 20:22:53 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-11-2018 20:22:53 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-11-2018 20:22:53 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 19-11-2018 20:05:47 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 19-11-2018 20:05:47 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 19-11-2018 20:05:47 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 19-11-2018 20:05:47 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 19-11-2018 20:05:47 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 12-11-2018 21:29:59 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-11-2018 21:29:59 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-11-2018 21:29:59 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-11-2018 21:29:59 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-11-2018 21:29:59 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Bane_rekord: 12-11-2018 21:29:59 - - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 12-11-2018 20:55:30 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-11-2018 20:55:30 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-11-2018 20:55:30 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-11-2018 20:55:30 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-11-2018 20:55:30 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Bane_rekord: 12-11-2018 20:55:30 - - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 12-11-2018 20:12:59 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-11-2018 20:12:59 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-11-2018 20:12:59 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-11-2018 20:12:59 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-11-2018 20:12:59 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 05-11-2018 21:31:20 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 05-11-2018 21:31:20 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 05-11-2018 21:31:20 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 05-11-2018 21:31:20 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 05-11-2018 21:31:20 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 05-11-2018 20:58:25 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 05-11-2018 20:58:25 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 05-11-2018 20:58:25 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 05-11-2018 20:58:25 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 05-11-2018 20:58:25 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 05-11-2018 20:21:48 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 05-11-2018 20:21:48 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 05-11-2018 20:21:48 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 05-11-2018 20:21:48 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 05-11-2018 20:21:48 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 03-11-2018 15:07:46 - Jens - Event
Statistik: 03-11-2018 15:07:46 - Jens - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 03-11-2018 15:07:46 - Jens - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 03-11-2018 15:07:46 - Jens - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 03-11-2018 15:07:46 - Jens - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 03-11-2018 15:07:46 - Jens - Event
Resultat: 03-11-2018 14:26:53 - Jens - Event
Statistik: 03-11-2018 14:26:53 - Jens - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 03-11-2018 14:26:53 - Jens - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 03-11-2018 14:26:53 - Jens - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 03-11-2018 14:26:53 - Jens - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 03-11-2018 14:26:53 - Jens - Event

Resultat: 29-10-2018 20:07:47 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-10-2018 20:07:47 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-10-2018 20:07:47 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-10-2018 20:07:47 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-10-2018 20:07:47 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 27-10-2018 12:59:58 - KimK - Event
Statistik: 27-10-2018 12:59:58 - KimK - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 27-10-2018 12:59:58 - KimK - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 27-10-2018 12:59:58 - KimK - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 27-10-2018 12:59:58 - KimK - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 27-10-2018 12:59:58 - KimK - Event

Resultat: 22-10-2018 21:59:01 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 22-10-2018 21:59:01 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 22-10-2018 21:59:01 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 22-10-2018 21:59:01 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 22-10-2018 21:59:01 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 22-10-2018 21:28:14 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 22-10-2018 21:28:14 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 22-10-2018 21:28:14 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 22-10-2018 21:28:14 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 22-10-2018 21:28:14 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 22-10-2018 20:58:53 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 22-10-2018 20:58:53 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 22-10-2018 20:58:53 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 22-10-2018 20:58:53 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 22-10-2018 20:58:53 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 15-10-2018 21:11:56 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-10-2018 21:11:56 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-10-2018 21:11:56 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-10-2018 21:11:56 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-10-2018 21:11:56 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 15-10-2018 20:34:15 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-10-2018 20:34:15 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-10-2018 20:34:15 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-10-2018 20:34:15 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-10-2018 20:34:15 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Bane_rekord: 15-10-2018 20:34:15 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 15-10-2018 20:02:51 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-10-2018 20:02:51 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-10-2018 20:02:51 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-10-2018 20:02:51 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-10-2018 20:02:51 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 13-10-2018 16:44:20 - - Event
Statistik: 13-10-2018 16:44:20 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 13-10-2018 16:44:20 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 13-10-2018 16:44:20 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 13-10-2018 16:44:20 - - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 13-10-2018 16:44:20 - - Event

Resultat: 08-10-2018 20:10:13 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 08-10-2018 20:10:13 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 08-10-2018 20:10:13 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 08-10-2018 20:10:13 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 08-10-2018 20:10:13 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 01-10-2018 20:18:41 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 01-10-2018 20:18:41 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 01-10-2018 20:18:41 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 01-10-2018 20:18:41 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 01-10-2018 20:18:41 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 29-09-2018 18:27:29 - Kennet - Event
Statistik: 29-09-2018 18:27:29 - Kennet - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-09-2018 18:27:29 - Kennet - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-09-2018 18:27:29 - Kennet - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-09-2018 18:27:29 - Kennet - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 29-09-2018 18:27:29 - Kennet - Event
Resultat: 29-09-2018 17:41:40 - Kennet - Event
Statistik: 29-09-2018 17:41:40 - Kennet - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-09-2018 17:41:40 - Kennet - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-09-2018 17:41:40 - Kennet - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-09-2018 17:41:40 - Kennet - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 29-09-2018 17:41:40 - Kennet - Event

Resultat: 28-09-2018 16:19:40 - Jon Larsen - Event
Statistik: 28-09-2018 16:19:40 - Jon Larsen - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 28-09-2018 16:19:40 - Jon Larsen - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 28-09-2018 16:19:40 - Jon Larsen - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 28-09-2018 16:19:40 - Jon Larsen - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 28-09-2018 16:19:40 - Jon Larsen - Event
Resultat: 28-09-2018 15:36:42 - Jon Larsen - Event
Statistik: 28-09-2018 15:36:42 - Jon Larsen - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 28-09-2018 15:36:42 - Jon Larsen - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 28-09-2018 15:36:42 - Jon Larsen - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 28-09-2018 15:36:42 - Jon Larsen - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 28-09-2018 15:36:42 - Jon Larsen - Event

Resultat: 24-09-2018 20:22:03 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-09-2018 20:22:03 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-09-2018 20:22:03 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-09-2018 20:22:03 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-09-2018 20:22:03 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Statistik: 17-09-2018 21:03:03 - - Omgangs tid / / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 17-09-2018 20:54:26 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 17-09-2018 20:54:26 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 17-09-2018 20:54:26 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 17-09-2018 20:54:26 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 17-09-2018 20:54:26 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 17-09-2018 20:10:40 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 17-09-2018 20:10:40 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 17-09-2018 20:10:40 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 17-09-2018 20:10:40 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 17-09-2018 20:10:40 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 10-09-2018 21:25:29 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 10-09-2018 21:25:29 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 10-09-2018 21:25:29 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 10-09-2018 21:25:29 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 10-09-2018 21:25:29 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 10-09-2018 20:03:29 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 10-09-2018 20:03:29 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 10-09-2018 20:03:29 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 10-09-2018 20:03:29 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 10-09-2018 20:03:29 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 07-09-2018 17:59:50 - Jonas - Event
Statistik: 07-09-2018 17:59:50 - Jonas - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-09-2018 17:59:50 - Jonas - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-09-2018 17:59:50 - Jonas - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-09-2018 17:59:50 - Jonas - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 07-09-2018 17:59:50 - Jonas - Event
Resultat: 07-09-2018 17:12:27 - Jonas - Event
Statistik: 07-09-2018 17:12:27 - Jonas - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-09-2018 17:12:27 - Jonas - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-09-2018 17:12:27 - Jonas - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-09-2018 17:12:27 - Jonas - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 07-09-2018 17:12:27 - Jonas - Event

Resultat: 03-09-2018 20:15:11 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-09-2018 20:15:11 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-09-2018 20:15:11 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-09-2018 20:15:11 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-09-2018 20:15:11 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 27-08-2018 20:25:22 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-08-2018 20:25:22 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-08-2018 20:25:22 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-08-2018 20:25:22 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-08-2018 20:25:22 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 20-08-2018 19:56:58 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 20-08-2018 19:56:58 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 20-08-2018 19:56:58 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 20-08-2018 19:56:58 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 20-08-2018 19:56:58 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Bane_rekord: 20-08-2018 19:56:58 - - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 13-08-2018 21:12:24 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-08-2018 21:12:24 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-08-2018 21:12:24 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-08-2018 21:12:24 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-08-2018 21:12:24 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 13-08-2018 20:36:58 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-08-2018 20:36:58 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-08-2018 20:36:58 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-08-2018 20:36:58 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-08-2018 20:36:58 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Bane_rekord: 13-08-2018 20:36:58 - - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 09-08-2018 17:37:10 - Supana - Event
Statistik: 09-08-2018 17:37:10 - Supana - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-08-2018 17:37:10 - Supana - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-08-2018 17:37:10 - Supana - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-08-2018 17:37:10 - Supana - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 09-08-2018 17:37:10 - Supana - Event
Resultat: 09-08-2018 16:49:14 - Supana - Event
Statistik: 09-08-2018 16:49:14 - Supana - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-08-2018 16:49:14 - Supana - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-08-2018 16:49:14 - Supana - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 09-08-2018 16:49:14 - Supana - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 09-08-2018 16:49:14 - Supana - Event

Resultat: 06-08-2018 21:32:45 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 06-08-2018 21:32:45 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 06-08-2018 21:32:45 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 06-08-2018 21:32:45 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 06-08-2018 21:32:45 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 06-08-2018 21:09:22 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 06-08-2018 21:09:22 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 06-08-2018 21:09:22 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 06-08-2018 21:09:22 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 06-08-2018 21:09:22 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 06-08-2018 20:35:20 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 06-08-2018 20:35:20 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 06-08-2018 20:35:20 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 06-08-2018 20:35:20 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 06-08-2018 20:35:20 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 04-08-2018 15:11:11 - Jeppe's polterabend - Event
Statistik: 04-08-2018 15:11:11 - Jeppe's polterabend - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-08-2018 15:11:11 - Jeppe's polterabend - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-08-2018 15:11:11 - Jeppe's polterabend - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-08-2018 15:11:11 - Jeppe's polterabend - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 04-08-2018 15:11:11 - Jeppe's polterabend - Event
Resultat: 04-08-2018 14:26:15 - Jeppe's polterabend - Event
Statistik: 04-08-2018 14:26:15 - Jeppe's polterabend - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-08-2018 14:26:15 - Jeppe's polterabend - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-08-2018 14:26:15 - Jeppe's polterabend - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-08-2018 14:26:15 - Jeppe's polterabend - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 04-08-2018 14:26:15 - Jeppe's polterabend - Event

Resultat: 30-06-2018 11:49:54 - Himmelstrup - Event
Statistik: 30-06-2018 11:49:54 - Himmelstrup - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-06-2018 11:49:54 - Himmelstrup - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-06-2018 11:49:54 - Himmelstrup - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-06-2018 11:49:54 - Himmelstrup - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 30-06-2018 11:49:54 - Himmelstrup - Event
Resultat: 30-06-2018 10:58:18 - Himmelstrup - Event
Statistik: 30-06-2018 10:58:18 - Himmelstrup - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-06-2018 10:58:18 - Himmelstrup - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-06-2018 10:58:18 - Himmelstrup - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-06-2018 10:58:18 - Himmelstrup - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 30-06-2018 10:58:18 - Himmelstrup - Event

Resultat: 25-06-2018 21:07:01 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-06-2018 21:07:01 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-06-2018 21:07:01 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-06-2018 21:07:01 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-06-2018 21:07:01 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 25-06-2018 20:31:24 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-06-2018 20:31:24 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-06-2018 20:31:24 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-06-2018 20:31:24 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-06-2018 20:31:24 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 23-06-2018 12:33:11 - Asbjørn Cup - Event
Statistik: 23-06-2018 12:33:11 - Asbjørn Cup - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-06-2018 12:33:11 - Asbjørn Cup - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-06-2018 12:33:11 - Asbjørn Cup - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-06-2018 12:33:11 - Asbjørn Cup - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 23-06-2018 12:33:11 - Asbjørn Cup - Event
Resultat: 23-06-2018 11:44:02 - Asbjørn Cup - Event
Statistik: 23-06-2018 11:44:02 - Asbjørn Cup - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-06-2018 11:44:02 - Asbjørn Cup - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-06-2018 11:44:02 - Asbjørn Cup - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-06-2018 11:44:02 - Asbjørn Cup - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 23-06-2018 11:44:02 - Asbjørn Cup - Event

Resultat: 18-06-2018 21:42:33 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-06-2018 21:42:33 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-06-2018 21:42:33 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-06-2018 21:42:33 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-06-2018 21:42:33 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 18-06-2018 20:35:15 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-06-2018 20:35:15 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-06-2018 20:35:15 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-06-2018 20:35:15 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-06-2018 20:35:15 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 11-06-2018 21:16:54 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-06-2018 21:16:54 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-06-2018 21:16:54 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-06-2018 21:16:54 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-06-2018 21:16:54 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 11-06-2018 20:41:54 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-06-2018 20:41:54 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-06-2018 20:41:54 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-06-2018 20:41:54 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 11-06-2018 20:41:54 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 08-06-2018 18:25:55 - Lan Com - Event
Statistik: 08-06-2018 18:25:55 - Lan Com - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-06-2018 18:25:55 - Lan Com - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-06-2018 18:25:55 - Lan Com - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-06-2018 18:25:55 - Lan Com - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 08-06-2018 18:25:55 - Lan Com - Event
Resultat: 08-06-2018 17:38:11 - Lan Com - Event
Statistik: 08-06-2018 17:38:11 - Lan Com - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-06-2018 17:38:11 - Lan Com - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-06-2018 17:38:11 - Lan Com - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-06-2018 17:38:11 - Lan Com - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 08-06-2018 17:38:11 - Lan Com - Event
Resultat: 08-06-2018 16:58:55 - Lan Com - Event
Statistik: 08-06-2018 16:58:55 - Lan Com - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-06-2018 16:58:55 - Lan Com - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-06-2018 16:58:55 - Lan Com - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-06-2018 16:58:55 - Lan Com - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 08-06-2018 16:58:55 - Lan Com - Event

Resultat: 04-06-2018 21:47:17 - - Plafit Højre om
Statistik: 04-06-2018 21:47:17 - - Omgange / Overordnet bedst - Plafit Højre om
Statistik: 04-06-2018 21:47:17 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Plafit Højre om
Statistik: 04-06-2018 21:47:17 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Plafit Højre om
Statistik: 04-06-2018 21:47:17 - - Løbets udvikling / - Plafit Højre om
Bane_rekord: 04-06-2018 21:47:17 - - Plafit Højre om
Resultat: 04-06-2018 21:12:25 - - Plafit Højre om
Statistik: 04-06-2018 21:12:25 - - Omgange / Overordnet bedst - Plafit Højre om
Statistik: 04-06-2018 21:12:25 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Plafit Højre om
Statistik: 04-06-2018 21:12:25 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Plafit Højre om
Statistik: 04-06-2018 21:12:25 - - Løbets udvikling / - Plafit Højre om
Bane_rekord: 04-06-2018 21:12:25 - - Plafit Højre om
Resultat: 04-06-2018 20:43:06 - - Plafit Højre om
Statistik: 04-06-2018 20:43:06 - - Omgange / Overordnet bedst - Plafit Højre om
Statistik: 04-06-2018 20:43:06 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Plafit Højre om
Statistik: 04-06-2018 20:43:06 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Plafit Højre om
Statistik: 04-06-2018 20:43:06 - - Løbets udvikling / - Plafit Højre om
Bane_rekord: 04-06-2018 20:43:06 - - Plafit Højre om
Resultat: 04-06-2018 20:22:10 - - Plafit Højre om
Statistik: 04-06-2018 20:22:10 - - Omgange / Overordnet bedst - Plafit Højre om
Statistik: 04-06-2018 20:22:10 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Plafit Højre om
Statistik: 04-06-2018 20:22:10 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Plafit Højre om
Statistik: 04-06-2018 20:22:10 - - Løbets udvikling / - Plafit Højre om
Bane_rekord: 04-06-2018 20:22:10 - - Plafit Højre om

Resultat: 03-06-2018 18:04:54 - M.I.A.99 - Event
Statistik: 03-06-2018 18:04:54 - M.I.A.99 - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 03-06-2018 18:04:54 - M.I.A.99 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 03-06-2018 18:04:54 - M.I.A.99 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 03-06-2018 18:04:54 - M.I.A.99 - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 03-06-2018 18:04:54 - M.I.A.99 - Event
Resultat: 03-06-2018 15:32:05 - 4. afd. af SM 2018 - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-06-2018 15:32:05 - 4. afd. af SM 2018 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-06-2018 15:32:05 - 4. afd. af SM 2018 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-06-2018 15:32:05 - 4. afd. af SM 2018 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-06-2018 15:32:05 - 4. afd. af SM 2018 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 03-06-2018 13:20:01 - 4. afd. af SM 2018 - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-06-2018 13:20:01 - 4. afd. af SM 2018 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-06-2018 13:20:01 - 4. afd. af SM 2018 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-06-2018 13:20:01 - 4. afd. af SM 2018 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-06-2018 13:20:01 - 4. afd. af SM 2018 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 03-06-2018 11:49:30 - 4. afd. af SM 2018 - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-06-2018 11:49:30 - 4. afd. af SM 2018 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-06-2018 11:49:30 - 4. afd. af SM 2018 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-06-2018 11:49:30 - 4. afd. af SM 2018 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 03-06-2018 11:49:30 - 4. afd. af SM 2018 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Kvalifikation: 03-06-2018 10:22:52 - 4. afd. af SM 2018 - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 28-05-2018 21:22:03 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 28-05-2018 21:22:03 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 28-05-2018 21:22:03 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 28-05-2018 21:22:03 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 28-05-2018 21:22:03 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 28-05-2018 20:44:24 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 28-05-2018 20:44:24 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 28-05-2018 20:44:24 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 28-05-2018 20:44:24 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 28-05-2018 20:44:24 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 28-05-2018 20:10:55 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 28-05-2018 20:10:55 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 28-05-2018 20:10:55 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 28-05-2018 20:10:55 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 28-05-2018 20:10:55 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 26-05-2018 18:16:02 - Esben's fødselsdag - Event
Statistik: 26-05-2018 18:16:02 - Esben's fødselsdag - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-05-2018 18:16:02 - Esben's fødselsdag - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-05-2018 18:16:02 - Esben's fødselsdag - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-05-2018 18:16:02 - Esben's fødselsdag - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 26-05-2018 18:16:02 - Esben's fødselsdag - Event
Resultat: 26-05-2018 17:32:35 - Esben's fødselsdag - Event
Statistik: 26-05-2018 17:32:35 - Esben's fødselsdag - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-05-2018 17:32:35 - Esben's fødselsdag - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-05-2018 17:32:35 - Esben's fødselsdag - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-05-2018 17:32:35 - Esben's fødselsdag - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 26-05-2018 17:32:35 - Esben's fødselsdag - Event

Resultat: 21-05-2018 21:40:10 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-05-2018 21:40:10 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-05-2018 21:40:10 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-05-2018 21:40:10 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-05-2018 21:40:10 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Bane_rekord: 21-05-2018 21:40:10 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 21-05-2018 21:11:12 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-05-2018 21:11:12 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-05-2018 21:11:12 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-05-2018 21:11:12 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-05-2018 21:11:12 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 21-05-2018 20:42:13 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-05-2018 20:42:13 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-05-2018 20:42:13 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-05-2018 20:42:13 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 21-05-2018 20:42:13 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 08-05-2018 19:20:42 - Mikkel S - Event
Statistik: 08-05-2018 19:20:42 - Mikkel S - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-05-2018 19:20:42 - Mikkel S - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-05-2018 19:20:42 - Mikkel S - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-05-2018 19:20:42 - Mikkel S - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 08-05-2018 19:20:42 - Mikkel S - Event
Resultat: 08-05-2018 18:25:03 - Mikkel S - Event
Statistik: 08-05-2018 18:25:03 - Mikkel S - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-05-2018 18:25:03 - Mikkel S - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-05-2018 18:25:03 - Mikkel S - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-05-2018 18:25:03 - Mikkel S - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 08-05-2018 18:25:03 - Mikkel S - Event

Resultat: 07-05-2018 17:50:04 - Anjep - Event
Statistik: 07-05-2018 17:50:04 - Anjep - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-05-2018 17:50:04 - Anjep - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-05-2018 17:50:04 - Anjep - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-05-2018 17:50:04 - Anjep - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 07-05-2018 17:50:04 - Anjep - Event
Resultat: 07-05-2018 16:52:49 - Anjep - Event
Statistik: 07-05-2018 16:52:49 - Anjep - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-05-2018 16:52:49 - Anjep - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-05-2018 16:52:49 - Anjep - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-05-2018 16:52:49 - Anjep - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 07-05-2018 16:52:49 - Anjep - Event
Resultat: 07-05-2018 16:11:47 - Anjep - Event
Statistik: 07-05-2018 16:11:47 - Anjep - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-05-2018 16:11:47 - Anjep - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-05-2018 16:11:47 - Anjep - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-05-2018 16:11:47 - Anjep - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 07-05-2018 16:11:47 - Anjep - Event

Resultat: 30-04-2018 21:25:01 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 30-04-2018 21:25:01 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 30-04-2018 21:25:01 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 30-04-2018 21:25:01 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 30-04-2018 21:25:01 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Bane_rekord: 30-04-2018 21:25:01 - - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 30-04-2018 20:45:01 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 30-04-2018 20:45:01 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 30-04-2018 20:45:01 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 30-04-2018 20:45:01 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 30-04-2018 20:45:01 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Bane_rekord: 30-04-2018 20:45:01 - - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 26-04-2018 19:27:24 - SIF - Event
Statistik: 26-04-2018 19:27:24 - SIF - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-04-2018 19:27:24 - SIF - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-04-2018 19:27:24 - SIF - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-04-2018 19:27:24 - SIF - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 26-04-2018 19:27:24 - SIF - Event
Resultat: 26-04-2018 18:39:47 - SIF - Event
Statistik: 26-04-2018 18:39:47 - SIF - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-04-2018 18:39:47 - SIF - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-04-2018 18:39:47 - SIF - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-04-2018 18:39:47 - SIF - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 26-04-2018 18:39:47 - SIF - Event

Resultat: 17-04-2018 20:28:47 - Knudsten - Event
Statistik: 17-04-2018 20:28:47 - Knudsten - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 17-04-2018 20:28:47 - Knudsten - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 17-04-2018 20:28:47 - Knudsten - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 17-04-2018 20:28:47 - Knudsten - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 17-04-2018 20:28:47 - Knudsten - Event
Resultat: 17-04-2018 19:39:41 - Knudsten - Event
Statistik: 17-04-2018 19:39:41 - Knudsten - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 17-04-2018 19:39:41 - Knudsten - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 17-04-2018 19:39:41 - Knudsten - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 17-04-2018 19:39:41 - Knudsten - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 17-04-2018 19:39:41 - Knudsten - Event

Resultat: 14-04-2018 12:57:41 - Simon's 2. barn - Event
Statistik: 14-04-2018 12:57:41 - Simon's 2. barn - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-04-2018 12:57:41 - Simon's 2. barn - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-04-2018 12:57:41 - Simon's 2. barn - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-04-2018 12:57:41 - Simon's 2. barn - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 14-04-2018 12:57:41 - Simon's 2. barn - Event
Resultat: 14-04-2018 11:47:22 - Simon's 2. barn - Event
Statistik: 14-04-2018 11:47:22 - Simon's 2. barn - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-04-2018 11:47:22 - Simon's 2. barn - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-04-2018 11:47:22 - Simon's 2. barn - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-04-2018 11:47:22 - Simon's 2. barn - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 14-04-2018 11:47:22 - Simon's 2. barn - Event

Resultat: 09-04-2018 21:38:44 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-04-2018 21:38:44 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-04-2018 21:38:44 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-04-2018 21:38:44 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-04-2018 21:38:44 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 09-04-2018 20:56:16 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-04-2018 20:56:16 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-04-2018 20:56:16 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-04-2018 20:56:16 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 09-04-2018 20:56:16 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Bane_rekord: 09-04-2018 20:56:16 - - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 07-04-2018 16:22:23 - Rønne - Event
Statistik: 07-04-2018 16:22:23 - Rønne - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-04-2018 16:22:23 - Rønne - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-04-2018 16:22:23 - Rønne - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-04-2018 16:22:23 - Rønne - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 07-04-2018 16:22:23 - Rønne - Event

Resultat: 27-03-2018 16:41:00 - Codam - Event
Statistik: 27-03-2018 16:41:00 - Codam - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 27-03-2018 16:41:00 - Codam - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 27-03-2018 16:41:00 - Codam - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 27-03-2018 16:41:00 - Codam - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 27-03-2018 16:41:00 - Codam - Event
Resultat: 27-03-2018 15:56:33 - Codam - Event
Statistik: 27-03-2018 15:56:33 - Codam - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 27-03-2018 15:56:33 - Codam - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 27-03-2018 15:56:33 - Codam - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 27-03-2018 15:56:33 - Codam - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 27-03-2018 15:56:33 - Codam - Event

Resultat: 23-03-2018 21:20:21 - Fredagsklub - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-03-2018 21:20:21 - Fredagsklub - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-03-2018 21:20:21 - Fredagsklub - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-03-2018 21:20:21 - Fredagsklub - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-03-2018 21:20:21 - Fredagsklub - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 22-03-2018 19:48:16 - - Event
Statistik: 22-03-2018 19:48:16 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 22-03-2018 19:48:16 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 22-03-2018 19:48:16 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 22-03-2018 19:48:16 - - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 22-03-2018 19:48:16 - - Event
Resultat: 22-03-2018 18:45:37 - - Event
Statistik: 22-03-2018 18:45:37 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 22-03-2018 18:45:37 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 22-03-2018 18:45:37 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 22-03-2018 18:45:37 - - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 22-03-2018 18:45:37 - - Event

Resultat: 19-03-2018 22:06:48 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 19-03-2018 22:06:48 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 19-03-2018 22:06:48 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 19-03-2018 22:06:48 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 19-03-2018 22:06:48 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 19-03-2018 21:07:15 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 19-03-2018 21:07:15 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 19-03-2018 21:07:15 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 19-03-2018 21:07:15 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 19-03-2018 21:07:15 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 26-02-2018 22:10:11 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-02-2018 22:10:11 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-02-2018 22:10:11 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-02-2018 22:10:11 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-02-2018 22:10:11 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 26-02-2018 21:03:27 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-02-2018 21:03:27 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-02-2018 21:03:27 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-02-2018 21:03:27 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-02-2018 21:03:27 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 24-02-2018 16:39:11 - Køie - Event
Statistik: 24-02-2018 16:39:11 - Køie - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 24-02-2018 16:39:11 - Køie - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 24-02-2018 16:39:11 - Køie - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 24-02-2018 16:39:11 - Køie - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 24-02-2018 16:39:11 - Køie - Event
Resultat: 24-02-2018 15:48:11 - Køie - Event
Statistik: 24-02-2018 15:48:11 - Køie - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 24-02-2018 15:48:11 - Køie - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 24-02-2018 15:48:11 - Køie - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 24-02-2018 15:48:11 - Køie - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 24-02-2018 15:48:11 - Køie - Event

Resultat: 18-02-2018 12:35:52 - Bækkelund - Event
Statistik: 18-02-2018 12:35:52 - Bækkelund - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-02-2018 12:35:52 - Bækkelund - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-02-2018 12:35:52 - Bækkelund - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-02-2018 12:35:52 - Bækkelund - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 18-02-2018 12:35:52 - Bækkelund - Event
Resultat: 18-02-2018 11:53:17 - Bækkelund - Event
Statistik: 18-02-2018 11:53:17 - Bækkelund - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-02-2018 11:53:17 - Bækkelund - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-02-2018 11:53:17 - Bækkelund - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-02-2018 11:53:17 - Bækkelund - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 18-02-2018 11:53:17 - Bækkelund - Event

Resultat: 16-02-2018 21:30:52 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-02-2018 21:30:52 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-02-2018 21:30:52 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-02-2018 21:30:52 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-02-2018 21:30:52 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 16-02-2018 20:32:13 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-02-2018 20:32:13 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-02-2018 20:32:13 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-02-2018 20:32:13 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-02-2018 20:32:13 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 16-02-2018 11:40:51 - Norge - Event
Statistik: 16-02-2018 11:40:51 - Norge - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-02-2018 11:40:51 - Norge - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-02-2018 11:40:51 - Norge - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-02-2018 11:40:51 - Norge - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 16-02-2018 11:40:51 - Norge - Event
Resultat: 16-02-2018 10:45:28 - Norge - Event
Statistik: 16-02-2018 10:45:28 - Norge - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-02-2018 10:45:28 - Norge - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-02-2018 10:45:28 - Norge - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-02-2018 10:45:28 - Norge - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 16-02-2018 10:45:28 - Norge - Event

Resultat: 10-02-2018 15:53:10 - NLMK - Event
Statistik: 10-02-2018 15:53:10 - NLMK - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-02-2018 15:53:10 - NLMK - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-02-2018 15:53:10 - NLMK - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-02-2018 15:53:10 - NLMK - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 10-02-2018 15:53:10 - NLMK - Event
Resultat: 10-02-2018 14:56:21 - NLMK - Event
Statistik: 10-02-2018 14:56:21 - NLMK - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-02-2018 14:56:21 - NLMK - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-02-2018 14:56:21 - NLMK - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-02-2018 14:56:21 - NLMK - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 10-02-2018 14:56:21 - NLMK - Event

Resultat: 05-02-2018 21:49:08 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 05-02-2018 21:49:08 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 05-02-2018 21:49:08 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 05-02-2018 21:49:08 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 05-02-2018 21:49:08 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Kvalifikation: 05-02-2018 20:15:40 - - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 20-01-2018 15:31:14 - Store Patter - Event
Statistik: 20-01-2018 15:31:14 - Store Patter - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-01-2018 15:31:14 - Store Patter - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-01-2018 15:31:14 - Store Patter - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-01-2018 15:31:14 - Store Patter - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 20-01-2018 15:31:14 - Store Patter - Event
Resultat: 20-01-2018 14:50:25 - Store Patter - Event
Statistik: 20-01-2018 14:50:25 - Store Patter - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-01-2018 14:50:25 - Store Patter - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-01-2018 14:50:25 - Store Patter - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-01-2018 14:50:25 - Store Patter - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 20-01-2018 14:50:25 - Store Patter - Event
Resultat: 20-01-2018 13:37:49 - Højmark - Event
Statistik: 20-01-2018 13:37:49 - Højmark - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-01-2018 13:37:49 - Højmark - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-01-2018 13:37:49 - Højmark - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-01-2018 13:37:49 - Højmark - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 20-01-2018 13:37:49 - Højmark - Event
Resultat: 20-01-2018 12:41:20 - Højmark - Event
Statistik: 20-01-2018 12:41:20 - Højmark - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-01-2018 12:41:20 - Højmark - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-01-2018 12:41:20 - Højmark - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-01-2018 12:41:20 - Højmark - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 20-01-2018 12:41:20 - Højmark - Event

Resultat: 15-01-2018 22:23:39 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-01-2018 22:23:39 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-01-2018 22:23:39 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-01-2018 22:23:39 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-01-2018 22:23:39 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 15-01-2018 21:21:19 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-01-2018 21:21:19 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-01-2018 21:21:19 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-01-2018 21:21:19 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-01-2018 21:21:19 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 14-01-2018 11:43:20 - Mike's polterabend - Event
Statistik: 14-01-2018 11:43:20 - Mike's polterabend - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-01-2018 11:43:20 - Mike's polterabend - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-01-2018 11:43:20 - Mike's polterabend - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-01-2018 11:43:20 - Mike's polterabend - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 14-01-2018 11:43:20 - Mike's polterabend - Event
Resultat: 14-01-2018 10:52:39 - Mike's polterabend - Event
Statistik: 14-01-2018 10:52:39 - Mike's polterabend - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-01-2018 10:52:39 - Mike's polterabend - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-01-2018 10:52:39 - Mike's polterabend - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-01-2018 10:52:39 - Mike's polterabend - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 14-01-2018 10:52:39 - Mike's polterabend - Event

Resultat: 13-01-2018 14:55:55 - Fys team - Event
Statistik: 13-01-2018 14:55:55 - Fys team - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 13-01-2018 14:55:55 - Fys team - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 13-01-2018 14:55:55 - Fys team - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 13-01-2018 14:55:55 - Fys team - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 13-01-2018 14:55:55 - Fys team - Event
Resultat: 13-01-2018 14:01:29 - Fys team - Event
Statistik: 13-01-2018 14:01:29 - Fys team - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 13-01-2018 14:01:29 - Fys team - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 13-01-2018 14:01:29 - Fys team - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 13-01-2018 14:01:29 - Fys team - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 13-01-2018 14:01:29 - Fys team - Event

Resultat: 12-01-2018 22:02:04 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-01-2018 22:02:04 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-01-2018 22:02:04 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-01-2018 22:02:04 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-01-2018 22:02:04 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 12-01-2018 20:35:28 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-01-2018 20:35:28 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-01-2018 20:35:28 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-01-2018 20:35:28 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 12-01-2018 20:35:28 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 06-01-2018 17:44:36 - Gourmet klubben - Event
Statistik: 06-01-2018 17:44:36 - Gourmet klubben - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-01-2018 17:44:36 - Gourmet klubben - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-01-2018 17:44:36 - Gourmet klubben - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-01-2018 17:44:36 - Gourmet klubben - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 06-01-2018 17:44:36 - Gourmet klubben - Event
Resultat: 06-01-2018 16:50:06 - Gourmet klubben - Event
Statistik: 06-01-2018 16:50:06 - Gourmet klubben - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-01-2018 16:50:06 - Gourmet klubben - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-01-2018 16:50:06 - Gourmet klubben - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-01-2018 16:50:06 - Gourmet klubben - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 06-01-2018 16:50:06 - Gourmet klubben - Event
Resultat: 06-01-2018 15:54:11 - Lyngby Drengene - Event
Statistik: 06-01-2018 15:54:11 - Lyngby Drengene - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-01-2018 15:54:11 - Lyngby Drengene - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-01-2018 15:54:11 - Lyngby Drengene - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-01-2018 15:54:11 - Lyngby Drengene - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 06-01-2018 15:54:11 - Lyngby Drengene - Event
Resultat: 06-01-2018 14:59:54 - Lyngby Drengene - Event
Statistik: 06-01-2018 14:59:54 - Lyngby Drengene - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-01-2018 14:59:54 - Lyngby Drengene - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-01-2018 14:59:54 - Lyngby Drengene - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-01-2018 14:59:54 - Lyngby Drengene - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 05-01-2018 20:07:51 - Kageklubben - Event
Statistik: 05-01-2018 20:07:51 - Kageklubben - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-01-2018 20:07:51 - Kageklubben - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-01-2018 20:07:51 - Kageklubben - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-01-2018 20:07:51 - Kageklubben - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 05-01-2018 20:07:51 - Kageklubben - Event
Resultat: 05-01-2018 19:19:19 - Kageklubben - Event
Statistik: 05-01-2018 19:19:19 - Kageklubben - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-01-2018 19:19:19 - Kageklubben - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-01-2018 19:19:19 - Kageklubben - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-01-2018 19:19:19 - Kageklubben - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 05-01-2018 19:19:19 - Kageklubben - Event

Resultat: 22-12-2017 12:02:04 - Elektriker - Event
Statistik: 22-12-2017 12:02:04 - Elektriker - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 22-12-2017 12:02:04 - Elektriker - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 22-12-2017 12:02:04 - Elektriker - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 22-12-2017 12:02:04 - Elektriker - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 22-12-2017 12:02:04 - Elektriker - Event
Resultat: 22-12-2017 11:17:50 - Elektriker - Event
Statistik: 22-12-2017 11:17:50 - Elektriker - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 22-12-2017 11:17:50 - Elektriker - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 22-12-2017 11:17:50 - Elektriker - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 22-12-2017 11:17:50 - Elektriker - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 22-12-2017 11:17:50 - Elektriker - Event

Resultat: 19-12-2017 19:11:37 - Dancingteam - Event
Statistik: 19-12-2017 19:11:37 - Dancingteam - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 19-12-2017 19:11:37 - Dancingteam - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 19-12-2017 19:11:37 - Dancingteam - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 19-12-2017 19:11:37 - Dancingteam - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 19-12-2017 19:11:37 - Dancingteam - Event
Resultat: 19-12-2017 18:19:32 - Dancingteam - Event
Statistik: 19-12-2017 18:19:32 - Dancingteam - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 19-12-2017 18:19:32 - Dancingteam - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 19-12-2017 18:19:32 - Dancingteam - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 19-12-2017 18:19:32 - Dancingteam - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 19-12-2017 18:19:32 - Dancingteam - Event

Resultat: 18-12-2017 21:44:30 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-12-2017 21:44:30 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-12-2017 21:44:30 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-12-2017 21:44:30 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-12-2017 21:44:30 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Bane_rekord: 18-12-2017 21:44:30 - - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 18-12-2017 21:14:31 - - Runde 2 - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-12-2017 21:14:31 - - Runde 2 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-12-2017 21:14:31 - - Runde 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-12-2017 21:14:31 - - Runde 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-12-2017 21:14:31 - - Runde 2 - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 18-12-2017 20:37:55 - - Runde 1 - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-12-2017 20:37:55 - - Runde 1 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-12-2017 20:37:55 - - Runde 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-12-2017 20:37:55 - - Runde 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 18-12-2017 20:37:55 - - Runde 1 - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 16-12-2017 16:22:20 - Henrik - Event
Statistik: 16-12-2017 16:22:20 - Henrik - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-12-2017 16:22:20 - Henrik - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-12-2017 16:22:20 - Henrik - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-12-2017 16:22:20 - Henrik - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 16-12-2017 16:22:20 - Henrik - Event
Resultat: 16-12-2017 15:31:11 - Henrik - Event
Statistik: 16-12-2017 15:31:11 - Henrik - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-12-2017 15:31:11 - Henrik - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-12-2017 15:31:11 - Henrik - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-12-2017 15:31:11 - Henrik - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 16-12-2017 15:31:11 - Henrik - Event
Resultat: 16-12-2017 14:32:12 - Michel - Event
Statistik: 16-12-2017 14:32:12 - Michel - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-12-2017 14:32:12 - Michel - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-12-2017 14:32:12 - Michel - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-12-2017 14:32:12 - Michel - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 16-12-2017 14:32:12 - Michel - Event
Resultat: 16-12-2017 13:41:18 - Michel - Event
Statistik: 16-12-2017 13:41:18 - Michel - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-12-2017 13:41:18 - Michel - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-12-2017 13:41:18 - Michel - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-12-2017 13:41:18 - Michel - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 16-12-2017 13:41:18 - Michel - Event

Resultat: 15-12-2017 21:35:15 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-12-2017 21:35:15 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-12-2017 21:35:15 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-12-2017 21:35:15 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-12-2017 21:35:15 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 15-12-2017 20:53:02 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-12-2017 20:53:02 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-12-2017 20:53:02 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-12-2017 20:53:02 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 15-12-2017 20:53:02 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 15-12-2017 13:34:41 - Malerhytten - Event
Statistik: 15-12-2017 13:34:41 - Malerhytten - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-12-2017 13:34:41 - Malerhytten - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-12-2017 13:34:41 - Malerhytten - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-12-2017 13:34:41 - Malerhytten - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 15-12-2017 12:40:31 - Malerhytten - Event
Statistik: 15-12-2017 12:40:31 - Malerhytten - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-12-2017 12:40:31 - Malerhytten - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-12-2017 12:40:31 - Malerhytten - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-12-2017 12:40:31 - Malerhytten - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 15-12-2017 12:40:31 - Malerhytten - Event

Resultat: 07-12-2017 16:43:58 - MOE - Event
Statistik: 07-12-2017 16:43:58 - MOE - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-12-2017 16:43:58 - MOE - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-12-2017 16:43:58 - MOE - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-12-2017 16:43:58 - MOE - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 07-12-2017 16:43:58 - MOE - Event
Resultat: 07-12-2017 15:46:19 - MOE - Event
Statistik: 07-12-2017 15:46:19 - MOE - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-12-2017 15:46:19 - MOE - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-12-2017 15:46:19 - MOE - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-12-2017 15:46:19 - MOE - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 07-12-2017 15:46:19 - MOE - Event

Resultat: 02-12-2017 15:00:49 - Svarer - Event
Statistik: 02-12-2017 15:00:49 - Svarer - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 02-12-2017 15:00:49 - Svarer - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 02-12-2017 15:00:49 - Svarer - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 02-12-2017 15:00:49 - Svarer - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 02-12-2017 15:00:49 - Svarer - Event
Resultat: 02-12-2017 14:11:23 - Svarer - Event
Statistik: 02-12-2017 14:11:23 - Svarer - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 02-12-2017 14:11:23 - Svarer - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 02-12-2017 14:11:23 - Svarer - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 02-12-2017 14:11:23 - Svarer - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 02-12-2017 14:11:23 - Svarer - Event

Resultat: 01-12-2017 19:19:48 - Scan Solutions - Event
Statistik: 01-12-2017 19:19:48 - Scan Solutions - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-12-2017 19:19:48 - Scan Solutions - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-12-2017 19:19:48 - Scan Solutions - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-12-2017 19:19:48 - Scan Solutions - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 01-12-2017 19:19:48 - Scan Solutions - Event
Resultat: 01-12-2017 18:29:57 - Scan Solutions - Event
Statistik: 01-12-2017 18:29:57 - Scan Solutions - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-12-2017 18:29:57 - Scan Solutions - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-12-2017 18:29:57 - Scan Solutions - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-12-2017 18:29:57 - Scan Solutions - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 01-12-2017 18:29:57 - Scan Solutions - Event

Resultat: 27-11-2017 22:00:10 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-11-2017 22:00:10 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-11-2017 22:00:10 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-11-2017 22:00:10 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-11-2017 22:00:10 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 27-11-2017 21:07:08 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-11-2017 21:07:08 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-11-2017 21:07:08 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-11-2017 21:07:08 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-11-2017 21:07:08 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Kvalifikation: 27-11-2017 20:18:25 - - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 25-11-2017 16:37:21 - julefrokost - Event
Statistik: 25-11-2017 16:37:21 - julefrokost - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-11-2017 16:37:21 - julefrokost - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-11-2017 16:37:21 - julefrokost - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-11-2017 16:37:21 - julefrokost - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 25-11-2017 15:48:12 - Cromme - Event
Statistik: 25-11-2017 15:48:12 - Cromme - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-11-2017 15:48:12 - Cromme - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-11-2017 15:48:12 - Cromme - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-11-2017 15:48:12 - Cromme - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 25-11-2017 15:48:12 - Cromme - Event
Resultat: 25-11-2017 14:28:44 - Cromme - Event
Statistik: 25-11-2017 14:28:44 - Cromme - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-11-2017 14:28:44 - Cromme - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-11-2017 14:28:44 - Cromme - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-11-2017 14:28:44 - Cromme - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 25-11-2017 14:28:44 - Cromme - Event
Resultat: 25-11-2017 13:39:29 - Cromme - Event
Statistik: 25-11-2017 13:39:29 - Cromme - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-11-2017 13:39:29 - Cromme - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-11-2017 13:39:29 - Cromme - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-11-2017 13:39:29 - Cromme - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 25-11-2017 13:39:29 - Cromme - Event

Resultat: 24-11-2017 21:52:18 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-11-2017 21:52:18 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-11-2017 21:52:18 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-11-2017 21:52:18 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-11-2017 21:52:18 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 24-11-2017 21:02:36 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-11-2017 21:02:36 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-11-2017 21:02:36 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-11-2017 21:02:36 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-11-2017 21:02:36 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Kvalifikation: 24-11-2017 20:16:15 - - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 24-11-2017 16:16:16 - Vicevært - Event
Statistik: 24-11-2017 16:16:16 - Vicevært - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 24-11-2017 16:16:16 - Vicevært - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 24-11-2017 16:16:16 - Vicevært - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 24-11-2017 16:16:16 - Vicevært - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 24-11-2017 16:16:16 - Vicevært - Event
Resultat: 24-11-2017 15:31:58 - Vicevært - Event
Statistik: 24-11-2017 15:31:58 - Vicevært - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 24-11-2017 15:31:58 - Vicevært - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 24-11-2017 15:31:58 - Vicevært - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 24-11-2017 15:31:58 - Vicevært - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 24-11-2017 15:31:58 - Vicevært - Event
Resultat: 24-11-2017 14:39:41 - Vicevært - Event
Statistik: 24-11-2017 14:39:41 - Vicevært - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 24-11-2017 14:39:41 - Vicevært - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 24-11-2017 14:39:41 - Vicevært - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 24-11-2017 14:39:41 - Vicevært - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 24-11-2017 14:39:41 - Vicevært - Event

Resultat: 16-11-2017 17:37:04 - Plejecenter - Event
Statistik: 16-11-2017 17:37:04 - Plejecenter - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-11-2017 17:37:04 - Plejecenter - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-11-2017 17:37:04 - Plejecenter - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-11-2017 17:37:04 - Plejecenter - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 16-11-2017 17:37:04 - Plejecenter - Event
Resultat: 16-11-2017 16:47:52 - Plejecenter - Event
Statistik: 16-11-2017 16:47:52 - Plejecenter - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-11-2017 16:47:52 - Plejecenter - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-11-2017 16:47:52 - Plejecenter - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-11-2017 16:47:52 - Plejecenter - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 16-11-2017 16:47:52 - Plejecenter - Event

Resultat: 13-11-2017 21:36:20 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-11-2017 21:36:20 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-11-2017 21:36:20 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-11-2017 21:36:20 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 13-11-2017 21:36:20 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 13-11-2017 21:02:07 - - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 13-11-2017 21:02:07 - - Omgange / Overordnet bedst - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 13-11-2017 21:02:07 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 13-11-2017 21:02:07 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 13-11-2017 21:02:07 - - Løbets udvikling / - GT-MOS venstre om ulige
Kvalifikation: 13-11-2017 20:25:11 - - GT-MOS venstre om ulige

Resultat: 11-11-2017 15:40:16 - kortklubben - Event
Statistik: 11-11-2017 15:40:16 - kortklubben - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 11-11-2017 15:40:16 - kortklubben - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 11-11-2017 15:40:16 - kortklubben - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 11-11-2017 15:40:16 - kortklubben - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 11-11-2017 15:40:16 - kortklubben - Event
Resultat: 11-11-2017 14:56:26 - kortklubben - Event
Statistik: 11-11-2017 14:56:26 - kortklubben - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 11-11-2017 14:56:26 - kortklubben - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 11-11-2017 14:56:26 - kortklubben - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 11-11-2017 14:56:26 - kortklubben - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 11-11-2017 14:56:26 - kortklubben - Event

Resultat: 30-10-2017 21:37:55 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 30-10-2017 21:37:55 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 30-10-2017 21:37:55 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 30-10-2017 21:37:55 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 30-10-2017 21:37:55 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Bane_rekord: 30-10-2017 21:37:55 - - Mini Saloon lige højre om
Kvalifikation: 30-10-2017 20:43:23 - - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 28-10-2017 17:07:55 - Tænketanken - Event
Statistik: 28-10-2017 17:07:55 - Tænketanken - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 28-10-2017 17:07:55 - Tænketanken - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 28-10-2017 17:07:55 - Tænketanken - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 28-10-2017 17:07:55 - Tænketanken - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 28-10-2017 17:07:55 - Tænketanken - Event
Resultat: 28-10-2017 16:18:56 - Tænketanken - Event
Statistik: 28-10-2017 16:18:56 - Tænketanken - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 28-10-2017 16:18:56 - Tænketanken - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 28-10-2017 16:18:56 - Tænketanken - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 28-10-2017 16:18:56 - Tænketanken - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 28-10-2017 16:18:56 - Tænketanken - Event

Resultat: 20-10-2017 22:17:28 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 20-10-2017 22:17:28 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 20-10-2017 22:17:28 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 20-10-2017 22:17:28 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 20-10-2017 22:17:28 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 20-10-2017 21:06:10 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 20-10-2017 21:06:10 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 20-10-2017 21:06:10 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 20-10-2017 21:06:10 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 20-10-2017 21:06:10 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 14-10-2017 18:30:22 - Steen J Service - Event
Statistik: 14-10-2017 18:30:22 - Steen J Service - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-10-2017 18:30:22 - Steen J Service - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-10-2017 18:30:22 - Steen J Service - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-10-2017 18:30:22 - Steen J Service - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 14-10-2017 18:30:22 - Steen J Service - Event
Resultat: 14-10-2017 17:30:12 - Steen J Service - Event
Statistik: 14-10-2017 17:30:12 - Steen J Service - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-10-2017 17:30:12 - Steen J Service - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-10-2017 17:30:12 - Steen J Service - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-10-2017 17:30:12 - Steen J Service - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 14-10-2017 17:30:12 - Steen J Service - Event
Resultat: 14-10-2017 15:38:49 - Jimmy - Event
Statistik: 14-10-2017 15:38:49 - Jimmy - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-10-2017 15:38:49 - Jimmy - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-10-2017 15:38:49 - Jimmy - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-10-2017 15:38:49 - Jimmy - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 14-10-2017 15:38:49 - Jimmy - Event
Resultat: 14-10-2017 14:55:17 - Jimmy - Event
Statistik: 14-10-2017 14:55:17 - Jimmy - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-10-2017 14:55:17 - Jimmy - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-10-2017 14:55:17 - Jimmy - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-10-2017 14:55:17 - Jimmy - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 14-10-2017 14:55:17 - Jimmy - Event

Resultat: 30-09-2017 17:01:21 - - Event
Statistik: 30-09-2017 17:01:21 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-09-2017 17:01:21 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-09-2017 17:01:21 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-09-2017 17:01:21 - - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 30-09-2017 17:01:21 - - Event
Resultat: 30-09-2017 16:14:50 - - Event
Statistik: 30-09-2017 16:14:50 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-09-2017 16:14:50 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-09-2017 16:14:50 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-09-2017 16:14:50 - - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 30-09-2017 16:14:50 - - Event

Resultat: 25-09-2017 21:23:50 - - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 25-09-2017 21:23:50 - - Omgange / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 25-09-2017 21:23:50 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 25-09-2017 21:23:50 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 25-09-2017 21:23:50 - - Løbets udvikling / - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 25-09-2017 21:11:24 - - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 25-09-2017 21:11:24 - - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 25-09-2017 21:11:24 - - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 25-09-2017 21:11:24 - - Heat 2 - Løbets udvikling / - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 25-09-2017 20:52:22 - - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 25-09-2017 20:52:22 - - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 25-09-2017 20:52:22 - - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 25-09-2017 20:52:22 - - Heat 1 - Løbets udvikling / - Classic 3 ltr. Ulige
Resultat: 25-09-2017 20:38:23 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-09-2017 20:38:23 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-09-2017 20:38:23 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-09-2017 20:38:23 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 25-09-2017 20:38:23 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Bane_rekord: 25-09-2017 20:38:23 - - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 20-09-2017 18:48:39 - Den Røde Elefant - Event
Statistik: 20-09-2017 18:48:39 - Den Røde Elefant - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-09-2017 18:48:39 - Den Røde Elefant - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-09-2017 18:48:39 - Den Røde Elefant - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-09-2017 18:48:39 - Den Røde Elefant - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 20-09-2017 18:48:39 - Den Røde Elefant - Event
Resultat: 20-09-2017 17:58:20 - Den Røde Elefant - Event
Statistik: 20-09-2017 17:58:20 - Den Røde Elefant - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-09-2017 17:58:20 - Den Røde Elefant - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-09-2017 17:58:20 - Den Røde Elefant - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-09-2017 17:58:20 - Den Røde Elefant - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 20-09-2017 17:58:20 - Den Røde Elefant - Event

Resultat: 28-08-2017 22:24:37 - - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 28-08-2017 22:24:37 - - Omgange / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 28-08-2017 22:24:37 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 28-08-2017 22:24:37 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 28-08-2017 22:24:37 - - Løbets udvikling / - Classic 3 ltr. Ulige
Bane_rekord: 28-08-2017 22:24:37 - - Classic 3 ltr. Ulige
Resultat: 28-08-2017 20:50:11 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 28-08-2017 20:50:11 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 28-08-2017 20:50:11 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 28-08-2017 20:50:11 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 28-08-2017 20:50:11 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Bane_rekord: 28-08-2017 20:50:11 - - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 19-08-2017 17:59:10 - - Event
Statistik: 19-08-2017 17:59:10 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 19-08-2017 17:59:10 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 19-08-2017 17:59:10 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 19-08-2017 17:59:10 - - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 19-08-2017 17:59:10 - - Event

Resultat: 14-08-2017 21:37:08 - - GT-MOS højre om lige
Statistik: 14-08-2017 21:37:08 - - Omgange / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 14-08-2017 21:37:08 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 14-08-2017 21:37:08 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 14-08-2017 21:37:08 - - Løbets udvikling / - GT-MOS højre om lige
Bane_rekord: 14-08-2017 21:37:08 - - GT-MOS højre om lige
Resultat: 14-08-2017 20:44:18 - - GT-MOS højre om lige
Statistik: 14-08-2017 20:44:18 - - Omgange / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 14-08-2017 20:44:18 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 14-08-2017 20:44:18 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 14-08-2017 20:44:18 - - Løbets udvikling / - GT-MOS højre om lige
Bane_rekord: 14-08-2017 20:44:18 - - GT-MOS højre om lige

Resultat: 07-08-2017 21:10:02 - km2017-18 - Plafit Venstre om
Statistik: 07-08-2017 21:10:02 - km2017-18 - Omgange / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 07-08-2017 21:10:02 - km2017-18 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 07-08-2017 21:10:02 - km2017-18 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 07-08-2017 21:10:02 - km2017-18 - Løbets udvikling / - Plafit Venstre om
Kvalifikation: 07-08-2017 20:13:03 - km2017-18 - Plafit Venstre om

Resultat: 26-06-2017 21:48:18 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-06-2017 21:48:18 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-06-2017 21:48:18 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-06-2017 21:48:18 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-06-2017 21:48:18 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Bane_rekord: 26-06-2017 21:48:18 - - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 26-06-2017 21:09:26 - - Classic lige dato
Statistik: 26-06-2017 21:09:26 - - Omgange / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 26-06-2017 21:09:26 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 26-06-2017 21:09:26 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 26-06-2017 21:09:26 - - Løbets udvikling / - Classic lige dato
Statistik: 26-06-2017 21:09:05 - - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 26-06-2017 21:09:05 - - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 26-06-2017 21:09:05 - - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 26-06-2017 21:09:05 - - Heat 2 - Løbets udvikling / - Classic lige dato
Statistik: 26-06-2017 20:53:33 - - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 26-06-2017 20:53:33 - - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 26-06-2017 20:53:33 - - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 26-06-2017 20:53:33 - - Heat 1 - Løbets udvikling / - Classic lige dato
Resultat: 26-06-2017 20:24:21 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-06-2017 20:24:21 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-06-2017 20:24:21 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-06-2017 20:24:21 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 26-06-2017 20:24:21 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Bane_rekord: 26-06-2017 20:24:21 - - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 20-06-2017 20:43:14 - BB klubben - Event
Statistik: 20-06-2017 20:43:14 - BB klubben - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-06-2017 20:43:14 - BB klubben - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-06-2017 20:43:14 - BB klubben - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-06-2017 20:43:14 - BB klubben - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 20-06-2017 20:43:14 - BB klubben - Event
Resultat: 20-06-2017 19:52:39 - Bjørne Banden - Event
Statistik: 20-06-2017 19:52:39 - Bjørne Banden - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-06-2017 19:52:39 - Bjørne Banden - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-06-2017 19:52:39 - Bjørne Banden - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 20-06-2017 19:52:39 - Bjørne Banden - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 20-06-2017 19:52:39 - Bjørne Banden - Event

Resultat: 19-06-2017 21:16:48 - km2017 - Plafit Venstre om
Statistik: 19-06-2017 21:16:48 - km2017 - Omgange / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 19-06-2017 21:16:48 - km2017 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 19-06-2017 21:16:48 - km2017 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 19-06-2017 21:16:48 - km2017 - Løbets udvikling / - Plafit Venstre om
Kvalifikation: 19-06-2017 20:19:36 - km2017 - Plafit Venstre om
Kvalifikation: 19-06-2017 20:17:38 - km2017 - Plafit Venstre om

Resultat: 16-06-2017 21:02:39 - Fredags hobby - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-06-2017 21:02:39 - Fredags hobby - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-06-2017 21:02:39 - Fredags hobby - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-06-2017 21:02:39 - Fredags hobby - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-06-2017 21:02:39 - Fredags hobby - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 16-06-2017 20:19:59 - Fredags hobby - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-06-2017 20:19:59 - Fredags hobby - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-06-2017 20:19:59 - Fredags hobby - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-06-2017 20:19:59 - Fredags hobby - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 16-06-2017 20:19:59 - Fredags hobby - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 16-06-2017 17:25:42 - Christian's polterabend - Event
Statistik: 16-06-2017 17:25:42 - Christian's polterabend - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-06-2017 17:25:42 - Christian's polterabend - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-06-2017 17:25:42 - Christian's polterabend - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-06-2017 17:25:42 - Christian's polterabend - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 16-06-2017 17:25:42 - Christian's polterabend - Event
Resultat: 16-06-2017 16:31:04 - Christian's polterabend - Event
Statistik: 16-06-2017 16:31:04 - Christian's polterabend - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-06-2017 16:31:04 - Christian's polterabend - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-06-2017 16:31:04 - Christian's polterabend - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-06-2017 16:31:04 - Christian's polterabend - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 16-06-2017 16:31:04 - Christian's polterabend - Event
Resultat: 16-06-2017 15:13:13 - Michael's Fødselsdag - Event
Statistik: 16-06-2017 15:13:13 - Michael's Fødselsdag - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-06-2017 15:13:13 - Michael's Fødselsdag - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-06-2017 15:13:13 - Michael's Fødselsdag - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-06-2017 15:13:13 - Michael's Fødselsdag - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 16-06-2017 15:13:13 - Michael's Fødselsdag - Event
Resultat: 16-06-2017 14:22:12 - Michael's Fødselsdag - Event
Statistik: 16-06-2017 14:22:12 - Michael's Fødselsdag - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-06-2017 14:22:12 - Michael's Fødselsdag - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-06-2017 14:22:12 - Michael's Fødselsdag - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-06-2017 14:22:12 - Michael's Fødselsdag - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 16-06-2017 14:22:12 - Michael's Fødselsdag - Event

Resultat: 12-06-2017 21:25:02 - - LeMans højre om lige dato
Statistik: 12-06-2017 21:25:02 - - Omgange / Overordnet bedst - LeMans højre om lige dato
Statistik: 12-06-2017 21:25:02 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - LeMans højre om lige dato
Statistik: 12-06-2017 21:25:02 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - LeMans højre om lige dato
Statistik: 12-06-2017 21:25:02 - - Løbets udvikling / - LeMans højre om lige dato
Kvalifikation: 12-06-2017 20:11:47 - - LeMans højre om lige dato

Resultat: 10-06-2017 17:38:54 - Allan's polterabend - Event
Statistik: 10-06-2017 17:38:54 - Allan's polterabend - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-06-2017 17:38:54 - Allan's polterabend - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-06-2017 17:38:54 - Allan's polterabend - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-06-2017 17:38:54 - Allan's polterabend - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 10-06-2017 17:38:54 - Allan's polterabend - Event
Resultat: 10-06-2017 16:51:37 - Allan's polterabend - Event
Statistik: 10-06-2017 16:51:37 - Allan's polterabend - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-06-2017 16:51:37 - Allan's polterabend - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-06-2017 16:51:37 - Allan's polterabend - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-06-2017 16:51:37 - Allan's polterabend - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 10-06-2017 16:51:37 - Allan's polterabend - Event
Resultat: 10-06-2017 13:41:16 - CBS Sport - Event
Statistik: 10-06-2017 13:41:16 - CBS Sport - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-06-2017 13:41:16 - CBS Sport - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-06-2017 13:41:16 - CBS Sport - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-06-2017 13:41:16 - CBS Sport - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 10-06-2017 13:41:16 - CBS Sport - Event
Resultat: 10-06-2017 12:53:18 - CBS Sport - Event
Statistik: 10-06-2017 12:53:18 - CBS Sport - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-06-2017 12:53:18 - CBS Sport - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-06-2017 12:53:18 - CBS Sport - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-06-2017 12:53:18 - CBS Sport - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 10-06-2017 12:53:18 - CBS Sport - Event
Resultat: 10-06-2017 11:39:28 - Extraordinary Gentlemen - Event
Statistik: 10-06-2017 11:39:28 - Extraordinary Gentlemen - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-06-2017 11:39:28 - Extraordinary Gentlemen - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-06-2017 11:39:28 - Extraordinary Gentlemen - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-06-2017 11:39:28 - Extraordinary Gentlemen - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 10-06-2017 11:39:28 - Extraordinary Gentlemen - Event
Resultat: 10-06-2017 10:38:23 - Extraordinary Gentlemen - Event
Statistik: 10-06-2017 10:38:23 - Extraordinary Gentlemen - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-06-2017 10:38:23 - Extraordinary Gentlemen - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-06-2017 10:38:23 - Extraordinary Gentlemen - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 10-06-2017 10:38:23 - Extraordinary Gentlemen - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 10-06-2017 10:38:23 - Extraordinary Gentlemen - Event

Resultat: 06-06-2017 18:20:04 - Imerco - Event
Statistik: 06-06-2017 18:20:04 - Imerco - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-06-2017 18:20:04 - Imerco - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-06-2017 18:20:04 - Imerco - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-06-2017 18:20:04 - Imerco - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 06-06-2017 18:20:04 - Imerco - Event
Resultat: 06-06-2017 17:30:39 - Imerco - Event
Statistik: 06-06-2017 17:30:39 - Imerco - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-06-2017 17:30:39 - Imerco - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-06-2017 17:30:39 - Imerco - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-06-2017 17:30:39 - Imerco - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 06-06-2017 17:30:39 - Imerco - Event

Resultat: 05-06-2017 21:38:37 - km2017 - Plafit Venstre om
Statistik: 05-06-2017 21:38:37 - km2017 - Omgange / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 05-06-2017 21:38:37 - km2017 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 05-06-2017 21:38:37 - km2017 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 05-06-2017 21:38:37 - km2017 - Løbets udvikling / - Plafit Venstre om
Resultat: 05-06-2017 20:49:57 - km2017 - Plafit Venstre om
Statistik: 05-06-2017 20:49:57 - km2017 - Omgange / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 05-06-2017 20:49:57 - km2017 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 05-06-2017 20:49:57 - km2017 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 05-06-2017 20:49:57 - km2017 - Løbets udvikling / - Plafit Venstre om
Kvalifikation: 05-06-2017 20:13:19 - km2017 - Plafit Venstre om

Resultat: 02-06-2017 16:48:42 - VDL - Event
Statistik: 02-06-2017 16:48:42 - VDL - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 02-06-2017 16:48:42 - VDL - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 02-06-2017 16:48:42 - VDL - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 02-06-2017 16:48:42 - VDL - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 02-06-2017 16:48:42 - VDL - Event

Resultat: 29-05-2017 21:56:05 - Classic - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 29-05-2017 21:56:05 - Classic - Omgange / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 29-05-2017 21:56:05 - Classic - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 29-05-2017 21:56:05 - Classic - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 29-05-2017 21:56:05 - Classic - Løbets udvikling / - Classic 3 ltr. Ulige
Resultat: 29-05-2017 20:46:49 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-05-2017 20:46:49 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-05-2017 20:46:49 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-05-2017 20:46:49 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-05-2017 20:46:49 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Bane_rekord: 29-05-2017 20:46:49 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Kvalifikation: 29-05-2017 20:07:21 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Bane_rekord: 29-05-2017 20:07:21 - - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 22-05-2017 21:44:31 - - GT-MOS højre om lige
Statistik: 22-05-2017 21:44:31 - - Omgange / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 22-05-2017 21:44:31 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 22-05-2017 21:44:31 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 22-05-2017 21:44:31 - - Løbets udvikling / - GT-MOS højre om lige
Resultat: 22-05-2017 21:00:21 - - GT-MOS højre om lige
Statistik: 22-05-2017 21:00:21 - - Omgange / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 22-05-2017 21:00:21 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 22-05-2017 21:00:21 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 22-05-2017 21:00:21 - - Løbets udvikling / - GT-MOS højre om lige
Kvalifikation: 22-05-2017 20:21:01 - - GT-MOS højre om lige

Resultat: 19-05-2017 21:18:23 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 19-05-2017 21:18:23 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 19-05-2017 21:18:23 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 19-05-2017 21:18:23 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 19-05-2017 21:18:23 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Bane_rekord: 19-05-2017 21:18:23 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 19-05-2017 20:39:11 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 19-05-2017 20:39:11 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 19-05-2017 20:39:11 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 19-05-2017 20:39:11 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 19-05-2017 20:39:11 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Bane_rekord: 19-05-2017 20:39:11 - - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 08-05-2017 21:22:17 - - GT-MOS højre om lige
Statistik: 08-05-2017 21:22:17 - - Omgange / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 08-05-2017 21:22:17 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 08-05-2017 21:22:17 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 08-05-2017 21:22:17 - - Løbets udvikling / - GT-MOS højre om lige
Kvalifikation: 08-05-2017 20:22:15 - - GT-MOS højre om lige

Resultat: 06-05-2017 17:31:39 - Logen - Event
Statistik: 06-05-2017 17:31:39 - Logen - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-05-2017 17:31:39 - Logen - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-05-2017 17:31:39 - Logen - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-05-2017 17:31:39 - Logen - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 06-05-2017 17:31:39 - Logen - Event
Resultat: 06-05-2017 16:23:48 - 'Barndom' Jonas - Event
Statistik: 06-05-2017 16:23:48 - 'Barndom' Jonas - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-05-2017 16:23:48 - 'Barndom' Jonas - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-05-2017 16:23:48 - 'Barndom' Jonas - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-05-2017 16:23:48 - 'Barndom' Jonas - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 06-05-2017 16:23:48 - 'Barndom' Jonas - Event
Resultat: 06-05-2017 15:23:30 - 'Barndom' Jonas - Event
Statistik: 06-05-2017 15:23:30 - 'Barndom' Jonas - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-05-2017 15:23:30 - 'Barndom' Jonas - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-05-2017 15:23:30 - 'Barndom' Jonas - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-05-2017 15:23:30 - 'Barndom' Jonas - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 06-05-2017 15:23:30 - 'Barndom' Jonas - Event

Resultat: 24-04-2017 21:50:54 - - Classic lige dato
Statistik: 24-04-2017 21:50:54 - - Omgange / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 24-04-2017 21:50:54 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 24-04-2017 21:50:54 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 24-04-2017 21:50:54 - - Løbets udvikling / - Classic lige dato
Resultat: 24-04-2017 20:58:42 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-04-2017 20:58:42 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-04-2017 20:58:42 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-04-2017 20:58:42 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-04-2017 20:58:42 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Bane_rekord: 24-04-2017 20:58:42 - - Mini Saloon lige højre om
Kvalifikation: 24-04-2017 20:09:23 - - Mini Saloon lige højre om
Bane_rekord: 24-04-2017 20:09:23 - - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 14-04-2017 16:36:35 - Kongelogen - Event
Statistik: 14-04-2017 16:36:35 - Kongelogen - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-04-2017 16:36:35 - Kongelogen - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-04-2017 16:36:35 - Kongelogen - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-04-2017 16:36:35 - Kongelogen - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 14-04-2017 16:36:35 - Kongelogen - Event
Resultat: 14-04-2017 15:46:19 - Kongelogen - Event
Statistik: 14-04-2017 15:46:19 - Kongelogen - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-04-2017 15:46:19 - Kongelogen - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-04-2017 15:46:19 - Kongelogen - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 14-04-2017 15:46:19 - Kongelogen - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 14-04-2017 15:46:19 - Kongelogen - Event

Resultat: 01-04-2017 12:28:57 - Pokerklubben - Event
Statistik: 01-04-2017 12:28:57 - Pokerklubben - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-04-2017 12:28:57 - Pokerklubben - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-04-2017 12:28:57 - Pokerklubben - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-04-2017 12:28:57 - Pokerklubben - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 01-04-2017 12:28:57 - Pokerklubben - Event
Resultat: 01-04-2017 11:47:40 - Pokerklubben - Event
Statistik: 01-04-2017 11:47:40 - Pokerklubben - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-04-2017 11:47:40 - Pokerklubben - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-04-2017 11:47:40 - Pokerklubben - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-04-2017 11:47:40 - Pokerklubben - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 01-04-2017 11:47:40 - Pokerklubben - Event

Resultat: 30-03-2017 18:12:19 - Dialight - Event
Statistik: 30-03-2017 18:12:19 - Dialight - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-03-2017 18:12:19 - Dialight - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-03-2017 18:12:19 - Dialight - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-03-2017 18:12:19 - Dialight - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 30-03-2017 18:12:19 - Dialight - Event
Resultat: 30-03-2017 17:07:39 - Dialight - Event
Statistik: 30-03-2017 17:07:39 - Dialight - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-03-2017 17:07:39 - Dialight - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-03-2017 17:07:39 - Dialight - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 30-03-2017 17:07:39 - Dialight - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 30-03-2017 17:07:39 - Dialight - Event

Resultat: 27-03-2017 21:54:05 - - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 27-03-2017 21:54:05 - - Omgange / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 27-03-2017 21:54:05 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 27-03-2017 21:54:05 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 27-03-2017 21:54:05 - - Løbets udvikling / - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 27-03-2017 21:35:29 - - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 27-03-2017 21:35:29 - - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 27-03-2017 21:35:29 - - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 27-03-2017 21:35:29 - - Heat 2 - Løbets udvikling / - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 27-03-2017 21:07:27 - - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 27-03-2017 21:07:27 - - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 27-03-2017 21:07:27 - - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 27-03-2017 21:07:27 - - Heat 1 - Løbets udvikling / - Classic 3 ltr. Ulige
Resultat: 27-03-2017 20:53:17 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-03-2017 20:53:17 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-03-2017 20:53:17 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-03-2017 20:53:17 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-03-2017 20:53:17 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-03-2017 20:38:45 - - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-03-2017 20:38:45 - - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-03-2017 20:38:45 - - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-03-2017 20:38:45 - - Heat 2 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-03-2017 20:19:41 - - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-03-2017 20:19:41 - - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-03-2017 20:19:41 - - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-03-2017 20:19:41 - - Heat 1 - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Kvalifikation: 27-03-2017 20:12:37 - - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 25-03-2017 18:40:10 - Madklubben - Event
Statistik: 25-03-2017 18:40:10 - Madklubben - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-03-2017 18:40:10 - Madklubben - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-03-2017 18:40:10 - Madklubben - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-03-2017 18:40:10 - Madklubben - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 25-03-2017 18:40:10 - Madklubben - Event
Resultat: 25-03-2017 17:58:06 - Madklubben - Event
Statistik: 25-03-2017 17:58:06 - Madklubben - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-03-2017 17:58:06 - Madklubben - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-03-2017 17:58:06 - Madklubben - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-03-2017 17:58:06 - Madklubben - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 25-03-2017 17:58:06 - Madklubben - Event
Resultat: 25-03-2017 12:50:16 - Kortklubben - Event
Statistik: 25-03-2017 12:50:16 - Kortklubben - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-03-2017 12:50:16 - Kortklubben - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-03-2017 12:50:16 - Kortklubben - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-03-2017 12:50:16 - Kortklubben - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 25-03-2017 12:50:16 - Kortklubben - Event
Resultat: 25-03-2017 11:50:29 - Kortklubben - Event
Statistik: 25-03-2017 11:50:29 - Kortklubben - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-03-2017 11:50:29 - Kortklubben - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-03-2017 11:50:29 - Kortklubben - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 25-03-2017 11:50:29 - Kortklubben - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 25-03-2017 11:50:29 - Kortklubben - Event

Resultat: 21-03-2017 19:07:11 - Burger Banden - Event
Statistik: 21-03-2017 19:07:11 - Burger Banden - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 21-03-2017 19:07:11 - Burger Banden - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 21-03-2017 19:07:11 - Burger Banden - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 21-03-2017 19:07:11 - Burger Banden - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 21-03-2017 19:07:11 - Burger Banden - Event
Resultat: 21-03-2017 18:20:19 - Burger Banden - Event
Statistik: 21-03-2017 18:20:19 - Burger Banden - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 21-03-2017 18:20:19 - Burger Banden - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 21-03-2017 18:20:19 - Burger Banden - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 21-03-2017 18:20:19 - Burger Banden - Løbets udvikling / - Event
Bane_rekord: 21-03-2017 18:20:19 - Burger Banden - Event

Resultat: 17-03-2017 21:18:47 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 17-03-2017 21:18:47 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 17-03-2017 21:18:47 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 17-03-2017 21:18:47 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 17-03-2017 21:18:47 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 17-03-2017 20:34:40 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 17-03-2017 20:34:40 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 17-03-2017 20:34:40 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 17-03-2017 20:34:40 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 17-03-2017 20:34:40 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 27-02-2017 21:53:36 - - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 27-02-2017 21:53:36 - - Omgange / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 27-02-2017 21:53:36 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 27-02-2017 21:53:36 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 27-02-2017 21:53:36 - - Løbets udvikling / - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 27-02-2017 21:40:29 - - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 27-02-2017 21:40:29 - - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 27-02-2017 21:40:29 - - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 27-02-2017 21:40:29 - - Heat 2 - Løbets udvikling / - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 27-02-2017 21:19:57 - - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 27-02-2017 21:19:57 - - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 27-02-2017 21:19:57 - - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 27-02-2017 21:19:57 - - Heat 1 - Løbets udvikling / - Classic 3 ltr. Ulige
Resultat: 27-02-2017 20:59:26 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-02-2017 20:59:26 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-02-2017 20:59:26 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-02-2017 20:59:26 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 27-02-2017 20:59:26 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 24-02-2017 21:33:08 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-02-2017 21:33:08 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-02-2017 21:33:08 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-02-2017 21:33:08 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-02-2017 21:33:08 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om
Resultat: 24-02-2017 20:45:50 - - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-02-2017 20:45:50 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-02-2017 20:45:50 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-02-2017 20:45:50 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon lige højre om
Statistik: 24-02-2017 20:45:50 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon lige højre om

Resultat: 13-02-2017 21:26:47 - - Plafit Venstre om
Statistik: 13-02-2017 21:26:47 - - Omgange / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 13-02-2017 21:26:47 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 13-02-2017 21:26:47 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 13-02-2017 21:26:47 - - Løbets udvikling / - Plafit Venstre om
Kvalifikation: 13-02-2017 20:20:24 - - Plafit Venstre om
Kvalifikation: 13-02-2017 20:18:41 - - Plafit Venstre om

Resultat: 11-02-2017 17:06:31 - - Event
Statistik: 11-02-2017 17:06:31 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 11-02-2017 17:06:31 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 11-02-2017 17:06:31 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 11-02-2017 17:06:31 - - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 04-02-2017 17:26:19 - Emmas drenge - Event
Statistik: 04-02-2017 17:26:19 - Emmas drenge - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-02-2017 17:26:19 - Emmas drenge - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-02-2017 17:26:19 - Emmas drenge - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-02-2017 17:26:19 - Emmas drenge - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 04-02-2017 16:41:39 - Emmas drenge - Event
Statistik: 04-02-2017 16:41:39 - Emmas drenge - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-02-2017 16:41:39 - Emmas drenge - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-02-2017 16:41:39 - Emmas drenge - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-02-2017 16:41:39 - Emmas drenge - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 29-01-2017 15:44:15 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-01-2017 15:44:15 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-01-2017 15:44:15 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-01-2017 15:44:15 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-01-2017 15:44:15 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 29-01-2017 13:15:58 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-01-2017 13:15:58 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-01-2017 13:15:58 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-01-2017 13:15:58 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-01-2017 13:15:58 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Resultat: 29-01-2017 11:33:52 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-01-2017 11:33:52 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-01-2017 11:33:52 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-01-2017 11:33:52 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 29-01-2017 11:33:52 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om
Kvalifikation: 29-01-2017 09:57:51 - - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 23-01-2017 21:41:41 - - Classic lige dato
Statistik: 23-01-2017 21:41:41 - - Omgange / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 23-01-2017 21:41:41 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 23-01-2017 21:41:41 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 23-01-2017 21:41:41 - - Løbets udvikling / - Classic lige dato
Statistik: 23-01-2017 21:28:39 - - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 23-01-2017 21:28:39 - - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 23-01-2017 21:28:39 - - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 23-01-2017 21:28:39 - - Heat 2 - Løbets udvikling / - Classic lige dato
Statistik: 23-01-2017 21:05:53 - - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 23-01-2017 21:05:53 - - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 23-01-2017 21:05:53 - - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 23-01-2017 21:05:53 - - Heat 1 - Løbets udvikling / - Classic lige dato
Resultat: 23-01-2017 20:55:21 - - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 23-01-2017 20:55:21 - - Omgange / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 23-01-2017 20:55:21 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 23-01-2017 20:55:21 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 23-01-2017 20:55:21 - - Løbets udvikling / - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 23-01-2017 20:41:49 - - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 23-01-2017 20:41:49 - - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 23-01-2017 20:41:49 - - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 23-01-2017 20:41:49 - - Heat 2 - Løbets udvikling / - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 23-01-2017 20:23:19 - - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 23-01-2017 20:23:19 - - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 23-01-2017 20:23:19 - - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 23-01-2017 20:23:19 - - Heat 1 - Løbets udvikling / - Classic 3 ltr. Ulige
Resultat: 23-01-2017 20:11:47 - - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-01-2017 20:11:47 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-01-2017 20:11:47 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-01-2017 20:11:47 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini Saloon Ulige venstre om
Statistik: 23-01-2017 20:11:47 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om

Resultat: 18-12-2016 14:42:18 - Gustav Frederik Emma - Event
Statistik: 18-12-2016 14:42:18 - Gustav Frederik Emma - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-12-2016 14:42:18 - Gustav Frederik Emma - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-12-2016 14:42:18 - Gustav Frederik Emma - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-12-2016 14:42:18 - Gustav Frederik Emma - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 18-12-2016 14:25:16 - Gustav Frederik Emma - Event
Statistik: 18-12-2016 14:25:16 - Gustav Frederik Emma - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-12-2016 14:25:16 - Gustav Frederik Emma - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-12-2016 14:25:16 - Gustav Frederik Emma - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-12-2016 14:25:16 - Gustav Frederik Emma - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 18-12-2016 13:38:59 - Gustav Frederik - Event
Statistik: 18-12-2016 13:38:59 - Gustav Frederik - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-12-2016 13:38:59 - Gustav Frederik - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-12-2016 13:38:59 - Gustav Frederik - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 18-12-2016 13:38:59 - Gustav Frederik - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 17-12-2016 19:25:14 - Skafte - Event
Statistik: 17-12-2016 19:25:14 - Skafte - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 17-12-2016 19:25:14 - Skafte - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 17-12-2016 19:25:14 - Skafte - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 17-12-2016 19:25:14 - Skafte - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 17-12-2016 18:20:50 - Skafte - Event
Statistik: 17-12-2016 18:20:50 - Skafte - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 17-12-2016 18:20:50 - Skafte - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 17-12-2016 18:20:50 - Skafte - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 17-12-2016 18:20:50 - Skafte - Løbets udvikling / - Event

Kvalifikation: 08-12-2016 15:29:27 - AO - Event
Kvalifikation: 08-12-2016 15:26:06 - AO - Event

Resultat: 05-12-2016 21:42:51 - - Classic lige dato
Statistik: 05-12-2016 21:42:51 - - Omgange / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 05-12-2016 21:42:51 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 05-12-2016 21:42:51 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 05-12-2016 21:42:51 - - Løbets udvikling / - Classic lige dato
Statistik: 05-12-2016 21:30:20 - - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 05-12-2016 21:30:20 - - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 05-12-2016 21:30:20 - - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 05-12-2016 21:30:20 - - Heat 2 - Løbets udvikling / - Classic lige dato
Statistik: 05-12-2016 21:11:57 - - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 05-12-2016 21:11:57 - - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 05-12-2016 21:11:57 - - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 05-12-2016 21:11:57 - - Heat 1 - Løbets udvikling / - Classic lige dato
Resultat: 05-12-2016 20:59:00 - - Classic Ulige dato
Statistik: 05-12-2016 20:59:00 - - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 05-12-2016 20:59:00 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 05-12-2016 20:59:00 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 05-12-2016 20:59:00 - - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato
Statistik: 05-12-2016 20:46:25 - - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 05-12-2016 20:46:25 - - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 05-12-2016 20:46:25 - - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 05-12-2016 20:46:25 - - Heat 2 - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato
Statistik: 05-12-2016 20:26:04 - - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 05-12-2016 20:26:04 - - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 05-12-2016 20:26:04 - - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 05-12-2016 20:26:04 - - Heat 1 - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato

Resultat: 26-11-2016 16:02:14 - Andreas & Claus - Event
Statistik: 26-11-2016 16:02:14 - Andreas & Claus - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-11-2016 16:02:14 - Andreas & Claus - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-11-2016 16:02:14 - Andreas & Claus - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-11-2016 16:02:14 - Andreas & Claus - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 26-11-2016 15:04:24 - Andreas & Claus - Event
Statistik: 26-11-2016 15:04:24 - Andreas & Claus - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-11-2016 15:04:24 - Andreas & Claus - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-11-2016 15:04:24 - Andreas & Claus - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 26-11-2016 15:04:24 - Andreas & Claus - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 05-11-2016 16:58:40 - - Event
Statistik: 05-11-2016 16:58:40 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-11-2016 16:58:40 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-11-2016 16:58:40 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-11-2016 16:58:40 - - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 05-11-2016 16:00:56 - - Event
Statistik: 05-11-2016 16:00:56 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-11-2016 16:00:56 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-11-2016 16:00:56 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-11-2016 16:00:56 - - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 05-11-2016 14:49:53 - - Event
Statistik: 05-11-2016 14:49:53 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-11-2016 14:49:53 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-11-2016 14:49:53 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-11-2016 14:49:53 - - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 05-11-2016 14:24:22 - - Event
Statistik: 05-11-2016 14:24:22 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-11-2016 14:24:22 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-11-2016 14:24:22 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-11-2016 14:24:22 - - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 05-11-2016 13:33:36 - - Event
Statistik: 05-11-2016 13:33:36 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-11-2016 13:33:36 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-11-2016 13:33:36 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-11-2016 13:33:36 - - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 04-11-2016 19:42:31 - - Event
Statistik: 04-11-2016 19:42:31 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-11-2016 19:42:31 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-11-2016 19:42:31 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-11-2016 19:42:31 - - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 04-11-2016 18:53:58 - - Event
Statistik: 04-11-2016 18:53:58 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-11-2016 18:53:58 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-11-2016 18:53:58 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-11-2016 18:53:58 - - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 30-10-2016 14:07:00 - GT MOS 7. afd. - GT-MOS højre om lige
Statistik: 30-10-2016 14:07:00 - GT MOS 7. afd. - Omgange / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 30-10-2016 14:07:00 - GT MOS 7. afd. - Omgangs tid / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 30-10-2016 14:07:00 - GT MOS 7. afd. - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 30-10-2016 14:07:00 - GT MOS 7. afd. - Løbets udvikling / - GT-MOS højre om lige
Resultat: 30-10-2016 11:50:21 - GT MOS 7. afd. - GT-MOS højre om lige
Statistik: 30-10-2016 11:50:21 - GT MOS 7. afd. - Omgange / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 30-10-2016 11:50:21 - GT MOS 7. afd. - Omgangs tid / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 30-10-2016 11:50:21 - GT MOS 7. afd. - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 30-10-2016 11:50:21 - GT MOS 7. afd. - Løbets udvikling / - GT-MOS højre om lige
Kvalifikation: 30-10-2016 10:20:28 - GT MOS 7. afd. - GT-MOS højre om lige

Resultat: 29-10-2016 16:18:26 - - Event
Statistik: 29-10-2016 16:18:26 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-10-2016 16:18:26 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-10-2016 16:18:26 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-10-2016 16:18:26 - - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 29-10-2016 15:31:01 - - Event
Statistik: 29-10-2016 15:31:01 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-10-2016 15:31:01 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-10-2016 15:31:01 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-10-2016 15:31:01 - - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 15-10-2016 13:17:26 - Copenhagen Classic 2016 - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 15-10-2016 13:17:26 - Copenhagen Classic 2016 - Omgange / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 15-10-2016 13:17:26 - Copenhagen Classic 2016 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 15-10-2016 13:17:26 - Copenhagen Classic 2016 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 15-10-2016 13:17:26 - Copenhagen Classic 2016 - Løbets udvikling / - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 15-10-2016 12:57:46 - Copenhagen Classic 2016 - Heat 3 - Omgange / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 15-10-2016 12:57:46 - Copenhagen Classic 2016 - Heat 3 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 15-10-2016 12:57:46 - Copenhagen Classic 2016 - Heat 3 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 15-10-2016 12:57:46 - Copenhagen Classic 2016 - Heat 3 - Løbets udvikling / - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 15-10-2016 12:29:19 - Copenhagen Classic 2016 - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 15-10-2016 12:29:19 - Copenhagen Classic 2016 - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 15-10-2016 12:29:19 - Copenhagen Classic 2016 - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 15-10-2016 12:29:19 - Copenhagen Classic 2016 - Heat 2 - Løbets udvikling / - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 15-10-2016 12:00:28 - Copenhagen Classic 2016 - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 15-10-2016 12:00:28 - Copenhagen Classic 2016 - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 15-10-2016 12:00:28 - Copenhagen Classic 2016 - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic 3 ltr. Ulige
Statistik: 15-10-2016 12:00:28 - Copenhagen Classic 2016 - Heat 1 - Løbets udvikling / - Classic 3 ltr. Ulige
Resultat: 15-10-2016 11:43:28 - Copenhagen Classic 2016 - DSC I
Statistik: 15-10-2016 11:43:28 - Copenhagen Classic 2016 - Omgange / Overordnet bedst - DSC I
Statistik: 15-10-2016 11:43:28 - Copenhagen Classic 2016 - Omgangs tid / Overordnet bedst - DSC I
Statistik: 15-10-2016 11:43:28 - Copenhagen Classic 2016 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - DSC I
Statistik: 15-10-2016 11:43:28 - Copenhagen Classic 2016 - Løbets udvikling / - DSC I
Statistik: 15-10-2016 11:24:10 - Copenhagen Classic 2016 - Heat 3 - Omgange / Overordnet bedst - DSC I
Statistik: 15-10-2016 11:24:10 - Copenhagen Classic 2016 - Heat 3 - Omgangs tid / Overordnet bedst - DSC I
Statistik: 15-10-2016 11:24:10 - Copenhagen Classic 2016 - Heat 3 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - DSC I
Statistik: 15-10-2016 11:24:10 - Copenhagen Classic 2016 - Heat 3 - Løbets udvikling / - DSC I
Statistik: 15-10-2016 10:48:43 - Copenhagen Classic 2016 - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - DSC I
Statistik: 15-10-2016 10:48:43 - Copenhagen Classic 2016 - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - DSC I
Statistik: 15-10-2016 10:48:43 - Copenhagen Classic 2016 - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - DSC I
Statistik: 15-10-2016 10:48:43 - Copenhagen Classic 2016 - Heat 2 - Løbets udvikling / - DSC I
Statistik: 15-10-2016 10:14:59 - Copenhagen Classic 2016 - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 15-10-2016 10:14:59 - Copenhagen Classic 2016 - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 15-10-2016 10:14:59 - Copenhagen Classic 2016 - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 15-10-2016 10:14:59 - Copenhagen Classic 2016 - Heat 1 - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato

Resultat: 08-10-2016 15:48:22 - - Event
Statistik: 08-10-2016 15:48:22 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-10-2016 15:48:22 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-10-2016 15:48:22 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 08-10-2016 15:48:22 - - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 06-10-2016 22:30:34 - 1 times ligaen - GT-MOS højre om lige
Statistik: 06-10-2016 22:30:34 - 1 times ligaen - Omgange / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 06-10-2016 22:30:34 - 1 times ligaen - Omgangs tid / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 06-10-2016 22:30:34 - 1 times ligaen - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 06-10-2016 22:30:34 - 1 times ligaen - Løbets udvikling / - GT-MOS højre om lige
Resultat: 06-10-2016 16:11:19 - 1 times ligaen - GT-MOS højre om lige
Statistik: 06-10-2016 16:11:19 - 1 times ligaen - Omgange / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 06-10-2016 16:11:19 - 1 times ligaen - Omgangs tid / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 06-10-2016 16:11:19 - 1 times ligaen - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 06-10-2016 16:11:19 - 1 times ligaen - Løbets udvikling / - GT-MOS højre om lige

Resultat: 01-10-2016 15:49:16 - - Event
Statistik: 01-10-2016 15:49:16 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-10-2016 15:49:16 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-10-2016 15:49:16 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-10-2016 15:49:16 - - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 01-10-2016 15:33:25 - - Event
Statistik: 01-10-2016 15:33:25 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-10-2016 15:33:25 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-10-2016 15:33:25 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-10-2016 15:33:25 - - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 01-10-2016 14:53:33 - - Event
Statistik: 01-10-2016 14:53:33 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-10-2016 14:53:33 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-10-2016 14:53:33 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 01-10-2016 14:53:33 - - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 29-09-2016 18:09:26 - Semler - Event
Statistik: 29-09-2016 18:09:26 - Semler - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-09-2016 18:09:26 - Semler - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-09-2016 18:09:26 - Semler - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-09-2016 18:09:26 - Semler - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 29-09-2016 17:24:09 - Semler - Event
Statistik: 29-09-2016 17:24:09 - Semler - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-09-2016 17:24:09 - Semler - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-09-2016 17:24:09 - Semler - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 29-09-2016 17:24:09 - Semler - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 27-08-2016 13:55:39 - - Event
Statistik: 27-08-2016 13:55:39 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 27-08-2016 13:55:39 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 27-08-2016 13:55:39 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 27-08-2016 13:55:39 - - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 27-08-2016 12:50:29 - - Event
Statistik: 27-08-2016 12:50:29 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 27-08-2016 12:50:29 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 27-08-2016 12:50:29 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 27-08-2016 12:50:29 - - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 16-05-2016 21:23:01 - - Plafit Venstre om
Statistik: 16-05-2016 21:23:01 - - Omgange / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 16-05-2016 21:23:01 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 16-05-2016 21:23:01 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 16-05-2016 21:23:01 - - Løbets udvikling / - Plafit Venstre om

Resultat: 07-05-2016 17:26:12 - - Event
Statistik: 07-05-2016 17:26:12 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-05-2016 17:26:12 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-05-2016 17:26:12 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-05-2016 17:26:12 - - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 07-05-2016 17:01:19 - - Event
Statistik: 07-05-2016 17:01:19 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-05-2016 17:01:19 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-05-2016 17:01:19 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-05-2016 17:01:19 - - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 07-05-2016 16:23:56 - - Event
Statistik: 07-05-2016 16:23:56 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-05-2016 16:23:56 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-05-2016 16:23:56 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-05-2016 16:23:56 - - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 16-04-2016 12:45:22 - - Event
Statistik: 16-04-2016 12:45:22 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-04-2016 12:45:22 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-04-2016 12:45:22 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-04-2016 12:45:22 - - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 16-04-2016 11:53:39 - - Event
Statistik: 16-04-2016 11:53:39 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-04-2016 11:53:39 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-04-2016 11:53:39 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 16-04-2016 11:53:39 - - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 15-04-2016 18:34:48 - - Event
Statistik: 15-04-2016 18:34:48 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-04-2016 18:34:48 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-04-2016 18:34:48 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-04-2016 18:34:48 - - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 15-04-2016 17:44:22 - - Event
Statistik: 15-04-2016 17:44:22 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-04-2016 17:44:22 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-04-2016 17:44:22 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 15-04-2016 17:44:22 - - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 02-04-2016 15:29:05 - - Event
Statistik: 02-04-2016 15:29:05 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 02-04-2016 15:29:05 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 02-04-2016 15:29:05 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 02-04-2016 15:29:05 - - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 02-04-2016 14:41:28 - - Event
Statistik: 02-04-2016 14:41:28 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 02-04-2016 14:41:28 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 02-04-2016 14:41:28 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 02-04-2016 14:41:28 - - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 28-03-2016 21:23:01 - - Plafit Venstre om
Statistik: 28-03-2016 21:23:01 - - Omgange / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 28-03-2016 21:23:01 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 28-03-2016 21:23:01 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 28-03-2016 21:23:01 - - Løbets udvikling / - Plafit Venstre om
Resultat: 28-03-2016 20:45:18 - - Plafit Venstre om
Statistik: 28-03-2016 20:45:18 - - Omgange / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 28-03-2016 20:45:18 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 28-03-2016 20:45:18 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 28-03-2016 20:45:18 - - Løbets udvikling / - Plafit Venstre om

Resultat: 27-03-2016 13:16:33 - - Event
Statistik: 27-03-2016 13:16:33 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 27-03-2016 13:16:33 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 27-03-2016 13:16:33 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 27-03-2016 13:16:33 - - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 11-03-2016 16:43:11 - - Event
Statistik: 11-03-2016 16:43:11 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 11-03-2016 16:43:11 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 11-03-2016 16:43:11 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 11-03-2016 16:43:11 - - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 11-03-2016 15:59:11 - - Event
Statistik: 11-03-2016 15:59:11 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 11-03-2016 15:59:11 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 11-03-2016 15:59:11 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 11-03-2016 15:59:11 - - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 05-03-2016 16:41:42 - - Event
Statistik: 05-03-2016 16:41:42 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-03-2016 16:41:42 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-03-2016 16:41:42 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-03-2016 16:41:42 - - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 05-03-2016 15:29:11 - - Event
Statistik: 05-03-2016 15:29:11 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-03-2016 15:29:11 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-03-2016 15:29:11 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-03-2016 15:29:11 - - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 04-03-2016 19:00:22 - - Event
Statistik: 04-03-2016 19:00:22 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-03-2016 19:00:22 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-03-2016 19:00:22 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-03-2016 19:00:22 - - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 04-03-2016 17:59:31 - - Event
Statistik: 04-03-2016 17:59:31 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-03-2016 17:59:31 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-03-2016 17:59:31 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 04-03-2016 17:59:31 - - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 29-02-2016 21:11:13 - - Classic Ulige dato
Statistik: 29-02-2016 21:11:13 - - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 29-02-2016 21:11:13 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 29-02-2016 21:11:13 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 29-02-2016 21:11:13 - - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato
Statistik: 29-02-2016 20:58:47 - - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 29-02-2016 20:58:47 - - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 29-02-2016 20:58:47 - - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 29-02-2016 20:58:47 - - Heat 2 - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato
Statistik: 29-02-2016 20:40:14 - - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 29-02-2016 20:40:14 - - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 29-02-2016 20:40:14 - - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 29-02-2016 20:40:14 - - Heat 1 - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato
Resultat: 29-02-2016 20:32:51 - - Classic Ulige dato
Statistik: 29-02-2016 20:32:51 - - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 29-02-2016 20:32:51 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 29-02-2016 20:32:51 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 29-02-2016 20:32:51 - - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato
Statistik: 29-02-2016 20:20:18 - - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 29-02-2016 20:20:18 - - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 29-02-2016 20:20:18 - - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 29-02-2016 20:20:18 - - Heat 2 - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato
Statistik: 29-02-2016 20:01:14 - - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 29-02-2016 20:01:14 - - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 29-02-2016 20:01:14 - - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 29-02-2016 20:01:14 - - Heat 1 - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato

Resultat: 13-02-2016 11:37:36 - - Event
Statistik: 13-02-2016 11:37:36 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 13-02-2016 11:37:36 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 13-02-2016 11:37:36 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 13-02-2016 11:37:36 - - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 13-02-2016 10:42:10 - - Event
Statistik: 13-02-2016 10:42:10 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 13-02-2016 10:42:10 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 13-02-2016 10:42:10 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 13-02-2016 10:42:10 - - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 08-02-2016 21:10:22 - - GT-MOS højre om lige
Statistik: 08-02-2016 21:10:22 - - Omgange / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 08-02-2016 21:10:22 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 08-02-2016 21:10:22 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - GT-MOS højre om lige
Statistik: 08-02-2016 21:10:22 - - Løbets udvikling / - GT-MOS højre om lige

Resultat: 06-02-2016 11:44:32 - - Event
Statistik: 06-02-2016 11:44:32 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-02-2016 11:44:32 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-02-2016 11:44:32 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-02-2016 11:44:32 - - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 06-02-2016 10:49:47 - - Event
Statistik: 06-02-2016 10:49:47 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-02-2016 10:49:47 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-02-2016 10:49:47 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 06-02-2016 10:49:47 - - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 05-02-2016 16:59:09 - - Event
Statistik: 05-02-2016 16:59:09 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-02-2016 16:59:09 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-02-2016 16:59:09 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-02-2016 16:59:09 - - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 05-02-2016 16:05:52 - - Event
Statistik: 05-02-2016 16:05:52 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-02-2016 16:05:52 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-02-2016 16:05:52 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 05-02-2016 16:05:52 - - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 23-01-2016 15:47:49 - - Event
Statistik: 23-01-2016 15:47:49 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-01-2016 15:47:49 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-01-2016 15:47:49 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-01-2016 15:47:49 - - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 23-01-2016 14:54:31 - - Event
Statistik: 23-01-2016 14:54:31 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-01-2016 14:54:31 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-01-2016 14:54:31 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 23-01-2016 14:54:31 - - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 30-11-2015 21:00:53 - - Classic lige dato
Statistik: 30-11-2015 21:00:53 - - Omgange / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 30-11-2015 21:00:53 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 30-11-2015 21:00:53 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 30-11-2015 21:00:53 - - Løbets udvikling / - Classic lige dato
Statistik: 30-11-2015 20:48:06 - - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 30-11-2015 20:48:06 - - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 30-11-2015 20:48:06 - - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 30-11-2015 20:48:06 - - Heat 2 - Løbets udvikling / - Classic lige dato
Statistik: 30-11-2015 20:28:53 - - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 30-11-2015 20:28:53 - - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 30-11-2015 20:28:53 - - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic lige dato
Statistik: 30-11-2015 20:28:53 - - Heat 1 - Løbets udvikling / - Classic lige dato

Resultat: 23-11-2015 21:27:04 - - Plafit Venstre om
Statistik: 23-11-2015 21:27:04 - - Omgange / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 23-11-2015 21:27:04 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 23-11-2015 21:27:04 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 23-11-2015 21:27:04 - - Løbets udvikling / - Plafit Venstre om
Resultat: 23-11-2015 20:45:43 - - Plafit Venstre om
Statistik: 23-11-2015 20:45:43 - - Omgange / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 23-11-2015 20:45:43 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 23-11-2015 20:45:43 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 23-11-2015 20:45:43 - - Løbets udvikling / - Plafit Venstre om

Resultat: 09-11-2015 21:19:55 - - Plafit Venstre om
Statistik: 09-11-2015 21:19:55 - - Omgange / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 09-11-2015 21:19:55 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 09-11-2015 21:19:55 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 09-11-2015 21:19:55 - - Løbets udvikling / - Plafit Venstre om
Resultat: 09-11-2015 20:39:40 - - Plafit Venstre om
Statistik: 09-11-2015 20:39:40 - - Omgange / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 09-11-2015 20:39:40 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 09-11-2015 20:39:40 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 09-11-2015 20:39:40 - - Løbets udvikling / - Plafit Venstre om

Resultat: 07-11-2015 15:41:43 - - Event
Statistik: 07-11-2015 15:41:43 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 15:41:43 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 15:41:43 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 15:41:43 - - Løbets udvikling / - Event
Statistik: 07-11-2015 15:29:50 - - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 15:29:50 - - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 15:29:50 - - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 15:29:50 - - Heat 2 - Løbets udvikling / - Event
Statistik: 07-11-2015 15:11:15 - - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 15:11:15 - - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 15:11:15 - - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 15:11:15 - - Heat 1 - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 07-11-2015 14:52:47 - - Event
Statistik: 07-11-2015 14:52:47 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 14:52:47 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 14:52:47 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 14:52:47 - - Løbets udvikling / - Event
Statistik: 07-11-2015 14:41:45 - - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 14:41:45 - - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 14:41:45 - - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 14:41:45 - - Heat 2 - Løbets udvikling / - Event
Statistik: 07-11-2015 14:23:56 - - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 14:23:56 - - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 14:23:56 - - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 14:23:56 - - Heat 1 - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 07-11-2015 12:58:39 - - Event
Statistik: 07-11-2015 12:58:39 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 12:58:39 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 12:58:39 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 12:58:39 - - Løbets udvikling / - Event
Statistik: 07-11-2015 12:46:18 - - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 12:46:18 - - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 12:46:18 - - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 12:46:18 - - Heat 2 - Løbets udvikling / - Event
Statistik: 07-11-2015 12:23:32 - - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 12:23:32 - - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 12:23:32 - - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 12:23:32 - - Heat 1 - Løbets udvikling / - Event
Resultat: 07-11-2015 11:57:41 - - Event
Statistik: 07-11-2015 11:57:41 - - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 11:57:41 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 11:57:41 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 11:57:41 - - Løbets udvikling / - Event
Statistik: 07-11-2015 11:44:18 - - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 11:44:18 - - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 11:44:18 - - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 11:44:18 - - Heat 2 - Løbets udvikling / - Event
Statistik: 07-11-2015 11:24:08 - - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 11:24:08 - - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 11:24:08 - - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Event
Statistik: 07-11-2015 11:24:08 - - Heat 1 - Løbets udvikling / - Event

Resultat: 10-10-2015 13:51:47 - - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 13:51:47 - - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 13:51:47 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 13:51:47 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 13:51:47 - - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 13:40:04 - - Heat 5 - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 13:40:04 - - Heat 5 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 13:40:04 - - Heat 5 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 13:40:04 - - Heat 5 - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 13:21:01 - - Heat 4 - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 13:21:01 - - Heat 4 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 13:21:01 - - Heat 4 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 13:21:01 - - Heat 4 - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 13:01:45 - - Heat 3 - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 13:01:45 - - Heat 3 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 13:01:45 - - Heat 3 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 13:01:45 - - Heat 3 - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 12:42:09 - - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 12:42:09 - - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 12:42:09 - - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 12:42:09 - - Heat 2 - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 12:24:59 - - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 12:24:59 - - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 12:24:59 - - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 12:24:59 - - Heat 1 - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato
Resultat: 10-10-2015 12:13:07 - - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 12:13:07 - - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 12:13:07 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 12:13:07 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 12:13:07 - - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 11:59:47 - - Heat 5 - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 11:59:47 - - Heat 5 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 11:59:47 - - Heat 5 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 11:59:47 - - Heat 5 - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 11:42:58 - - Heat 4 - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 11:42:58 - - Heat 4 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 11:42:58 - - Heat 4 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 11:42:58 - - Heat 4 - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 11:23:56 - - Heat 3 - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 11:23:56 - - Heat 3 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 11:23:56 - - Heat 3 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 11:23:56 - - Heat 3 - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 11:05:33 - - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 11:05:33 - - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 11:05:33 - - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 11:05:33 - - Heat 2 - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 10:47:05 - - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 10:47:05 - - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 10:47:05 - - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 10-10-2015 10:47:05 - - Heat 1 - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato

Resultat: 31-08-2015 21:36:55 - - Classic Ulige dato
Statistik: 31-08-2015 21:36:55 - - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 31-08-2015 21:36:55 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 31-08-2015 21:36:55 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 31-08-2015 21:36:55 - - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato
Statistik: 31-08-2015 21:22:40 - - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 31-08-2015 21:22:40 - - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 31-08-2015 21:22:40 - - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 31-08-2015 21:22:40 - - Heat 2 - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato
Statistik: 31-08-2015 20:58:53 - - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 31-08-2015 20:58:53 - - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 31-08-2015 20:58:53 - - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 31-08-2015 20:58:53 - - Heat 1 - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato
Resultat: 31-08-2015 20:48:36 - - Classic Ulige dato
Statistik: 31-08-2015 20:48:36 - - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 31-08-2015 20:48:36 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 31-08-2015 20:48:36 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 31-08-2015 20:48:36 - - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato
Statistik: 31-08-2015 20:35:49 - - Heat 2 - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 31-08-2015 20:35:49 - - Heat 2 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 31-08-2015 20:35:49 - - Heat 2 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 31-08-2015 20:35:49 - - Heat 2 - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato
Statistik: 31-08-2015 20:10:49 - - Heat 1 - Omgange / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 31-08-2015 20:10:49 - - Heat 1 - Omgangs tid / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 31-08-2015 20:10:49 - - Heat 1 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Classic Ulige dato
Statistik: 31-08-2015 20:10:49 - - Heat 1 - Løbets udvikling / - Classic Ulige dato

Resultat: 29-08-2015 15:58:17 - - Mini-Z venstre om
Statistik: 29-08-2015 15:58:17 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini-Z venstre om
Statistik: 29-08-2015 15:58:17 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini-Z venstre om
Statistik: 29-08-2015 15:58:17 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini-Z venstre om
Statistik: 29-08-2015 15:58:17 - - Løbets udvikling / - Mini-Z venstre om
Resultat: 29-08-2015 15:29:36 - - Mini-Z venstre om
Statistik: 29-08-2015 15:29:36 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini-Z venstre om
Statistik: 29-08-2015 15:29:36 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini-Z venstre om
Statistik: 29-08-2015 15:29:36 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini-Z venstre om
Statistik: 29-08-2015 15:29:36 - - Løbets udvikling / - Mini-Z venstre om

Resultat: 17-08-2015 21:09:36 - - Plafit Venstre om
Statistik: 17-08-2015 21:09:36 - - Omgange / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 17-08-2015 21:09:36 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 17-08-2015 21:09:36 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 17-08-2015 21:09:36 - - Løbets udvikling / - Plafit Venstre om

Resultat: 10-08-2015 20:55:04 - - Mini-Z højre om
Statistik: 10-08-2015 20:55:04 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini-Z højre om
Statistik: 10-08-2015 20:55:04 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini-Z højre om
Statistik: 10-08-2015 20:55:04 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini-Z højre om
Statistik: 10-08-2015 20:55:04 - - Løbets udvikling / - Mini-Z højre om
Resultat: 10-08-2015 20:31:22 - - Mini-Z højre om
Statistik: 10-08-2015 20:31:22 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini-Z højre om
Statistik: 10-08-2015 20:31:22 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini-Z højre om
Statistik: 10-08-2015 20:31:22 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini-Z højre om
Statistik: 10-08-2015 20:31:22 - - Løbets udvikling / - Mini-Z højre om
Resultat: 10-08-2015 20:11:07 - - Mini-Z højre om
Statistik: 10-08-2015 20:11:07 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini-Z højre om
Statistik: 10-08-2015 20:11:07 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini-Z højre om
Statistik: 10-08-2015 20:11:07 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini-Z højre om
Statistik: 10-08-2015 20:11:07 - - Løbets udvikling / - Mini-Z højre om

Resultat: 03-08-2015 21:17:55 - - Mini-Z venstre om
Statistik: 03-08-2015 21:17:55 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini-Z venstre om
Statistik: 03-08-2015 21:17:55 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini-Z venstre om
Statistik: 03-08-2015 21:17:55 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini-Z venstre om
Statistik: 03-08-2015 21:17:55 - - Løbets udvikling / - Mini-Z venstre om
Resultat: 03-08-2015 20:35:48 - - Mini-Z venstre om
Statistik: 03-08-2015 20:35:48 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini-Z venstre om
Statistik: 03-08-2015 20:35:48 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini-Z venstre om
Statistik: 03-08-2015 20:35:48 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini-Z venstre om
Statistik: 03-08-2015 20:35:48 - - Løbets udvikling / - Mini-Z venstre om

Resultat: 15-06-2015 21:28:59 - - Mini-Z højre om
Statistik: 15-06-2015 21:28:59 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini-Z højre om
Statistik: 15-06-2015 21:28:59 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini-Z højre om
Statistik: 15-06-2015 21:28:59 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini-Z højre om
Statistik: 15-06-2015 21:28:59 - - Løbets udvikling / - Mini-Z højre om
Resultat: 15-06-2015 20:42:22 - - Mini-Z venstre om
Statistik: 15-06-2015 20:42:22 - - Omgange / Overordnet bedst - Mini-Z venstre om
Statistik: 15-06-2015 20:42:22 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Mini-Z venstre om
Statistik: 15-06-2015 20:42:22 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Mini-Z venstre om
Statistik: 15-06-2015 20:42:22 - - Løbets udvikling / - Mini-Z venstre om

Resultat: 05-01-2015 20:57:52 - Klubaften - Plafit Venstre om
Statistik: 05-01-2015 20:57:52 - Klubaften - Omgange / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 05-01-2015 20:57:52 - Klubaften - Omgangs tid / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 05-01-2015 20:57:52 - Klubaften - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 05-01-2015 20:57:52 - Klubaften - Løbets udvikling / - Plafit Venstre om

Resultat: 30-12-2014 12:40:37 - - Plafit Højre om

Resultat: 29-12-2014 21:20:55 - - Plafit Venstre om
Statistik: 29-12-2014 21:20:55 - - Omgange / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 29-12-2014 21:20:55 - - Omgangs tid / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 29-12-2014 21:20:55 - - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - Plafit Venstre om
Statistik: 29-12-2014 21:20:55 - - Løbets udvikling / - Plafit Venstre om

Resultat: 07-12-2014 15:23:28 - 8. afd. GT-Mos 2015 løb 16 - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 07-12-2014 15:23:28 - 8. afd. GT-Mos 2015 løb 16 - Omgange / Overordnet bedst - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 07-12-2014 15:23:28 - 8. afd. GT-Mos 2015 løb 16 - Omgangs tid / Overordnet bedst - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 07-12-2014 15:23:28 - 8. afd. GT-Mos 2015 løb 16 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 07-12-2014 15:23:28 - 8. afd. GT-Mos 2015 løb 16 - Løbets udvikling / - GT-MOS venstre om ulige
Resultat: 07-12-2014 12:27:26 - 8. afd. GT-Mos 2015 løb 15 - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 07-12-2014 12:27:26 - 8. afd. GT-Mos 2015 løb 15 - Omgange / Overordnet bedst - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 07-12-2014 12:27:26 - 8. afd. GT-Mos 2015 løb 15 - Omgangs tid / Overordnet bedst - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 07-12-2014 12:27:26 - 8. afd. GT-Mos 2015 løb 15 - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 07-12-2014 12:27:26 - 8. afd. GT-Mos 2015 løb 15 - Løbets udvikling / - GT-MOS venstre om ulige

Resultat: 04-12-2014 15:44:30 - Test - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 04-12-2014 15:44:30 - Test - Omgange / Overordnet bedst - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 04-12-2014 15:44:30 - Test - Omgangs tid / Overordnet bedst - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 04-12-2014 15:44:30 - Test - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 04-12-2014 15:44:30 - Test - Løbets udvikling / - GT-MOS venstre om ulige
Resultat: 04-12-2014 10:27:15 - Test - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 04-12-2014 10:27:15 - Test - Omgange / Overordnet bedst - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 04-12-2014 10:27:15 - Test - Omgangs tid / Overordnet bedst - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 04-12-2014 10:27:15 - Test - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 04-12-2014 10:27:15 - Test - Løbets udvikling / - GT-MOS venstre om ulige
Resultat: 04-12-2014 09:21:31 - testrace - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 04-12-2014 09:21:31 - testrace - Omgange / Overordnet bedst - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 04-12-2014 09:21:31 - testrace - Omgangs tid / Overordnet bedst - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 04-12-2014 09:21:31 - testrace - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 04-12-2014 09:21:31 - testrace - Løbets udvikling / - GT-MOS venstre om ulige

Resultat: 03-12-2014 16:33:55 - testrace - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 03-12-2014 16:33:55 - testrace - Omgange / Overordnet bedst - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 03-12-2014 16:33:55 - testrace - Omgangs tid / Overordnet bedst - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 03-12-2014 16:33:55 - testrace - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 03-12-2014 16:33:55 - testrace - Løbets udvikling / - GT-MOS venstre om ulige

Resultat: 02-12-2014 15:52:38 - testrace - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 02-12-2014 15:52:38 - testrace - Omgange / Overordnet bedst - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 02-12-2014 15:52:38 - testrace - Omgangs tid / Overordnet bedst - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 02-12-2014 15:52:38 - testrace - Faktisk/Potentiale / Overordnet bedst - GT-MOS venstre om ulige
Statistik: 02-12-2014 15:52:38 - testrace - Løbets udvikling / - GT-MOS venstre om ulige