Statistik: 07-10-2019 21:48:41 - - Løbets udvikling / - Mini Saloon Ulige venstre om


Pos
Kører
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Keld
[1] 21.72 22.22
[1] 21.51 43.73
[1] 21.57 65.30
[1] 21.65 86.95
86.95
2
Keld2
[4] 21.17 21.67
[2] 21.78 43.45
[2] 21.83 65.28
[2] 21.31 86.59
86.59
3
Kim
[3] 21.41 21.91
[3] 21.05 42.96
[4] 21.27 64.23
[3] 21.83 86.06
86.06
4
Kims
[7] 20.80 21.30
[5] 21.47 42.77
[3] 21.68 64.45
[4] 20.39 84.84
84.84
5
Kim Skriver
[2] 21.67 22.17
[4] 20.61 42.78
[5] 20.70 63.48
[5] 21.19 84.67
84.67
6
Kai Jensen
[5] 21.17 21.67
[6] 20.95 42.62
[7] 20.34 62.96
[6] 21.09 84.05
84.05
7
Kai
[6] 21.00 21.50
[8] 19.73 41.23
[8] 21.23 62.46
[7] 21.35 83.81
83.81
8
Keld Høfler
[9] 20.70 21.20
[7] 20.97 42.17
[6] 20.91 63.08
[8] 20.57 83.65
83.65
9
Kai2
[14] 19.37 19.87
[10] 20.96 40.83
[9] 21.60 62.43
[9] 20.64 83.07
83.07
10
Tonni
[10] 20.38 20.88
[9] 20.06 40.94
[10] 20.67 61.61
[10] 20.55 82.16
82.16
11
Tonni Rohrmann
[12] 19.50 20.00
[12] 20.46 40.46
[11] 20.66 61.12
[11] 20.75 81.87
81.87
12
Tonn2
[8] 20.73 21.23
[11] 19.58 40.81
[12] 20.29 61.10
[12] 20.04 81.14
81.14
13
Henrik
[13] 19.49 19.99
[15] 18.30 38.29
[14] 19.68 57.97
[13] 19.36 77.33
77.33
14
Henrik2
[11] 20.02 20.52
[13] 19.37 39.89
[13] 18.68 58.57
[14] 18.13 76.70
76.70
15
Henrik Carstens
[15] 18.98 19.48
[14] 19.17 38.65
[15] 19.05 57.70
[15] 18.90 76.60
76.60

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.

Return to Results